Moment Group

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Dela

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring i tredje kvartalet, dock kvarstår orealiserad potential.

VD HAR ORDET

Moment Groups rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -11,3 msek (-13,2 msek) vilket är något bättre än föregående år. Resultat efter årets första tre kvartal uppgår därmed till -24,6 msek (-36,0 msek), vilket är en markant förbättring mot samma period föregående år. I sammanhanget är det värt att notera att det ackumulerade resultatet även belastas med 3,2 msek i kostnader för Wallmans Groups kommande öppning av Kungsportshuset i Göteborg. Under tredje kvartalet växte koncernen med 27% jämfört med samma period föregående år. Förvärvet av Minnesota genererar 16% i tillväxt och resterande 11% utgörs av organisk tillväxt.

Det tredje kvartalet inkluderar två sommarmånader med låg aktivitetsnivå inom verksamheterna och flera stängda arenor. I det sammanhanget vill jag därför lyfta fram en av våra mest lönsamma upplevelser som skapas inom 2Entertain, nämligen den årligen återkommande uppsättningen på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg. Denna sommar fick vi stifta bekantskap med ”Soldat Fabian Bom”, som hyllades både av en enig kritikerkår och av sommarteaterns gäster. Efter premiären den 2 juli var publiktillströmningen god men tyvärr hämmades den totalt sett något av det ostadiga sommarvädret. Kvartalet belastas även av att Cirkusbygningen i Köpenhamn öppnade ett par veckor senare än vanligt pga ombyggnad av scenen och att ett antal föreställningar på Hamburger Börs fick ställas in pga sjukdom. Sammantaget ser vi därför att det kvarstår en del orealiserad potential i tredje kvartalet.

Lanseringen av den nya arenan Kungsportshuset i Göteborg, med öppning i mars 2018, löper på enligt plan och i huset kommer Wallmans Group att driva en dinnerclub med internationell karaktär – The Concept – och en restaurang med skandinaviska förtecken – Kungsportshuset Matbar.

Vi befinner oss nu en bit in i det fjärde kvartalet, som historiskt sett är koncernens absolut starkaste. Vi fortsätter vår strävan att även detta kvartal skall bli ett kvartal med tillväxt och stärkta marginaler, med målsättningen att koncernen ska gå in i 2018 med större affärsvolymer och en högre intjäning som utgångsläge.

Vi utvärderar fortsatt ett antal förvärvsmöjligheter och vi ser att kombinationen av att vidareutveckla existerande verksamheter och att införliva nya bolag i koncernen kommer att vara avgörande för att befästa positionen som den ledande börsnoterade aktören inom upplevelseindustrin.

I rapporten återfinns en mer detaljerad genomgång av våra affärsområden och jag ser fram emot att se er på någon av våra arenor under hösten, vintern och i julhelgerna!

Göteborg 26 oktober 2017

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef 
pelle.mattisson@momentgroup.com

Klicka här och läs hela rapporten.

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Bilder

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Hamburg, Oslo, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, The Concept, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2018: Notering på Nasdaq Stockholm genomförd och efter en period av hög tillväxt följer nu en konsolideringsfas26.10.2018 10:34Pressmeddelande

Inledningsvis, innan redogörelsen för tredje kvartalet, är vi stolta över att Moment Groups aktie sedan den 18 oktober handlas på Nasdaq Stockholm, Main Market. Det är en kvalitetsstämpel att koncernen numera återfinns på huvudlistan då en notering där föregås av en omfattande granskningsprocess. Dessutom ökar det möjligheterna för Moment Group att agera i marknaden och driva det fortsatta arbetet för att vara den ledande aktören som formar upplevelseindustrin – ”Shaping the experience industry”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum