Umeå kommun

Dags för samråd om fördjupad översiktsplan för Täfteå

Dela

Nu inleds ett samråd om förslaget till fördjupad översiktsplan för Täfteå. I förslaget föreslås bebyggelseutveckling i flera lägen vilket bidrar till att knyta samman olika delar av byn. Samrådet pågår till den 17 december.

– Tanken med planförslaget är att skapa möjlighet för Täfteå att utvecklas och att göra det möjligt för fler människor att ta del av byns kvaliteter. Ambitionen är att lyfta och stärka Täfteås värden, att öka potentialen för utbyggd service, samt att skapa ett varierat utbud av boendeformer och kollektiva resmöjligheter, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Täfteå är en gammal jordbruks- och fiskeby med anor från medeltiden samt närhet till värden som hav, å och vackra landskapsrum samtidigt som det har ett mycket attraktivt läge nära staden. Intresset att utveckla bebyggelse i Täfteå har länge varit stort.

I förslaget föreslås nya områden för bebyggelse både öster och väster om Täfteån. Till största del är det områden som är lämpliga för småhus, villor eller radhus och kedjehus, men det finns också centrala platser i byn där inslag av mindre flerfamiljshus skulle passa. En blandning av boendeformer är önskvärt för att Täfteå ska kunna vara en by för livets alla skeden. Ambitionen att hålla ihop strukturen på bebyggelsen i byn medverkar även till möjligheten att behålla stora sammanhängande rekreationsområden i Täfteås utkant.   

Täfteås stora tillgång till naturnära rekreation är av stort värde. För att stärka dessa värden föreslås en utveckling av stråket längs Täfteån samt området vid småbåtshamnen och det gamla fiskeläget Strana. Att göra området vid ån mer tillgängligt bidrar till ett centralt vattennära rekreationsstråk som har potentialen att tydligare förbinda byn med Lillfjärden. I ett framtida Täfteå bejakas en utveckling av Strana som medverkar till att stärka platsen som besöksmål.    

Det stråk av sammanhängande jordbruksmark som löper genom byn i nord-sydlig riktning har flera viktiga funktioner och därför föreslås att den ska värnas och utvecklas. Förutom det primära, att skapa förutsättningar för att bedriva aktivt jordbruk, så bidrar det även till Täfteås där jordbruksmarken länge varit framträdande. På norra sidan Skomakarvägen reserveras en yta för mer jordbruksmark.

Längst västerut i Täfteå på södra sidan Skomakarvägen föreslås ett område för verksamhetsutveckling, i första hand för en mindre industri eller liknande. Läget är strategiskt, med närhet till fungerande trafikinfrastruktur samt hållplats för kollektivtrafik.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum