Lernia

Delårsrapport januari - mars 2018: God utveckling inom bemanningsverksamheten, stora utmaningar inom utbildningsverksamheten

Dela

Lernias intäkter för första kvartalet ökade med 5 procent till 878 (835) mkr. Intäktsökningen förklaras av en ökad efterfrågan på bemanningstjänster.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 5 (34) mkr. Det lägre rörelseresultatet förklaras främst av den negativa utvecklingen inom utbildningsverksamheten samt kalendereffekter som påverkar rörelseresultatet för bemanningsverksamheten negativt med 8 mkr.

Bemanningsverksamheten har haft en bra utveckling under kvartalet med ett rörelseresultat som dock har påverkats negativt av kalendereffekter och engångsposter. Vi har fortsatt stora utmaningar inom utbildningsverksamheten med en svag utveckling både vad avser intäkter och rörelseresultat, säger Inge Lindberg, tillförordnad vd och koncernchef för Lernia.

Lernias verksamhet inom bemanning och rekrytering har fortsatt att utvecklas positivt tack vare en god konjunktur, ett nytt stort kundavtal inom lager och logistik samt ett effektivt arbete med att få fler bemanningskonsulter i uppdrag hos kund. Trots vikande intäkter inom utbildningsverksamheten har Lernia valt att satsa mycket resurser på att säkerställa kvalitet i leveransen, något som är kostsamt men helt nödvändigt. Det är utmanande att bibehålla en god kvalitetsnivå till nuvarande prisnivåer.

I Sverige finns idag omkring 100 000 lediga jobb och ändå går omkring 300 000 människor utan arbete. Problemet är ofta att den kompetens som efterfrågas från arbetsgivarna inte står att finna hos de arbetslösa som vill få ett jobb. Lernia kan lösa det genom att erbjuda utbildning, matchning och bemanning. Vår kombination av utbildning, matchning och bemanning är unik i Sverige. Vi är och vill vara en problemlösare på arbetsmarknaden, fortsätter Inge Lindberg.

Läs rapporten i sin helhet här

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Brist på kvalificerade bilmekaniker när fler och fler kör el- och hybridbilar11.4.2019 10:35:53 CESTPressmeddelande

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle gör att bilar i allt större utsträckning gått ifrån bensin och diesel och enligt ett förslag från regeringen ska det inte gå att sälja nya fossildrivna bilar i Sverige 2030. Samtidigt förutspår Arbetsförmedlingen en stor brist på kvalificerade bilmekaniker med kompetens inom el-, hybrid- och gasbilar de kommande åren. Tanken är att en fordonsutbildning i Trollhättan ska hjälpa till att lösa problemet.

Lärarassistenter med integrationskompetens ska bli lösningen på lärarbristen1.4.2019 07:57:00 CESTPressmeddelande

Bristen på behöriga lärare i Norr- och Västerbotten är precis som i resten av landet stor. En effektiv lösning är nya yrken som lärarassistenter, som kan avlasta och frigöra tid för lärare och förskolelärare i deras dagliga arbete. Med en stor andel nyanlända elever blir kompetens inom svenska som andraspråk särskilt värdefull. Därför starar nu Lernia YH-utbildningen Lärarassistent med specialisering mot integration, i Piteå.

Reläskyddsspecialister ska hindra landet från att släckas ned – nu startar utbildning inom framtidsyrket i Göteborg28.3.2019 14:57:59 CETPressmeddelande

Vid ett långvarigt strömavbrott slås våra viktigaste samhällsfunktioner ut och kampen för överlevnad blir ett faktum. Få känner till yrket reläskyddsspecialist, men faktum är att det har en nyckelroll i att förhindra ett sådant krisscenario. Men det råder stor brist och därför startar nu Lernia en distansutbildning från Göteborg som ska utbilda framtidens specialister på reläskydd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum