Lernia

Delårsrapport januari - mars 2018: God utveckling inom bemanningsverksamheten, stora utmaningar inom utbildningsverksamheten

Dela

Lernias intäkter för första kvartalet ökade med 5 procent till 878 (835) mkr. Intäktsökningen förklaras av en ökad efterfrågan på bemanningstjänster.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 5 (34) mkr. Det lägre rörelseresultatet förklaras främst av den negativa utvecklingen inom utbildningsverksamheten samt kalendereffekter som påverkar rörelseresultatet för bemanningsverksamheten negativt med 8 mkr.

Bemanningsverksamheten har haft en bra utveckling under kvartalet med ett rörelseresultat som dock har påverkats negativt av kalendereffekter och engångsposter. Vi har fortsatt stora utmaningar inom utbildningsverksamheten med en svag utveckling både vad avser intäkter och rörelseresultat, säger Inge Lindberg, tillförordnad vd och koncernchef för Lernia.

Lernias verksamhet inom bemanning och rekrytering har fortsatt att utvecklas positivt tack vare en god konjunktur, ett nytt stort kundavtal inom lager och logistik samt ett effektivt arbete med att få fler bemanningskonsulter i uppdrag hos kund. Trots vikande intäkter inom utbildningsverksamheten har Lernia valt att satsa mycket resurser på att säkerställa kvalitet i leveransen, något som är kostsamt men helt nödvändigt. Det är utmanande att bibehålla en god kvalitetsnivå till nuvarande prisnivåer.

I Sverige finns idag omkring 100 000 lediga jobb och ändå går omkring 300 000 människor utan arbete. Problemet är ofta att den kompetens som efterfrågas från arbetsgivarna inte står att finna hos de arbetslösa som vill få ett jobb. Lernia kan lösa det genom att erbjuda utbildning, matchning och bemanning. Vår kombination av utbildning, matchning och bemanning är unik i Sverige. Vi är och vill vara en problemlösare på arbetsmarknaden, fortsätter Inge Lindberg.

Läs rapporten i sin helhet här

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Äldre bättre på att få nya vänner21.5.2018 09:03Pressmeddelande

Interaktionskurs från Lernia ska göra svenskarna världsbäst på vänskap 38 procent av svenskarna över 65 år har fått två eller fler nya vänner det senaste året. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Bland 36- till 49-åringarna är motsvarande siffra endast 24 procent. Och en global studie visar att svenskar är sämst i världen på att skaffa nya vänner. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), med 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap.

Kommunalarbetare har lättast att få vänner18.5.2018 09:34Pressmeddelande

36 frågor ska göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Anställda inom kommuner anser att det är lättare att få nya vänner än privatanställda. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Samtidigt visar en global studie att svenskar är sämst i världen på att skaffa nya vänner. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), en kurs med 36 forskningsbaserade frågor som ska göra svenskarna bättre på att få vänner.

36 nya frågor ger dig vänner på resan!18.5.2018 09:06Pressmeddelande

Lernia lanserar interaktionskurs för att göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Att känna sig ensam på resande fot är inte ovanligt, och enligt en årlig studie från Expat Insider är svenskar också sämst i världen på att skaffa nya vänner*. För att råda bot på problemet lanserar nu bemannings- och utbildningsföretaget Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), med 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap.

Goda relationer till kollegorna viktigare än lönen18.5.2018 08:38Pressmeddelande

36 frågor ska göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Att ha bra relationer till sina kollegor är viktigast för att trivas på jobbet. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Samtidigt visar en global studie att svenskar är sämst i världen på att skaffa nya vänner*. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), en interaktionskurs med 36 frågor som ska får svenskarna att blir bättre på att få vänner.

Kärlek och vänner viktigast för att må bra17.5.2018 08:33Pressmeddelande

36 nya frågor ska göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Mer än var tredje svensk tycker goda kärleksrelationer är viktigast för att må bra och fler än var fjärde att goda vänner rankas högst. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Samtidigt är vi svenskar sämst i världen på att skaffa nya vänner. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), en interaktionskurs som ska ge svenskarna fler vänner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum