Mobility Sweden

Dämpad fordonsmarknad under augusti

Dela

Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och i augusti registrerades 20 576 nya bilar, vilket är en ökning med knappt fyra procent jämfört med augusti förra året. I antal är registreringarna ca 20 procent färre än genomsnittet för augusti de senaste fem åren, 2017-2021. Hittills i år har 182 592 nya personbilar registrerats, vilket är 13 procent färre jämfört med i fjol.

- Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna slår fortsatt hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet och långa leveranstider säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Tre av tio personbilar var en elbil och laddhybriderna bromsar in

- Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till ca 46 procent i augusti. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 51 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 40 procent i fjol. Elbilarna stod för ca 28 procent av månadens nyregistreringar och för en lika stor andel av årets totala registreringar. Under årets åtta första månader har elbilarna ökat med ca 68 procent jämfört med i fjol. Laddhybridernas andel av månadens registreringar uppgick till ca 18 procent och till knappt 24 procent av årets. Antalet laddhybrider har hittills i år minskat med ca 22 procent, jämfört med samma period förra året. Volymmässigt ser vi i augusti det lägsta antalet laddhybrider sedan maj 2020, en signal om att den sänkta bonusen den 12 juli påverkar intresset för laddhybrider, säger Sofia Linder.

Uppgång för lätta lastbilar med 17 procent i augusti

- 3 065 nya lätta lastbilar registrerades i augusti, vilket är nära 17 procent fler jämfört samma månad i fjol men 13 procent färre än genomsnittet för månaden de senaste fem åren. Under årets åtta första månader har totalt 21 249 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med drygt 17 procent jämfört med samma period förra året. Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan, säger Sofia Linder.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära 14 procent, 423 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 2 601 jämfört med 1 389 i fjol, vilket motsvarar drygt tolv procent av årets registreringar. I år har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter, fortsätter Sofia Linder.

Uppgång för tunga lastbilar och kraftig ökning av bussregistreringarna

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 399 fordon i augusti, vilket är en ökning med nära åtta procent. Hittills i år har 3 248 nya tunga lastbilar registrerats, vilket är nära nio procent färre än samma period i fjol. Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som fortsätter att ha en dämpande effekt, säger Sofia Linder.

- Nyregistreringarna av bussar fortsatte att öka kraftigt i augusti med 207 nya bussar, en ökning med ca 172 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har 797 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med ca 63 procent. Registreringarna under januari - augusti ligger nu nära tio procent över utfallet för helåret 2021, 728 bussar. 2021 var emellertid ett svagt bussår och registreringarna minskade med ca 57 procent jämfört med 2020. Årets uppgång kan härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när pandemin klingat av. Under augusti var ca 19 procent av nyregistreringarna en elbuss, totalt 39 elbussar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till knappt 24 procent jämfört med ca 30 procent januari-augusti 2021, avslutar Sofia Linder.

Sammanfattning av nyregistreringarna i augusti 2022, jämfört med augusti i fjol

 

2022

2021

 

% 22/21

% 22/21 YTD

augusti

augusti

augusti

jan-aug

Personbilar

20 576

19 808

+3,9%

-13,0%

Andel laddbara personbilar

45,9%

47,1%

   

Varav:

       

Elbilar

 5 791

4 781

+21,1%

+67,6%

  Andel av nyregistreringarna

28,1%

24,1%

   

Laddhybrider

3 649

4 541

-19,7%

-21,7%

  Andel av nyregistreringarna

17,7%

22,9%

   

Lastbilar, totalt

3 499

3 031

+15,4%

-16,2%

Varav:

       

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

3 065

2 631

+16,5%

-17,2%

Tunga lastbilar, över 16 ton

399

370

+7,8%

-8,6%

Bussar, totalt

207

76

+172,4%

+63,3%

--------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för augusti omfattar registreringar från 1 till och med 31 augusti. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar augusti 2022”.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

    • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

    • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Andelen elbilar större än både bensin- och dieselbilar tillsammans i september3.10.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och i september registrerades 22 048 nya bilar, vilket är en minskning med knappt tre procent jämfört med september förra året. Hittills i år har 204 640 nya personbilar registrerats, vilket är ca tolv procent färre jämfört med i fjol. De fortsatt stora störningarna i de globala leverantörskedjorna slår hårt mot fordonsindustrin.

Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad1.8.2022 09:07:39 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och i juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är ca 6 procent fler jämfört med juli förra året. I fjol bromsade dock registreringarna in efter en kraftig ökning i juni efter förändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 nya personbilar registrerats, vilket är ca 15 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Färre registreringar under juni samt första halvåret för alla fordonsslag utom bussar1.7.2022 09:44:02 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och under första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, vilket är en minskning med nära 17 procent jämfört med i fjol. I juni registrerades 26 088 nya bilar, vilket är ca 28 procent färre jämfört med juni förra året. I fjol fick registreringarna en ordentlig skjuts uppåt, vilket berodde på att nya beräkningsgrunder för förmånsvärden infördes den 1 juli som gav höjd skatt för nya tjänste- och förmånsbilar. Detta bidrar till årets stora nedgång i juni. Samtidigt fortsätter utbudsproblemen att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Stora störningar i globala leverantörskedjor fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin till följd av både kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsek

Nedjusterad prognos till följd av fortsatta störningar i leverantörskedjorna1.6.2022 10:28:32 CEST | Pressmeddelande

- Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin - som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum