Jönköpings kommun

De är nominerade till Stadsbyggnadspriset 2021

Dela

Nu är tio slutnominerade projekt till stadsbyggnadspriset 2021 utsedda. Projekten måste vara färdigställda under 2021 och priset delas ut i tre kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård och god livsmiljö. Det projekt som vinner sin kategori och sticker ut mest tilldelas sedan plaketten för årets stadsbyggnadspris.

Göta Hovrätt, Foto Anna Hållams
Göta Hovrätt, Foto Anna Hållams

- Alla kan ge förslag på hus eller miljöer som kan nomineras till vårt årliga stadsbyggnadspris. Vi är en grupp av arkitekter och politiker som sedan väljer ut ca 20 förslag som vi åker runt och besöker på plats. Det är viktigt att kunna uppleva projekt i verkligheten och avgörande är hur de samspelar med sin miljö och omgivning, säger Jönköpings stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson.

Stadsbyggnadspriset är ett sätt att lyfta fram förebildliga projekt som sedan kan bidra till diskussionen om hur arkitekturen ska utvecklas i Jönköpings kommun. Hur passar det nya in mot det gamla? Vilka nya innovationer bidrar vår egen tid med och vilka bra exempel finns på fina renoveringar av äldre arkitektur?

- Genom våra tre klasser kan vi få till en bred diskussion om hur vi utvecklar och vårdar våra gemensamma offentliga rum och arkitekturen i Jönköpings kommun, säger Bengt Mattias Carlsson.

Pristagarna utses av Stadsbyggnadsnämnden och delas ut i mitten av januari.

Nominerade i God arkitektur

Ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.

Ritaren 2, Skänkeberg

-nybyggnad av flerbostadshus i villaområde

BlueWall
Tengbom

Ett nätt flerfamiljshus med nio lägenheter inpassas skickligt i landskapet i detta småskaliga villaområde. Projektet har fina planlösningar, mycket välstuderade detaljer i trä, stål och fibercement som ger detta bostadshus kvalitéer utöver det vanliga.

Jordbruksverket & Skogsstyrelsen, Skeppsbron

-nybyggnad av kontorshus

Skanska
Tengbom

Statliga verkens kontorsbyggnader blir i denna stadsmässiga trappande volym hörnstenen och livgivaren till Jönköpings utvidgade innerstad. Fasaden tolkar med sina veck och skuggspel förebilder från 1800-talsfasader. Interiörens fint formade landskap inspirerar med jord, skog och fantastiska utblickar.

Hulukvarnsgatan, Dunkehalla

-nybyggnad flerbostadshus i kulturmiljö

Hospitalkvarn AB
Skisskammaren Söderström & Olofsson

Kulturmiljön i ravinen har förstärkts med ett nytt flerbostadshus. Volymen skapar nya rum mot det gamla och är skickligt inpassad i landskapet. Ett tydligt och enkelt formspråk, väl utformade detaljer och stora spröjsade fabriksfönster ger byggnaden en egen och stark karaktär men helt i samklang med sin omgivning.

 

Nominerade i God byggnadsvård

Varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö

Göta Hovrätt

-fasadrestaurering av 1600-talsklenod

Statens fastighetsverk
Jönköpings läns museum, Tengbom
AB Stenkonservering Väst

En varsam fasadrestaurering som utförts med all den precision och expertis som en byggnad från 1600-talets mitt kräver.

HSB Kronan, Kungsgatan

-fasadrenovering av 1950-talshus

HSB BRF Kronan 8-9
P-O Bonnevier arkitektkontor

En god representant för 1950-talets stadsbyggnadsideal har genomgått en fasadrenovering med rätt kulörer i två teman som varieras och lyfter fram de olika fasaderna i kvarteret. Detta tydliggör också byggnadernas ursprungliga kvalitéer.

Kroatorpet, Huskvarna

-tillbyggnad av hembygdsgård & restaurang

Huskvarna Hembygdsförening
Tengbom

Pålssons Bygg

Ett modernt tillägg med fina detaljer som med stor respekt för torpens typologi lyckats utveckla ett besöksmål och skapa en plats med bra ljudmiljö för många gäster i denna unika kulturmiljö, väl synlig från motorvägen och med vidsträckt utsikt över Vättern.

Ångbåten 2, Gränna

-ombyggnad av kontor till bostad

Familjen Bellhammar Boldt

Fredrik Hyltse rit- & byggkonsult

En pusselbit av det som utgör Grännas DNA har omhändertagits och fått förlängt liv med en ny verandabalkong mot gården och en stor invändig ombyggnad från kontor till bostad med fin känsla för detaljer.

Nominerade i God livsmiljö

Byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Vättergatan, Huskvarna

-stadsboulevard, plats- och markarbete

Stadsbyggnadskontoret U&T
WSP / Markmiljö

Från en trafikled till en stadsgata som bygger vidare på Huskvarnas trädgårdsstad. Här omgestaltas gaturummet så det skapar en grön enklare ”stadsboulevard” där bilar, cyklar och gångtrafikanter får jämbördig plats, allt gestaltat med en detaljrik utformning.

Munksjöpromenaden

- kaj- & parkstråk för gång och cykel

Stadsbyggnadskontoret U&T
02 Landskap / Sydväst arkitektur och landskap / Kanonaden

Denna mycket väl gestaltade strandpromenad med exklusiva detaljer, kontrasterar, kompletterar och lyfter den robusta fabriksmiljön till en unik helhet. Den länkar ihop flera stadsdelar och gör sjökanten tillgänglig. Stadsbyggnadsvision 2.0 får äntligen sin sammanbindande länk.

Råslätt, entréplats & resecentrum

- anläggande av resecentrum

Stadsbyggnadskontoret U&T
WSP / NCC

Från monofunktionell parkeringsplats till mångfunktionell entréplats till stadsdelen med tydliga axlar för gående och en rumsbildande vårdcentral. Råslätt får ett nytt välkomnande resecentrum för södra Jönköping då bussarna nu flyttas upp från källarplanet.

Nyckelord

Kontakter

Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt
Tel: 036-105970

Cecilia Idermark, planarkitekt
Tel: 036-10 63 10

Bilder

Göta Hovrätt, Foto Anna Hållams
Göta Hovrätt, Foto Anna Hållams
Ladda ned bild
HSB Kronan Kungsgatan
HSB Kronan Kungsgatan
Ladda ned bild
Hulukvarnsgatan, Dunkehalla
Hulukvarnsgatan, Dunkehalla
Ladda ned bild
Kroatorpet, Huskvarna. Foto Anna Larsson, Tengbom arkitektkontor
Kroatorpet, Huskvarna. Foto Anna Larsson, Tengbom arkitektkontor
Ladda ned bild
Munksjöpromenaden
Munksjöpromenaden
Ladda ned bild
Ritaren 2, SKänkeberg
Ritaren 2, SKänkeberg
Ladda ned bild
Råslätts resecentrum. Foto: Tor Olsson
Råslätts resecentrum. Foto: Tor Olsson
Ladda ned bild
Vättergatan, Huskvarna
Vättergatan, Huskvarna
Ladda ned bild
Ångbåten 2, Gränna
Ångbåten 2, Gränna
Ladda ned bild
Jordbruksverket. Foto: Jansin och Hammarling
Jordbruksverket. Foto: Jansin och Hammarling
Ladda ned bild

Länkar

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 143 400 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum