C.F. Møller Architects

De första hyresgästerna flyttar in i Sveriges högsta trähus

Dela

C.F. Møller Architects står bakom Sveriges högsta massivträhus som nu tar emot sina första hyresgäster. Huset är byggt med stomme av trä och står som ett landmärke för den nya stadsdelen Kajstaden och en hållbar framtid.

Foto: Nikolaj Jakobsen
Foto: Nikolaj Jakobsen

Att bygga med trä stämmer helt överens med målen om hållbart byggande enligt C.F. Møller Architects. Under de senaste åren har det skandinaviska arkitektföretaget aktivt prioriterat industriell träteknik i byggnader mot bakgrund att det ger betydande besparingar för byggnaders koldioxidavtryck. Dessutom har träet positiva effekter för inomhusklimatet och människorna som bor i huset. Detta kan både de första hyresgästerna, och alla andra som flyttar in i Sveriges hittills högsta massivträhus glädjas åt.

Sveriges högsta massivträhus
Bostadshuset ligger i stadsdelen Kajstaden i Västeråsmed utsikt över Mälaren. Höghuset reser sig åtta och en halv våningar med en hög sockelvåning och dubbel takhöjd i etagelägenheten överst.

Alla delar av byggnaden utgörs av korslimmat trä, och bygger upp väggar, bjälklag, balkonger, hisschakt och trapphus. Huset utvecklades i ett nära samarbete med Slättö Förvaltning, Martinsons, Bjerking och Consto AB.        

–Kajstaden skriver ett litet kapitel byggnadshistoria eftersom byggnaden för tillfället är Sveriges högsta massiva trähus. Vi har genom forskningsprojekt och med erfarenheter från våra andra träbyggnadsprojekt fokuserat på innovation med målet att utveckla möjligheterna att genomföra höga hus med massiv trästomme. Den industriella trätekniken ger dessutom arkitekter nya och bättre verktyg att konstruera vackra hus med stor detaljrikedom, säger Ola Jonsson, associerad partner på C.F. Møller Architects

Fler fördelar med trä

Fördelarna är exempelvis att trä är en förnybar råvara och att hus byggda i massivträ har ett mycket lågt energi- och koldioxidavtryck. Tekniken med CNC-frästa massivträ och limträ element har hög precision och ger lufttäta och energieffektiva hus utan att andra material behöver integreras i väggarna. Träets låga egenvikt ger också färre transporter till byggplatsen och därmed en effektivare, tryggare och tystare arbetsmiljö under byggnationen. Varje våningsplan har fyra lägenheter på varje och stommen för varje våning har tagit i snitt tre dagar att montera för tre hantverkare. Mekaniska förband med självdragande skruvar har använts, vilket innebär att huset senare kan demonteras och materialen kan återanvändas.

”Trätekniken möjliggör ett värdeskapande livscykelperspektiv i byggnadens alla skeden, och är avgörande för målet om en biobaserad cirkulär ekonomi. Den totala koldioxidminskningen uppskattas till 550 ton CO2 under husets livslängd om man bygger i trä istället för betong”, säger Rob Marsh, hållbarhetschef på C.F. Møller Architects

Trä som del av en hållbar framtid
C.F. Møller Architects är i dag aktiva med byggprojekt motsvarande 100 000 m² med fokus på massivträ i Sverige och Storbritannien, och hoppas kunna bidra till att driva byggbranschen i en mer hållbar riktning genom att förverkliga dessa projekt och vara del av att utöka kunskapen om träbyggnation.

”Vi ser väldigt positivt på att fler trähus kommer att byggas i framtiden. Det är den kritiska massan av alla hållbara byggnader i våra städer som kommer att vara avgörande för att uppnå reella och positiva effekter för vår planet. C.F. Møller hoppas vara en viktig del av träteknikens utveckling för arkitekturen och är involverade i olika forskningsprojekt och nätverk för träbyggande i Skandinavien och internationellt med målet att dela kunskap och lära av våra kollegor”, säger Ola Jonsson.

Ökat fokus på att bygga med trä
Ett av de nätverk C.F. Møller Architects är involverat i är ett nordiskt nätverk för höga träbyggnader som arbetar med att sprida kunskap om hur man kan bygga med trä och vilka hållbara kvaliteter som är förknippade med det.

Nätverket leds av Peter Fynholm, som också är biträdande chef för Teknologisk Institut i Danmark,

– Vi ser ett större fokus på att bygga med trä idag än tidigare. Men även om flervåningshus byggs i trä både i Norden och i övriga världen i dag är trä långt ifrån det naturliga valet bland byggherrar när det ska flervåningshus. Och det är synd, eftersom det finns en outnyttjad potential att använda en förnybar resurs i en byggbransch som har stor påverkan på klimatet, säger Peter Fynholm och fortsätter:

– Det är dock inte en lätt uppgift att få branschen att tillämpa och förstå de nya möjligheter som trä erbjuder. Därför är det viktigt att vi lär oss av de erfarenheter som redan finns på plats, som Kajstaden i Västerås. På så vis kan vi ständigt bygga vidare på de erfarenheter vi får.    

Om massivträ
Ett massivträhus är ett hus som är konstruerat av trä. Den teknik som används är vanligtvis kors laminerat trä, även känt som KL-trä eller Cross Laminated Timber (CLT).

Kontakter

Bilder

Foto: Nikolaj Jakobsen
Foto: Nikolaj Jakobsen
Ladda ned bild
Foto: Nikolaj Jakobsen
Foto: Nikolaj Jakobsen
Ladda ned bild
Foto: Nikolaj Jakobsen
Foto: Nikolaj Jakobsen
Ladda ned bild
Foto: Nikolaj Jakobsen
Foto: Nikolaj Jakobsen
Ladda ned bild
Foto: C.F. Møller Architects
Foto: C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
Foto: C.F. Møller Architects
Foto: C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
Foto: C.F. Møller Architects
Foto: C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
Foto: C.F. Møller Architects
Foto: C.F. Møller Architects
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Oslo, London, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum