Skogsstyrelsen

Dålig koll på träslag i produkter gav vite på 800 000

Dela

Att inte kunna visa vilka träslag som finns i produkterna man säljer och därmed säkerställa att träden avverkats lagligt, kan ge ett kännbart vite. Det visar en ny dom, den första i sitt slag, där ett företag dömts att betala ett vite på 800 000 kronor för brott mot timmerförordningen.

– Företaget hade inledningsvis inte kännedom om förordningen och har därefter inte heller kunnat visa att man har kontroll över vad varorna man säljer innehåller, trots att man fått lång tid på sig att åtgärda det. Det är första gången vi ansökt om utdömande av vite hos domstol för den här typen av ärenden, säger Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare på Skogsstyrelsen.

Under 2016 hittade Skogsstyrelsen en rad brister i en tillsyn som gjordes enligt bestämmelserna i timmerförordningen, en EU-förordning som trädde i kraft 2013.

Enligt förordningen måste företag som importerar varor från länder utanför EU som innehåller träråvara, bland annat kunna visa dokumentation som säkerställer att träden avverkats på ett lagligt sätt. Detta enligt de lagar som finns i avverkningslandet. Det kan handla om virke men också produkter som innehåller trä, till exempel möbler och pappersprodukter som muffinsformar och pappmuggar. I det här aktuella ärendet handlade det bland annat om tavelramar i trä och presentpåsar.

Utöver brister i dokumentationen har företaget heller inte gjort den riskbedömning som timmerförordningen kräver.

Förvaltningsrätten har nu bifallit Skogsstyrelsens ansökan om utdömande av vite och därmed godkänt beloppet på 800 000 kronor.

– Det är ett globalt problem med olaglig avverkning och där är timmerförordningen och vår tillsyn viktig. Kunderna måste kunna lita på att de varor man köper inte innehåller något som avverkats olagligt, säger Anna-Clara Sjöström.

Domen från förvaltningsrätten går att överklaga.

Mer information:

Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare,tillsynsenheten, Skogsstyrelsen, 036-35 93 72, 076-103 01 72, anna-clara.sjostrom@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum