Upplands Väsby kommun

Dags för finplanering av Eds Allé

Dela

I vår inleds finplaneringen av infrastrukturen i Eds Allé. Bland annat sker en permanent utsmyckning av Runbyrondellen och Filip den Rödes rondell. Men vad bilisterna kommer att få se är en väl bevarad hemlighet hos stadsträdgårdsmästare Nils Odén.

Eds Allé växer fram och kommer så småningom inrymma minst 800 bostäder med rogivande parker i närmiljön.
Eds Allé växer fram och kommer så småningom inrymma minst 800 bostäder med rogivande parker i närmiljön.

Kommunstyrelsen gav på måndagskvällen klartecken till teknik- och fastighetsutskottet att använda 11,6 miljoner kronor till kompletterande och återstående gatu- och parkarbeten inom Eds allé.

Beslutet innebär att kommunen nu kan genomföra finplanering i form av färdigställande av Filip den rödes rondell (Mälarvägen/Vällstavägen), garantiskötsel för parkområden och färdigställande av gator inom södra området. Pengarna ska även räcka till färdigställandet av gång- och cykelbanor, samt belysning och träd mot Väsbyhems kvarter.

- I det fleråriga perspektivet finns det en del kvar att bygga, men det som hittills vuxit fram i Eds Allé ska nu bli en mer färdigställd miljö vilket vi hoppas och tror att de boende i området kommer att uppskatta, säger Roland Storm (VB) som är ordförande i teknik- och fastighetsutskottet.

Gator inom det södra området har hittills bara anlagts med grovasfalt. Finarbetet väntas vara klart före semesterperioden. Kompletterande asfaltsarbete på lokalgatan Drängstråket beräknas bli klart under hösten och Gårdstunet, strax norr om Eds Allé, kommer att anläggas med gräs och träd.

- Medan byggandet av husen fortsätter går vi nu in i slutfasen på kommunens arbete med infrastrukturen. Men det kommer att finnas små pusselbitar kvar att lägga till dess att de sista husen kommit på plats, säger Charlotta Sangregorio som är teknisk chef i Upplands Väsby kommun.

Arbetet med gång- och cykelbanor mot Väsbyhems kvarter kommer att ske i anslutning till att Väsbyhems hus blir färdiga. Kommunens stadsträdgårdsmästare Nils Odén ser till att Filip den rödes rondell och Runbyrondellen får utsmyckningar. Han ligger bakom många innovativa och tankeväckande utsmyckningar, men rondellernas utseende vill han än så länge inte avslöja:

- Jag kan åtminstone säga att det blir kopplingar till forntid och framtid. Väsby blir som bäst när vi genom det offentliga rummet kan kombinera vår historia med en önskad framtid.

Det ovanliga namnet Filip den rödes rondell knyter an till 1200-talets Filip Finvidsson som bodde i Runby och som tillsammans med flera andra fick kung Birger Magnussons uppdrag att nedteckna Upplandslagen.

Fakta: Eds Allé
I det område som ligger väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus som kommer att inrymma minst 800 bostäder. Kommunen bygger även en förskola i området. Bostäderna byggs i flera etapper. Ett flertal byggföretag är involverade. Kommunen ansvarar för infrastrukturen i området. Arbetet har omfattat flytt av Mälarvägen samt förlängning och upprustning av Älvsundavägen. Det har anlagts ett parkstråk med dagvattendammar och nya lokalgator norr och söder om nya Mälarvägen. Arbetet pågår parallellt med byggandet av bostäder.

Kontakter

Bilder

Eds Allé växer fram och kommer så småningom inrymma minst 800 bostäder med rogivande parker i närmiljön.
Eds Allé växer fram och kommer så småningom inrymma minst 800 bostäder med rogivande parker i närmiljön.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86
194 80 Upplands väsby

08-590 970 00http://www.upplandsvasby.se/

Upplands Väsby kommun har idag över 45 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum