Trafikverket

Cykla eller gå hela vägen mellan Göteborg och Kungälv på ett säkert sätt

Dela

Under september kommer Trafikverket att färdigställa den sista sträckan mellan Kungälv och Göteborg som saknat gång- och cykelväg. Sträckan är fem kilometer lång och går mellan Rödbo och Kärra.

Detta möjliggör att människor lättare kan transportera sig på ett sätt som är bra för hälsan, miljön och samhället.

Med den sista etappen färdig kommer hela den 20 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Göteborg och Kungälv att ge en säkrare och mer lättframkomlig cykeltrafik.

– Västsverige växer och det är då mycket viktigt att ha en region där resor och transporter är tillgängliga för alla. Här har cykeltrafiken en viktig roll som del i ett hållbart transportsystem. Hela resan måste fungera, vilket den här cykelsträckan är ett bra exempel på, säger Martin Abelsson, Projektledare Trafikverket.

Trafikverket har bland annat arbetat med belysning, vägräcken, breddning av befintlig väg samt en passage genom en bokskog på sträckan som omfattas av Naturvårdslagen, vilket innebär att skogen är skyddad från intrång.
Stor hänsyn har tagits för att skydda de känsliga träden i bokskogen under anläggningen av gång- och cykelbanan och Trafikverket har återskapat en miljö som är gynnsam för både djur och natur.

Tidigt i projektet flyttades också en groddamm, som bland annat är den fridlysta åkergrodans lek- och underhållsplats, för att inte störa fortplantningsperioden under vår- och försommaren. Den nya groddammen fungerar också som övervintringsmiljö för åkergrodan.
Andra fridlysta arter som hittats i dammen är vanlig groda, mindre vattensalamander, snok och kopparödla.

Bygget av etappen Rödbo-Kärra startade i mars 2019 och under onsdagen skedde en invigning där bland annat Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon deltog.

Läs mer om Trafikverkets arbete med cykeltrafiken, en viktig del i ett hållbart transportsystem:
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/nationell-strategi-for-okad-och-saker-cykeltrafik/

Läs mer om den nya sträckningen:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/vag-574-karrarodbo-gang--och-cykelvag/

Kontakter

Projektledare Martin Abelsson, Trafikverket, 070-190 20 37, martin.abelsson@trafikverket.se

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum