GlobeNewswire

Delårsrapport januari – juni 2022

Dela

April - juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 80 procent till 6 615 MSEK
  (3 682).
 • Bruttoresultatet ökade med 123 procent till 1 937 MSEK (869).  En förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Messaging påverkar bruttoresultatet negativt med 162 MSEK.
 • EBITDA ökade med 247 procent till 528 MSEK (152).
 • Justerad EBITDA1 ökade med 77 procent till 503 MSEK (284).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -40 MSEK (47).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (0,07) och efter utspädning till -0,05 SEK (0,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 668 MSEK (-240).

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 13 164 MSEK
  (7 032).
 • Bruttoresultatet ökade med 139 procent till 4 033 MSEK (1 689). En förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Messaging påverkar bruttoresultatet negativt med 162 MSEK.   
 • EBITDA ökade med 242 procent till 1 176 MSEK (344).
 • Justerad EBITDA1 ökade med 129 procent till 1 264 MSEK (552).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 48 MSEK (188).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,28) och efter utspädning till 0,06 SEK (0,28).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 809 MSEK (347).

”För att säkerställa att Sinch når det finansiella målet att växa justerad EBITDA per aktie med 20 procent per år, har Sinch initierat ett kostnadsreduktionsprogram som siktar på bruttobesparingar på 10 procent inom segmentet Meddelandetjänster samt koncernfunktioner med full effekt från Q3 2023”   – Johan Hedberg, tillförordnad vd

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 28 april fattade styrelsen beslut om genomförande av den tidigare kommunicerade nyemissionen av 10 803 010 aktier till säljarna av MessageMedia.
 • Den 26 maj beslutade styrelsen om genomförande av den tidigare kommunicerade apportemissionen av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire.
 • Den 9 juni meddelade Sinch att man har blivit en ”Microsoft Teams Operator Connect partner” vilket innebär att bolagets lösningar kan användas för att koppla upp utgående samtal från Microsoft Teams.   

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Den 11 juli meddelade Sinch att en förändrad bedömning av reserver för upplupna trafikkostnader inom Meddelandetjänster kommer att påverka Bruttoresultat, EBITDA och Justerad EBITDA negativt med 162 miljoner kronor. Länkar till pressmeddelande och webcast finns tillgängligt på investors.sinch.com.
 • Den 18 juli publicerade Sinch uppdaterad proformerad historisk segmentsredovisning.  
 • Den 20 juli meddelar Sinch att vd Oscar Werner lämnar sin roll från dagens datum. Styrelsen har utsett Johan Hedberg till tillförordnad vd och påbörjar nu rekryteringen av en ny vd. Johan Hedberg är en av bolagets grundare.
 • Med anledning av den blankningsrapport som publicerades den 11 juli och andra inkomna frågor, har Sinch den 21 juli 2022 lämnat en faktasammanställning som finns tillgänglig på investors.sinch.com.  
 • Som meddelas i denna rapport initierar Sinch ett kostnadsreduktionsprogram inom Meddelandetjänster och koncernfunktioner. Programmet siktar på bruttobesparingar på cirka 10 procent, vilket motsvarar cirka 300 MSEK på årsbasis. Programmet beräknas ha full effekt från Q3 2023. Se sid 7.

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 CEST torsdagen den 21 juli. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.

Sverige: +46 856 642 651
Storbritannien: +44 333 300 0804
USA: +1 631 913 1422
Accesskod: 4619 8709#

1Justerad EBITDA redovisas i syfte att tydliggöra utvecklingen i underliggande verksamheten. Se Not 2.

For further information, please contact
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Roshan Saldanha
Chief Financial Officer
Mobile: +46 73 660 24 19
Email: investors@sinch.com

About Sinch
Sinch’s leading cloud communications platform lets businesses reach everyone on the planet, in seconds or less, through mobile messaging, email, voice and video. More than 150,000 businesses, including many of the world’s largest companies and mobile operators, use Sinch’s advanced technology platform to engage with their customers. Sinch has been profitable and fast-growing since its foundation in 2008. It is headquartered in Stockholm, Sweden, and has local presence in more than 60 countries. Shares are traded at NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Visit us at sinch.com.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovan nämnda kontaktperson, den 21 juli 2022 klockan 07:30 CEST.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 augusti 2022 i Saniona AB18.8.2022 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 18 augusti 2022 Idag, den 18 augusti 2022, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Stämman beslutade i enlighet med styrelens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för bolagets VD och CFO. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 2 129 821 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavarna att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 130 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart före den extra bolagsstämman den 18 augusti 2022. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och tilldelning ska ske senast den 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 va

Ledningsförändring i Industrivärden18.8.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Jan Öhman, som varit Industrivärdens ekonomi- och finanschef sedan februari 2019, har valt att lämna sin befattning. Han kvarstår i sin roll till februari 2023 och rekryteringen av en ersättare kommer att påbörjas omedelbart. ”Jag vill tacka Jan för hans gedigna arbete med att utveckla och driva Industrivärdens ekonomi- och finansfunktion samt mycket förtjänstfulla insatser i bolagets ledningsgrupp under hans tid på Industrivärden. Efter många år i olika roller inom näringslivet har han nu valt att gå i pension och jag önskar Jan all lycka i framtiden”, säger Industrivärdens VD Helena Stjernholm. Stockholm den 18 augusti 2022 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Helena Stjernholm, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00 Lämnad för publicering den 18 augusti 2022 kl. 13:00. Bilaga Ledningsförandring_220818_sve

Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 25 augusti18.8.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 18 augusti 2022 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q1 för räkenskapsåret 2022/23 kommer att offentliggöras kl. 13:00 CET den 25 augusti 2022. En telefonkonferens arrangeras kl. 13:30 CET den 25 augusti 2022. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen: Ring 010-884 8016 alt. internationellt +44 20 3936 2999 och uppge kod 539199 minuter före start. Presentationen publiceras på group.systemair.com För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 700 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rör

Clean Motion intensifierar utvecklingsarbetet och expanderar - William Collings tillträder som CTO.16.8.2022 17:05:53 CEST | Pressmeddelande

Clean Motion är nu inne i en intensiv och expansiv fasmed utveckling och utrullning av bolagets senaste fordon, designad för last-mile delivery.Som ett led i detta tillträder William Collings som bolagets nya ChiefTechnology Officer (CTO) med övergripande tekniskt ansvar. William Collings tillträder idag som bolagets nya Chief Technology Officer (CTO) med övergripande tekniskt ansvar för Clean Motion. - ”Vi är nu utvecklingsmässigt inne i en expansiv och intensiv fas. William har precis rätt kompetens och med över 11 års erfarenhet på Clean Motion kommer vi att snabbt kunna accelerera utvecklingen”, säger Göran Folkesson, VD. William Collings började på Clean Motion 2011 som el-konstruktör och systemarkitekt för drivlinan på bolagets första elfordon Zbee. Senast har han varit ansvarig över ”Mjukvara, Uppkoppling & Elektronik” där han ansvarat för hela kedjan, från specifikation till implementering och produktion. Sedan hösten 2021 har William även lett utvecklingen av re:volt-projektet

Sanionas Kv7-program för epilepsi avanceras till leadoptimering16.8.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan en klinisk kandidat väljs ut. Thomas Feldthus, VD: ”Vi tror att vi har löst knäckfrågorna för att utveckla nästa generation av läkemedelskandidater av den här klassen, och vi ser en betydande potential att ta fram nya banbrytande epilepsibehandlingar. Finansiellt kan uppsidan vara avsevärd, att döma av vissa viktiga läkemedelsavtal som nyligen slutits på Kv7-området.” Miljontals människor runt om i världen påverkas i dag av epilepsi, en sjukdom som kännetecknas av återkommande krampanfall. Det medicinska behovet är stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi. Läkemedel mot kramper kan desutom ha funktionshämmande biverkningar, som ofta måste minimeras genom no

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum