Svenska kyrkan

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2018

Dela

Svenska kyrkans kulturstipendiater 2018 är klara. Fem projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

Jäders teater, grundad av Katarina Persdotter Jäder och Håkan Jäder är en av fem mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium 2018. Foto: Håkan Strandman
Jäders teater, grundad av Katarina Persdotter Jäder och Håkan Jäder är en av fem mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium 2018. Foto: Håkan Strandman
Stipendierna fördelas på fem områden: musik, film, litteratur, scenkonst och bildkonst. Varje område får 100 000 kronor. Stipendierna delas ut under kyrkomötet i Uppsala i november.

Svenska kyrkans kulturstipendiater 2018
Musik: Gustav Lindsten, Mässa för kör och live-elektronik – Ett utforskande i den sakrala musikens klangliga potential
Film: Carl Olsson, Samtidigt på Jorden
Litteratur: Eva Ribich, Stämma
Scenkonst: Teater Jäder, Hel
Bildkonst: Isak Hall, Northern Transcendence

Projekten och stipendiaterna
MUSIK
Mässa för kör och live-elektronik – Ett utforskande i den sakrala musikens klangliga potential
Gustav Lindsten

Svenska kyrkans kulturstipendium 2018 tilldelas Gustav Lindsten för projektet Mässa för kör och live-elektronik – Ett utforskande i den sakrala musikens klangliga potential. I detta projekt sammanförs kyrkans liturgiska arv och körtradition med vår tids musikaliska vardag av elektroniska klanger. Tonsättaren kommer att utforska frågorna om det gudomliga kontra det mänskliga och hur dessa kan gestaltas med hjälp av instrument som är rotade i vår egen tid och ett tonspråk som är bekant för hans egen generation. Kören kompletteras med musik som i en akustisk situation inte skulle vara möjlig, som ett försök i att ytterligare lyfta liturgisk musik mot det sublima och outgrundliga.

Gustav Lindsten har Konstnärlig kandidatexamen (2015) och Konstnärlig masterexamen (2017) i komposition från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har komponerat musik till Dramaten (pjäsen Budskapet till Maria), varit lärare i piano och komposition vid Opus Norden och haft uppdrag som ljuddesigner och ljudtekniker. Lindsten är en tonsättare vars ofta elektroakustiska verk sträcker sig från solostycken till fullstora orkesterverk. Han är aktiv som musiker inom det live-elektroniska fältet och medverkar ofta själv vid uppföranden av sina verk tillsammans med de ensembler som han skriver för.

FILM
Samtidigt på Jorden
Carl Olsson

Carl Olsson tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium för dokumentärfilmen Samtidigt på Jorden. I en film med visuellt pregnant bildspråk låter han oss möta delar av den vardag och det arbetsliv som omger döden. Med känsligt och ömsint handlag visar Olsson hur det dramatiska och existentiella ibland ligger nära det tragikomiska i det som kan vara den vanliga vardagen för anhöriga i livet slutskede, för begravningsentreprenörer, kyrkogårdsarbetare och kyrkomusiker. Oavsett hur våra tankar på döden och existensens bråddjup ser ut så omges den av en vardagens intimitet, vilken Olsson respektfullt skildrar.

Carl Olsson är född 1984 i Kalmar och är verksam som regissör i Sverige och Danmark. Han har utbildning i dokumentärfilmregi från Den Danske Filmskole (2013) och har även studerat vid Stockholms Dramatiska Högskola och Biskops Arnö. Hans examensfilm Blessed Be This Place har vunnit en rad filmpriser, var nominerad till den danska filmgalan samt har visats på ett stort antal filmfestivaler runt om i världen.

LITTERATUR
Stämma
Eva Ribich

Eva Ribich är en av samtidens mest egna, konsekventa och kompromisslösa poeter. Med stor precision har hon i sina böcker mejslat fram dikter som beskriver människans viktigaste existentiella erfarenheter, som barndomen i Ljuset kommer in underifrån och kärleken i Vi vaknar. Det andliga och den sökande dimensionen har alltid varit närvarande i Ribichs diktning, men sällan utsagd. Det här temat vill hon utveckla i sitt nya bokprojekt, som har den mångtydiga titeln Stämma. Eva Ribich tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2018 för att med sin särpräglade lyriska stämma beskriva det vi söker när tillvaron inte stämmer.

Eva Ribich, född 1970. Hon debuterade med diktsamlingen Med kinden mot det gula år 1997, sedan dess har hon publicerat sex diktsamlingar, som Längs med en gräns (2003) och Det är vatten så långt jag kan se och längre (2010). Ribich har tilldelats ett antal priser för sitt författarskap, bland annat Guldprinsen och Gerard Bonniers Lyrikpris. Hon har publicerat texter om poesi i tidskrifter och dagstidningar.

SCENKONST
Hel
Jäders teater

Teatergruppen Jäders teater väljer att i sin nyskrivna pjäs Hel gå ända tillbaks till förkristen tid. De vill skapa en aktiverande och hoppingivande turnéföreställning för barn i åldern 7-12 år. Frågor med djupaste existentiell relevans tas upp i en äventyrlig kamp för att rädda jordens klimat och människornas och djurens självförtroende. Erfarna teaterarbetare från olika delar av Sverige arbetar med detta angelägna teaterprojekt under ledning av den lilla, men väl etablerade teatergruppen på den värmländska landsbygden.

Teatergruppen Jäders teater grundades av Katarina Persdotter Jäder och Håkan Jäder år 2001 och har sin bas i värmländska Ransäter. Tillsammans med en kärna medarbetare engageras teaterarbetare, dramatiker och musiker från olika håll i landet för produktionerna. Gruppen är turnerande, med föreställningar för barn, ungdomar och vuxna och de har nått publik över hela landet. Verksamhetens stora räckvidd geografiskt och tematiskt och gruppens töjbara utformning och sammansättning för de olika teaterprojekten bär en myckenhet möjligheter trots det lilla formatet.

BILDKONST
Northern Transcendence
Isak Hall

Med sitt konstnärliga projekt Northern Transcendence arbetar Isak Hall med att konstruera en kosmologi över det existentiella. Där uttrycks tanken om att universum har en grundplan som kommer till uttryck i naturen och i den överjordiska geometrin. Isak Halls suggestiva teckningar och målningar, ofta utförda i material som träkol, järnoxid, svartkrita och sepia, leder tankarna till lagbundna skeenden bortom den moderna tekniken med alla dess möjligheter och uttryck. Hans verk kan betraktas som meditationer över en materiell urgrund och de yttersta tingen. Isak Hall tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium 2018 för sin strävan efter att ge gestalt åt det outgrundliga; i detta projekt genom skapandet av en serie temperamålningar.

Isak Hall är född 1978. Han gick ut Kungl. Konsthögskolan 2013 och är sedan dess verksam i Stockholm. Tecknande och målandet har varit ständiga följeslagare och utgör nu kärnan i hans konstnärskap. Hall har ställt ut separat på gallerier i Sverige, på Irland och deltagit i grupputställningar t ex Botkyrka konsthall, Aguelímuseet Sala, Malmö konsthall, University of Tsukuba, Japan och Konstnärshuset i Stockholm.

Svenska kyrkans kulturstipendium
Svenska kyrkan vill verka för ett rikt och mångfaldigt kulturliv och leva i dialog med de kulturutövare som i vår tid bearbetar frågor om vad det är att vara människa. Därför delar Svenska kyrkan årligen ut kulturstipendier om sammanlagt 500 000 kr för att uppmuntra till utbyte mellan kulturutövare och kyrka. Stipendiet riktar sig till utövare inom bild och form, litteratur, film, scenkonst och musik eller genreöverskridande gestaltningsformer. Det kan också sökas av församlingar och andra institutioner inom Svenska kyrkan.

I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Med existentiell relevans avses att projektet på något vis tar upp frågor som är betydelsefulla för människans liv. Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det. Därnäst värdesätts om projektet etablerar nya samarbeten och samverkansformer. Projekt som berör barn och ungas liv välkomnas särskilt.
 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Jäders teater, grundad av Katarina Persdotter Jäder och Håkan Jäder är en av fem mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium 2018. Foto: Håkan Strandman
Jäders teater, grundad av Katarina Persdotter Jäder och Håkan Jäder är en av fem mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium 2018. Foto: Håkan Strandman
Ladda ned bild
Eva Ribich. Foto: Charlotte Jung.
Eva Ribich. Foto: Charlotte Jung.
Ladda ned bild
Gustav Lindsten. Foto: Louisa Ismail.
Gustav Lindsten. Foto: Louisa Ismail.
Ladda ned bild
Isak Hall. Foto: Karin Lindvall.
Isak Hall. Foto: Karin Lindvall.
Ladda ned bild
Carl Olsson. Foto: Leslie Holm.
Carl Olsson. Foto: Leslie Holm.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum