Västtrafik

Debatt: Vänd på trafikhierarkin så att fler kan resa hållbart

Dela

Vi välkomnar regeringens förslag om ändrad förmånsbeskattning av cyklar men mer behöver göras. Låt reglerna även omfatta kollektivtrafikbiljetter, skriver representanter för kollektivtrafiken och 2030-sekretariatet.

Med förändrad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter kan flera börja resa hållbart. Foto: Eddie Löthman
Med förändrad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter kan flera börja resa hållbart. Foto: Eddie Löthman

Vår omställning till ett mer hållbart samhälle går för långsamt och tiden att agera är nu. Vi är långt ifrån att nå målen i Parisavtalet samtidigt som växthusgaserna i atmosfären fortsätter att nå rekordnivåer. Hittills har vi byggt upp och investerat större delen vår livsstil i en fossil ekonomi men när pandemin släpper sitt grepp och samhället öppnar är det dags för en ny och hållbar ordning. En viktig del av det är hur vi reser. Därför måste vi vända på trafikhierarkin, där bilen varit högst i näringskedjan i decennier. De verkligt hållbara resorna som cykel, gång och kollektivtrafik måste gynnas och ges förutsättningar att bli det självklara valet för fler.

Anledningarna till att välja bort bilen och börja resa mer hållbart är många. Det är bra för individen som får mer vardagsmotion vilket minskar risken för en rad välfärdssjukdomar. Det är också bra för samhället och klimatet genom minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar, minskade kostnader för olyckor och mer ytor för annat än parkering. För att vi ska nå uppsatta klimatmål behöver fler välja mer effektiva transportsätt så som kollektivtrafik, cykel och gång. Vi kan inte bara förlita oss på teknikutveckling med nya drivmedel och elektrifiering.

Bilarna kostar samhället

Olika transportslag ger upphov till samhällskostnader genom bland annat avgaser, buller, partiklar och olyckor. Förutom fossilbilars uppenbara påverkan på miljö och hälsa visar en ny rapport från Trafikanalys att inte ens skatten på elbilar i tätortstrafik täcker de kostnader de åsamkar samhället i form av främst olyckor och utsläpp av slitagepartiklar. Varför är det då fortfarande bilen som gynnas i samhället?

Pandemin har visat oss att snabba och omfattande beteendeförändringar är möjliga. Låt oss ta tillvara på det och göra hållbart resande till det självklara valet. Regeringen presenterade nyligen ett välkommet lagförslag om skattelättnader för förmånscyklar. Det är ett viktigt och nödvändigt steg för att få fler att cykelpendla men vi tror att mer kan göras. Vi vill se att samma skattelättnader även införs för periodbiljetter i kollektivtrafik.

Slopade regler kan öka resandet

Enligt beräkningar som gjorts av analysföretaget WSP skulle slopad förmånsbeskattning av periodbiljetter kunna öka resandet i kollektivtrafiken med 5,5 procent. Det skulle i sin tur minska utsläppen av koldioxid med hela 28 000 ton per år. Att bortse från en så uppenbart klimatförbättrande åtgärd i det akuta läge som vårt samhälle befinner sig i, vore direkt oklokt av våra beslutsfattare.

Dagens system med förmånsbilar ger inga incitament till arbetsgivare som vill uppmuntra sin anställda att byta från bil till kollektivtrafik. Medan den anställde som väljer att resa med en miljövänlig bil belönas med nedsatt förmånsvärde finns inget motsvarande för den som väljer bort bilen. Den som väljer att köpa en kollektivtrafikbiljett för att ta sig till jobbet förmånsbeskattas i stället fullt ut. Den ordningen måste ändras.

Vår uppmaning till beslutsfattarna är tydlig: Ta bort förmånsbeskattningen även för periodbiljetter i kollektivtrafiken!

Lars Backström, Vd, Västtrafik
Maria Nyman, Trafikdirektör, Skånetrafiken
David Lagneholm, Förvaltningschef, trafikförvaltningen, Region Stockholm
Johan Wadman, Vd, Svensk Kollektivtrafik
Jakob Lagercrantz, Vd, 2030-sekretariatet

Kontakter

Västtrafiks presstjänst

Vi svarar på medias frågor om kollektivtrafiken i Västsverige.
Maila eller ring oss så hjälper vi dig.

Tel:0771-41 43 99press@vasttrafik.se

Bilder

Med förändrad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter kan flera börja resa hållbart. Foto: Eddie Löthman
Med förändrad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter kan flera börja resa hållbart. Foto: Eddie Löthman
Ladda ned bild
Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Patrik Olsson
Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Patrik Olsson
Ladda ned bild

Om

Västtrafik
Västtrafik
Box 123
541 23 Skövde

http://www.vasttrafik.se

Kollektivtrafiken bygger på en evigt modern idé. Genom att resa tillsammans minskar vi köer, reducerar utsläpp och sänker halter av skadliga partiklar i luften. Vi bidrar också till ett mer rättvist samhälle och stärker människors hälsa genom ökad vardagsmotion. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje dag reser hundratusentals personer med oss. Det är för dem vi finns till.

Följ Västtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västtrafik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum