Moment Group

Delårsrapport andra kvartalet: Ansökan till Nasdaq Stockholm inlämnad och ytterligare ett förvärv genomfört.

Dela

Moment Group är på väg att ta nästa steg i att etablera sig som den ledande aktören i upplevelseindustrin då koncernen i maj lämnade in en ansökan för notering vid Nasdaq Stockholm, och även genomförde uppstartsmöte med Nasdaq samt börsrevisor under kvartalet. Huvudanledningen är våra tillväxtambitioner i en växande bransch och koncernen har blivit avsevärt större det senaste året. Omsättningen (pro-rata) har på rullande 12-månader ökat med 27%. Även andra kvartalet uppvisade en hög tillväxttakt på totalt 45% och nådde pro-rata omsättning 237,9 msek (163,8 msek). Omsättningstillskottet kommer främst från Hansen inom affärsområde Event, samt inom Venues från öppningen av Kungsportshuset i Göteborg och förvärvet av Ballbreaker. Sammantaget under kvartalet utgör 38% organisk tillväxt och 7% förvärvad tillväxt.

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef

Resultatet på EBITDA-nivå försvagades dock med 5 msek jämfört med andra kvartalet föregående år. Det som håller tillbaka resultatet är utvecklingen inom Venues där beläggningen blev sämre pga extremt vackert väder i Sverige sedan slutet av april, men framförallt av att uppstarten av Kungsportshuset belastar även detta kvartal. Inom verksamheten har Wallmans Group ett stort fokus på att få Kungsportshuset i full drift under hösten för att succesivt börja bidra positivt till koncernens resultatgenerering. Justerat för driftsunderskottet under uppstartsperioden för Kungsportshuset uppvisar andra kvartalet istället en marginell förbättring mot föregående år. På rullande 12-månader uppgår koncernens EBITDA till 42,1 msek (17,9 msek).

Arbetet med vår tillväxtstrategi fortlöper och i juni förvärvades aktivitetscentret STAR Bowling i Göteborg. STAR omsätter 50 msek och har en rörelsemarginal på ca 22% (2017). Köpeskillingen uppgick till 50 msek vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,5. STAR kommer att verka som ett fristående bolag inom affärsområde Venues och blir en systeranläggning till Ballbreaker.

Under hösten kommer även ett nytt affärsområde att etableras – Immersive Experiences – med ambitionen att nå nya målgrupper genom upplevelsekoncept som skiljer sig från koncernens befintliga portfölj. Fokus kommer att vara på de delar av branschen där digitaliseringen driver nya konsumtionsmönster och gränserna mellan den fysiska och den virtuella världen suddas ut. Initiativet drivs således utifrån ett tydligt framtidsfokus. Verksamheten kommer att agera under koncernens varumärke Moment Group och kommer att bestå av en portfölj av bolag/varumärken inriktade mot både konsument- och företagsmarknaden.

Det blir en spännande höst, men först önskar jag en trevlig sommar!

Göteborg 20 juli 2018                                          

Kontakter

Bilder

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
Ladda ned bild

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Hamburg, Oslo, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, The Concept, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2018: Notering på Nasdaq Stockholm genomförd och efter en period av hög tillväxt följer nu en konsolideringsfas26.10.2018 10:34Pressmeddelande

Inledningsvis, innan redogörelsen för tredje kvartalet, är vi stolta över att Moment Groups aktie sedan den 18 oktober handlas på Nasdaq Stockholm, Main Market. Det är en kvalitetsstämpel att koncernen numera återfinns på huvudlistan då en notering där föregås av en omfattande granskningsprocess. Dessutom ökar det möjligheterna för Moment Group att agera i marknaden och driva det fortsatta arbetet för att vara den ledande aktören som formar upplevelseindustrin – ”Shaping the experience industry”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum