Delårsrapport för januari – mars 2020

Dela

STOCKHOLM – den 30 april 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - mars 2020. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Resultatet i första kvartalet präglas av den rådande coronapandemin och dess effekt på börsen. Värdet av våra innehav i framförallt Aprea Therapeutics och OssDsign har påverkats negativt vilket till allra största delen förklarar vårt finansiella resultat under kvartalet. Samtidigt ser vi hur flera nya möjligheter öppnat sig under perioden. Kvartalet inleddes med att vi betalade tillbaka den återstående delen av konvertibellånet från 2015, vilket nu möjliggör fullt fokus på framtiden. Vi har till exempel gjort en första investering i linje med vår nya strategi att ta nordiska innovationer till Asien. Vi ser också en förmåga hos våra portföljbolag att hantera de motgångar och nyttja de möjligheter som coronapandemin innebär.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Karolinska Development återbetalade de SEK 20,0 miljoner som återstod av konvertibellånet inklusive upplupen ränta. Därmed var hela det konvertibellån löst som utfärdades av Karolinska Development i januari 2015 och förföll till betalning den 31 december 2019 (januari 2020).
 • Aprea Therapeutics erhöll Breakthrough Therapy Designation av det amerikanska läkemedelsverket, FDA, för läkemedelskandidaten APR-246 i kombination med azacitidin för behandling av myelodysplastiskt syndrom (MDS) med TP53-mutation. Breakthrough Therapy Designation innebär möjligheter till snabbare utveckling och en kortare registreringsprocess för läkemedelskandidaten (januari 2020).
 • Karolinska Development utsåg Johan Dighed till chefsjurist. Johan Dighed har lång erfarenhet från bankbranschen och tillträder sin tjänst vid bolaget den 1 maj 2020. Han ersätter Ulf Richenberg som går i pension (mars 2020).
 • Karolinska Development meddelade att man senarelägger årsstämman till den 15 juni 2020 med anledning av smittorisken för covid-19 (mars 2020).
 • Karolinska Development investerade i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB (SVF). SVF bedriver utveckling av terapeutiska proteiner och DNA-vacciner mot bland annat hepatit B och hepatit D samt vacciner för att förebygga infektioner av covid-19 och möjliga framtida coronavirus (mars 2020).
 • Portföljbolaget OssDsign erhöll regulatoriskt godkännande i Japan och förbereder lanseringen av sin implantatprodukt OssDsign Cranial PSI (mars 2020) Therapeutics fullföljde sin börsnotering på Nasdaq Global Select Market i USA. Bolaget erhöll ett totalt bruttobelopp, före avdrag för garanternas rabatter och provision samt andra transaktionskostnader, om cirka USD 97,75 miljoner (oktober 2019).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Umecrine Cognition presenterade fas 2a-data för läkemedelskandidaten golexanolon vid indikationen hepatisk encefalopati. Läkemedelskandidaten uppvisade en god säkerhetsprofil och gynnsam farmakokinetik men inga tecken på klinisk effekt. Karolinska Development inväntar en grundlig analys av resultatet innan ett beslut kan tas om eventuell fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten (april 2020).
 • Portföljbolaget Dilafor inledde ett samarbete med Liverpool University för att studera effekten av bolagets läkemedelskandidat tafoxiparin som behandling mot covid-19. Läkemedelskandidaten utvecklas primärt för användning mot långdragen förlossning men substansen tros även kunna ha en effekt vid vissa virusinfektioner (april 2020).
 • Karolinska Development tillsammans med KCIF Co-investment Fund KB – ett holdingbolag gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och Karolinska Development – avyttrade en del av sina innehav i portföljbolaget Aprea Therapeutics. Totalt omfattade transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea Therapeutics och inbringade netto cirka SEK 59 miljoner till Karolinska Development. Karolinska Developments kvarvarande innehav i Aprea Therapeutics, inklusive indirekt innehav genom KCIF Co-investment Fund, uppgår till cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier. KDev Investments innehav i Aprea är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier (april 2020).

Finansiell sammanfattning

Första kvartalet

 • Periodens resultat, nettoresultatet, under första kvartalet uppgick till SEK -126,1 miljoner (SEK -18,6 miljoner under första kvartalet 2019). Resultatet per aktie var SEK -0,7 (SEK -0,3 under första kvartalet 2019).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK -122,7 miljoner. Resultatet beror till största delen på nedgången i aktiekurserna för de noterade innehaven Aprea Therapeutics, OssDsign och Lipidor.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 369,6 miljoner i slutet av mars 2020, en minskning med SEK -183,8 miljoner från SEK 1 553,4 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av mars 2020 till SEK 932,5 miljoner, en minskning med SEK 115,1 miljoner från SEK 1 047,6 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 1,1 miljoner under första kvartalet 2020 (SEK 0,9 miljoner under första kvartalet 2019).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det första kvartalet uppgick till SEK 7,7 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under första kvartalet uppgick till SEK 23,7 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 43,1 miljoner under första kvartalet och uppgick till SEK 9,1 miljoner per den 31 mars 2020.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 881,6 miljoner per den 31 mars 2020.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - mars 2020 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen1.6.2020 19:30:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 1 juni 2020 kl. 20.30 (EEST) Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN. Teckningstiden för Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) företrädesemission om cirka 2,3 miljoner euro (”emissionen”) avslutades 25 maj 2020 i Sverige och 27 maj 2020 i Finland. Enligt det preliminära emissionsutfallet övertecknades emissionen och cirka 273 procent av de tilldelade aktierna tecknades. Av de tilldelade 376 719 780 nya aktierna (”emissionsaktierna”) tecknades 336 033 654 emissionsaktier (cirka 89,2 procent av emissionsaktierna) med företrädesrätt och 40 686 126 emissionsaktier (cirka 10,8 procent av emissionsaktierna) tilldelas i enlighet med emissionsvillkoren. Enligt det preliminära emissio

Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 20211.6.2020 17:00:00 CESTPressmeddelande

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2020 i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) har en valberedning sammankallats, bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks röstmässigt största aktieägare. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av Alces Maximus LLC, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Anders Oscarsson utsedd av AMF Försäkring & Fonder, Marie Klingspor och Ramsay Brufer utsedd av Alecta. Anders Oscarsson har utsetts till ordförande i valberedningen. Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till agm@kinnevik.com eller till Valberedningen, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm. För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag s

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign rekryterar Morten Henneveld som ny vd1.6.2020 13:42:16 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 1 juni 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har utsett Morten Henneveld som ny verkställande direktör. Han tillträder sin nya position den 1 september 2020 i samband med att nuvarande vd, Anders Lundqvist, går i pension. Morten Henneveld har omfattande internationell erfarenhet inom det medicintekniska området med en bakgrund som Director Commercial Excellence på Coloplast, Managing Director Sweden och Regional Vice President Nordics på Biomet och Vice President EMEA Spine på Zimmer Biomet. Han kommer närmast från en position som Senior Vice President Business Transformation and Strategy på GN Hearing, ett globalt ledande bolag inom hörselhjälpmedel. OssDsigns nuvarande vd, Anders Lundqvist, meddelade tidigare i år styrelsen sin avsikt att gå i pension då han uppnått 65 års ålder. Utnämningen av Morten Henneveld har föregåtts av en omfattande internationell rekryteringsprocess. För ytterligare information

Karolinska Development AB (publ) meddelar valberedningens förslag samt erbjuder möjlighet till poströstning vid årsstämman 20201.6.2020 13:00:13 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE – 1 juni 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) (”Bolaget”) meddelar att Bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2020 samt att Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post inför årsstämman. Valberedningens förslag Valberedningen, som har utgjorts av Peter Lundkvist (ordförande), utsedd av Tredje AP-fonden; Jack Li utsedd av Sino Biopharmaceutical; Yan Cheng, utsedd av Worldwide International Investments Ltd; Hans Möller, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB samt; Torgny Wännström, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI, föreslår att årsstämman beslutar: Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; ersättning till övriga ledamöter som ej ä

Aktias förvärv av Alandias livförsäkringsbestånd slutfört1.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 1.6.2020 kl. 9.00 Aktias förvärv av Alandias livförsäkringsbestånd slutfört Aktia Bank Abp och Alandia Försäkring Abp meddelade 19.12.2019 att Aktia Livförsäkring Ab och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia har kommit överens om att Alandias livförsäkringsbestånd säljs till Aktia. Finansinspektionen har nu godkänt överlåtelsen och förvärvet har slutförts 31.5.2020. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, som är ett dotterbolag till Alandia Försäkring, har ett bestånd som omfattar ca 11 000 försäkringar varav största delen redan i 56 år har skötts av Aktia. Sedan nyförsäljningen av Liv-Alandias livförsäkringsprodukter upphörde vid inledningen av 2019 har Aktia även ansvarat för merparten av kundbetjäningen för Liv-Alandias kunder. Försäkringsavtalen överförs med de nuvarande villkoren och överlåtelsen kräver inga åtgärder av Liv-Alandias kunder. Tilläggsinformation: Juha Hammarén, vice verkställande direktör, Aktia Bank och styrelseordförande för Aktia Livförs

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum