Naturvetarna

Dåliga arbetsvillkor inom högskolan hämmar forskningen

Dela

Det är svårt att kombinera arbete och familj, om man är forskare inom den akademiska världen. Otrygga anställningar och låga löner skapar missnöje hos forskare inom sektorn, visar en enkät som Naturvetarna gjort.

Fackförbundet Naturvetarna har frågat drygt 3 000 medlemmar som är verksamma inom forskning om förutsättningarna för att bedriva naturvetenskaplig forskning av hög kvalitet i Sverige.

– Behovet av tryggare anställningar för forskare, professorer och doktorander är den i särklass viktigaste frågan att lösa för att skapa en forskning som är framgångsrik och långsiktigt hållbar, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Sex av tio forskare tycker att tryggare anställningar är viktigt för att naturvetenskaplig forskning ska lösa samhällsutmaningar. En lika stor andel tycker att otrygga anställningar är ett hinder för att Sverige ska vara ledande inom naturvetenskaplig forskning. Bättre villkor hamnar också i topp när våra forskarmedlemmar som jobbar inom privat sektor anger vad som skulle få dem att söka en tjänst på universitet eller högskola.

Fyra av tio anser att finansieringssystemet för forskning är ett hinder och en knapp tredjedel av respondenterna nämner att betungande administration tar tid från forskningen. Kortsiktig finansiering, dålig kontinuitet och oförståelse för forskares drivkrafter och behov är några exempel på brister som lyfts fram.

Akademin familjefientlig
Arbetssituationen på universitet och högskolor upplevs som ohållbar och familjefientlig.

De är vanligt att forskare på universitet och högskolor har återkommande korta projektanställningar. Förutom att anställningsförhållandena är osäkra, matchar lönen sällan personens utbildningsnivå.

En av respondenterna som idag arbetar på ett forskningsinstitut upplever att det finns mer forskningstid där än inom universitet och högskolor.

– Att ständigt behöva söka pengar för att finansiera forskningsprojekt, dra in sin egen lön och täcka gemensamma kostnader på institutionen skapar mycket stress. Det gynnar inte forskningen, säger Per Klingbjer.

Naturvetarna arbetar för att:

  • De som jobbar på universitet och högskola ska ha samma trygghet som övriga på arbetsmarknaden.
  • Det måste bli enklare att röra sig mellan högskolan, näringslivet och offentlig sektor, samt kombinera olika typer av anställningar.
  • Naturvetare från länder utanför EU ska kunna fokusera på sin forskning och inte behöva oroa sig för om de får stanna kvar i Sverige.

Hör oss i Almedalen
Tisdag 5 juli kl 12:15-13:15 medverkar Per Klingbjer i seminariet Brist på forskare – ett hot mot läkemedelsindustrin? tillsammans med företrädare för akademi, näringsliv och politiken.

Ta del av samtalet i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3, eller via webbsändningen: https://almedalsveckanplay.info/64714

Om undersökningen
Enkäten skickades ut i juni till Naturvetarnas drygt 3 000 medlemmar som är verksamma inom forskning i offentlig eller privat sektor. Enkäten besvarades av 495 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 16 procent. Av de som svarade på enkäten arbetar 73 procent på ett universitet eller en högskola. 13 procent arbetar inom näringslivet och ett fåtal arbetar i en region. Övriga arbetar på en statlig myndighet eller ett forskningsinstitut.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har drygt 34 000 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum