Vänsterpartiet Skåne

Del av nedskärningsbeslut skjuts upp – starkt samlat missnöje mot Alliansens miljonbesparing på Skånetrafiken

Dela

Med ett underlag som kritiserats för sitt knappa innehåll och otydliga formulering försökte Alliansen under dagens möte i Kollektivtrafiknämnden driva igenom stora försämringar i den skånska kollektivtrafiken. Nu återremitteras delar av ärendet - men servicecenter Triangeln stänger.

-          Resenärernas missnöjdhet med kollektivtrafiken var redan alldeles för hög. En besparing kommer inte kunna förbättra verksamheten och det kommer att innebära att folk reser mindre, inte mer, menar Linda Ekelund, Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden. Det breda missnöjet visar på tyngden i frågan – kollektivtrafiken berör hela Skåne!

Förslaget innehöll bland annat en stor mängd indragna busslinjer, minskad turtäthet, ett stängt servicekontor och en prishöjning på månadskort i mellanstora städer som exempelvis Kristianstad, Ystad och Hässleholm med ca 100 kronor. Nu genomförs allt utom de indragna busslinjerna och turerna, det ska återremitteras för att se om kommunerna själva kan bekosta driften.

-         Kollektivtrafik är en regional angelägenhet, säger Linda Ekelund. Invånarnas möjlighet att åka buss kan inte hänga på om kommunen har vilja eller möjlighet att finansiera busslinjerna - det är en fråga om regional jämlikhet som måste skyddas.

Missnöjet med förslaget har varit stort hos såväl allmänhet som politiker – från höger till vänster har man bland annat kritiserat bristen på kommunikation med berörda kommuner och allmänhet.

-          Det är demokratiskt problematiskt att underlagen håller så låg kvalitet och inte är ordentligt utredda eller diskuterade med de kommuner och kommuninvånare som påverkas, säger Linda. För oss i Vänsterpartiet är det jätteviktigt att skydda jämlik tillgång inom kollektivtrafiken, vi vill driva en kollektivtrafik för alla i Skåne. Då kan processen inte se ut såhär.

Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne, håller med.

-          För att skåningarna ska kunna resa mer måste regionen jobba med ökad pålitlighet, tillgänglighet på landsbygden och att sänka priserna – det är vad forskning visar och vad resenärerna starkt efterfrågar. Vi vill se en kollektivtrafik som fungerar för alla, inte bara för de som har råd eller råkar bo i rätt kommun. Att dra in miljoner i Skånetrafikens budget är inte att utveckla verksamheten: det är att rusta ner den, avslutar hon.

   • Vänsterpartiets budgetförslag för 2019 innehöll stora satsningar för en utbyggd kollektivtrafik där stärkt jämlik tillgång och prissänkningar var prioriterade. Budgetförslaget röstades ned till förmån för Alliansens förslag i Regionfullmäktige december 2018.
  • I kollektivtrafikbarometern för 2017 låg Skånetrafiken näst sämst till av de 26 regionala trafikbolag som jämfördes efter nöjd kund-index. Under 2018 ökade sedan Pågatågens förseningar med 60 %. Källa: Kollektivtrafikbarometern 2017/Sydsvenskan.

Nyckelord

Kontakter

Linda EkelundRepresentant i Kollektivtrafiknämnden (V)

0703-090 203

Bilder

Dokument

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Alliansen beslutar om hårt åtgärdspaket – Vänsterpartiet vill satsa på personalen25.4.2019 14:49:43 CESTNyheter

Region Skånes kvartalsrapport ger en prognos på -605 miljoner kronors avvikelse för helår 2019. Det är främst hälso- och sjukvården som kostar mer än vad som tilldelats i årsbudgeten. Vårdvalen kostar liksom tidigare år mer än beräknat, men även kostnaderna för bemanningspersonal går upp. Idag togs frågan upp på mötet med regionstyrelsen, och Vänsterpartiet är oroliga för att verksamheterna nu tvingas spara än hårdare och att detta kan komma att drabba personalen och patienterna.

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum