Vänsterpartiet Skåne

Del av nedskärningsbeslut skjuts upp – starkt samlat missnöje mot Alliansens miljonbesparing på Skånetrafiken

Dela

Med ett underlag som kritiserats för sitt knappa innehåll och otydliga formulering försökte Alliansen under dagens möte i Kollektivtrafiknämnden driva igenom stora försämringar i den skånska kollektivtrafiken. Nu återremitteras delar av ärendet - men servicecenter Triangeln stänger.

-          Resenärernas missnöjdhet med kollektivtrafiken var redan alldeles för hög. En besparing kommer inte kunna förbättra verksamheten och det kommer att innebära att folk reser mindre, inte mer, menar Linda Ekelund, Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden. Det breda missnöjet visar på tyngden i frågan – kollektivtrafiken berör hela Skåne!

Förslaget innehöll bland annat en stor mängd indragna busslinjer, minskad turtäthet, ett stängt servicekontor och en prishöjning på månadskort i mellanstora städer som exempelvis Kristianstad, Ystad och Hässleholm med ca 100 kronor. Nu genomförs allt utom de indragna busslinjerna och turerna, det ska återremitteras för att se om kommunerna själva kan bekosta driften.

-         Kollektivtrafik är en regional angelägenhet, säger Linda Ekelund. Invånarnas möjlighet att åka buss kan inte hänga på om kommunen har vilja eller möjlighet att finansiera busslinjerna - det är en fråga om regional jämlikhet som måste skyddas.

Missnöjet med förslaget har varit stort hos såväl allmänhet som politiker – från höger till vänster har man bland annat kritiserat bristen på kommunikation med berörda kommuner och allmänhet.

-          Det är demokratiskt problematiskt att underlagen håller så låg kvalitet och inte är ordentligt utredda eller diskuterade med de kommuner och kommuninvånare som påverkas, säger Linda. För oss i Vänsterpartiet är det jätteviktigt att skydda jämlik tillgång inom kollektivtrafiken, vi vill driva en kollektivtrafik för alla i Skåne. Då kan processen inte se ut såhär.

Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne, håller med.

-          För att skåningarna ska kunna resa mer måste regionen jobba med ökad pålitlighet, tillgänglighet på landsbygden och att sänka priserna – det är vad forskning visar och vad resenärerna starkt efterfrågar. Vi vill se en kollektivtrafik som fungerar för alla, inte bara för de som har råd eller råkar bo i rätt kommun. Att dra in miljoner i Skånetrafikens budget är inte att utveckla verksamheten: det är att rusta ner den, avslutar hon.

   • Vänsterpartiets budgetförslag för 2019 innehöll stora satsningar för en utbyggd kollektivtrafik där stärkt jämlik tillgång och prissänkningar var prioriterade. Budgetförslaget röstades ned till förmån för Alliansens förslag i Regionfullmäktige december 2018.
  • I kollektivtrafikbarometern för 2017 låg Skånetrafiken näst sämst till av de 26 regionala trafikbolag som jämfördes efter nöjd kund-index. Under 2018 ökade sedan Pågatågens förseningar med 60 %. Källa: Kollektivtrafikbarometern 2017/Sydsvenskan.

Nyckelord

Kontakter

Linda EkelundRepresentant i Kollektivtrafiknämnden (V)

0703-090 203

Bilder

Dokument

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Beslut om utebliven finansiering för Skånes folkhögskolor – Vänsterpartiet i Skåne kritiska till minskad satsning på folkbildning31.1.2019 15:01:28Pressmeddelande

Dagens beslut i Regionala Utvecklingsnämnden går tillbaka till tidigare beslut på riksnivå. Under 2018 fattade den dåvarande regeringen beslut om en satsning på utökade folkhögskoleplatser med tio miljoner extra. Alliansens budget på räcker inte till för att täcka de platser som öppnats upp med den gamla satsningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum