Västtrafik

Debatt: Göteborgarna vill prioritera kollektivtrafiken

Dela

Vi får tydliga signaler om att de flesta vill ha mer kollektivtrafik, men också att många är beroende av bilen. Förutsättningar för hållbart resande behöver byggas in i samhället från början. Ju tidigare vi är med, desto bättre blir slutresultatet ur ett hållbart resandeperspektiv.

Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman
Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman

Fram till 2035 ska Västra Götalandsregionen, med Göteborg som draglok, växa med 285 000 invånare. För att klara av tillväxten såväl ur ett hållbarhets- som ett trafikperspektiv måste fler åka kollektivt. Då behöver vi veta vad regionens invånare ställer för krav på framtidens mobilitet. Därför har vi tagit fram undersökningen Hållplats 2018.

Motstridiga fakta
Årets undersökning visar att en majoritet, 69 procent, av regionens invånare anser att kollektivtrafiken ska prioriteras framför bilen när det byggs i städerna. Hela 73 procent av de tillfrågade är av åsikten att kollektivtrafiken minskar trängseln i stadstrafiken och 67 procent tycker att färre bilar i centrum skapar en mer attraktiv stad. Trots det väljer 70 procent att resa med bil flera dagar i veckan. En annan intressant siffra är att sex av tio av de som kör bil varje dag vill ha färre bilar i stan. Ändå anger en majoritet av de tillfrågade att de inte kommer förändra sitt resande alls de kommande åren.

Undersökningens motstridiga fakta ger ändå en ganska tydlig bild av de utmaningar som samhället såväl som individen står inför vad gäller hållbarhets- och trafikfrågor. Många, även vanebilister, värderar hållbara sätt att förflytta sig högt, som gång, cykel och kollektivtrafik. Samtidigt verkar tröskeln hög för många att förändra sitt eget beteende.

2006 satte Västtrafik som mål att fördubbla resandet med kollektivtrafiken i regionen fram till 2025. Sedan dess har resandet ökat med 60 procent och mycket pekar på att vi kommer att nå en fördubbling redan tidigare. Det är naturligtvis en positiv utveckling, men frågan är om det räcker.

Ju tidigare desto bättre
Vi får tydliga signaler om att invånarna i regionen vill ha mer kollektivtrafik. Det är också tydligt att många är beroende av bilen för att kunna klara vardagen. Förutsättningar för hållbart resande behöver byggas in i samhället från början. En tydlig ambition från vår sida är därför att komma med ännu tidigare i samhällsplaneringsprocesser. Ju tidigare vi är med, desto bättre blir slutresultatet ur ett hållbart resandeperspektiv för såväl samhälle som individ.

Lars Backström
Vd, Västtrafik

Läs mer om kollektivtrafikens framtidsplaner på Västtrafiks hemsida.

Kontakter

Västtrafiks presstjänst

Vi svarar på dina frågor om kollektivtrafiken i Västsverige. Maila eller ring oss så hjälper vi dig.

0771-41 43 99press@vasttrafik.se

Bilder

Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman
Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman
Ladda ned bild

Om

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Följ Västtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västtrafik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum