Sveriges Byggindustrier

Dämpat bostadsbyggande i Fyrbodal

Dela

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder i Fyrbodal. Bostadsinvesteringarna minskar med åtta procent under 2019 jämfört med 2018.

- Den investeringstillväxt som tog fart i Fyrbodal under 2016 håller på att kylas av. Byggtakten är fortfarande hög men vi ser en klar avmattning, säger Pernilla Irewährn, lokalchef, Sveriges Byggindustrier i Uddevalla.

Trots avmattning av nyproduktion av bostäder finns fortfarande ett stort behov i Fyrbodal av nybyggnation och upprustning av offentliga lokaler så som skolor och idrottsanläggningar samt infrastruktur.

Det finns ett klart samband mellan satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande.

- Satsningar på infrastruktur och vidgade arbetsmarknadsregioner stärker konkurrenskraften och är en motor för bostadsbyggandet i hela Västsverige, säger Pernilla Irewährn, lokalchef, Sveriges Byggindustrier i Uddevalla.

Sveriges Byggindustrier konjunkturrapport kommer två gånger per år. På riksnivå är den procentuella nedgången i nyproduktion nära 30 procent sedan konjunkturtoppen 2017. Nyproduktionen av lägenheter i flerbostads- och småhus är nu tillbaka under 2015 års nivåer.

Kontakt:

Pernilla Irewährn, lokalchef Uddevalla Sveriges Byggindustrier
070 - 651 80 67

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier: En tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder borta på två år24.10.2018 06:00Pressmeddelande

2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett tapp med 21 500 sedan konjunkturtoppen 2017. Det spår Sveriges Byggindustrier i höstens konjunkturprognos. - Vi har varnat för det här. Bolånetak och skärpta amorteringskrav har kraftigt begränsat andelen hushåll som kan finansiera en bostad. En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Det sjunkande bostadsbyggandet kommer få spridningseffekter i övriga ekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Förstatligande av järnvägsunderhåll är fel väg att gå16.8.2018 16:30Pressmeddelande

Regeringen har idag utsett Erland Olauson till att utreda järnvägsunderhållets framtida organisering. Sveriges Byggindustrier och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet. "Jag välkomnar Olauson till uppdraget att leda utredningen och ser fram emot ett nära samarbete. Men realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt," säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum