Danderyds kommun

Danderydsborna får eget korttidsboende

Dela

Byggnadsnämnden beviljade den 7 september 2022 bygglov för ett korttidsboende med 27 platser samt ett vård- och omsorgsboende med 60-65 platser i kvarteret Ginnungagap i Djursholm. Beslutet innebär att det nu tagits ytterligare steg i processen som har planerad byggstart våren 2023. Byggherre för korttidsboendet är Danderyds kommun och för vård- och omsorgsboendet Vectura Fastigheter.

Behovet av fler vård- och omsorgsplatser inom Danderyds kommun väntas bli allt större under kommande år. Platsen där de två vårdverksamheterna byggs är nära lokal service och kollektivtrafik. Dessutom är det lätt för anhöriga att komma dit med bil, till fots eller med cykel. Närområdet är plant och på så sätt tillgängligt för rörelsehindrade samt med närhet till parker och grönområden.

”Det är glädjande att detaljplanen nu vunnit laga kraft och att byggnadsnämnden tagit detta beslut”, säger Carina Erlandsson (M), socialnämndens ordförande och fortsätter ”Kommunens strävan är att man ska kunna bo kvar i Danderyd och att god omsorg ska erbjudas både på vård- och omsorgsboende liksom korttidsboende i hemkommunen”.

Målbilden är två boenden i samklang med varandra och omgivningen. Projektets gestaltning tar avstamp i den dialog med invånare och närboende som genomfördes under 2020-2021. I dialogen framkom önskan om att byggnaden ska passa in i den historiska närmiljön vilket bland annat görs genom att trädgårdar och byggnader tar avstamp i 1920-talets klassicism med kulörer i varma toner som anknyter till omgivande bebyggelse.

Korttidsboenden är till för personer som har behov av vård och omsorg dygnet runt under en kortare period, till exempel efter en operation eller som tillfällig avlösning för anhöriga. I dagsläget finns det inget sådant boende i Danderyd utan personer som haft behov av korttidsboende har erbjudits plats i andra kommuner i Stockholmsområdet.

Vård- och omsorgsboende är för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov dygnet runt. Danderyds kommun har idag flertalet vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar, bland annat för personer med demens samt med somatiska vårdbehov men behovet väntas bli allt större under kommande år.

För mer informatio:

danderyd.se/ginnungagap

Carina Erlandsson (M), socialnämndens ordförande, telefon: 0708-30 59 25

Helena Klange, pressansvarig Danderyds kommun, telefon: 070-087 05 50

Bilder

Om

Danderyds kommun
Danderyds kommunFölj Danderyds kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Danderyds kommun

Trygghetsnummer införs i Danderyds kommun17.6.2022 10:43:47 CEST | Pressmeddelande

Inför sommaren 2022 har ett pilotprojekt påbörjats som ger allmänheten möjlighet att komma i kontakt med kommunens inhyrda väktarbolag. Trygghetsnumret är 010-470 58 65. Ringer man trygghetsnumret kommer samtalet till larmcentralen på kommunens inhyrda bevakningsbolag som stödjer den som ringer. Larmcentralen kan se till att väktare åker till platsen och undersöka vad som pågår men även hänvisa till annan trygghetsaktör eller brottsbekämpande insats som polis.

Danderyds kommun får fortsatt toppbetyg av näringsidkare3.6.2022 10:20:26 CEST | Pressmeddelande

I Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i Sverige för år 2021 hamnar Danderyds kommun på plats fyra av Sveriges 290 kommuner. Attityden till företagande, god infrastruktur och att man upplever sig mer trygg än i andra delar av landet är några av de skäl som gör att kommunen får höga rankingpoäng. Enkätundersökningen redovisades den 1 juni på Djursholms slott efter en "Walk and talk".

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum