DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

Dela

JANUARI MARS 2021

 • Resultat för perioden uppgick till -5 102 (-1 674) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,00) SEK.
 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 358 013 (311 040) KSEK.
 • Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 72% och uppgick till 455 539 (265 193) KSEK.
 • Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 478 616 (333 101) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 114 909 (-8 381) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 115 861 (10 717) KSEK. I april tillfördes ytterligare 96 MSEK genom en riktad nyemission.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Copperstone Resources tillfördes cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom övertilldelningsoption.
 • Den svenska regeringen beslutade att automatiskt förlänga vissa tillstånd med ett år på grund av Covid-19.
 • Malcolm Norris, som representerade Copperstones största ägare Sunstone Metals Ltd, avgick från styrelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Copperstone genomförde en riktad nyemission och tillfördes 96 MSEK.
 • Copperstone utsåg Marcello Imaña som ny Chefsgeolog.
 • Copperstone bjöd in till samråd om återöppningen av Viscariagruvan i Kiruna.
 • Copperstone utsåg Anna Tyni som ny VD.

VD HAR ORDET

Med bara några veckor på jobbet som ny VD för Copperstone känner jag mig väldigt inspirerad och entusiastisk över framtidsutsikterna för koncernen. Eftersom jag har varit ansvarig för att etablera verksamheten i Kiruna sedan oktober förra året känner jag organisationen väl och vi har nu ett välfungerande och erfaret team på plats. Vårt uppdrag är tydligt: att återöppna Viscaria-gruvan. Detta är en unik möjlighet på många sätt. Viscaria är ett brown-fieldområde med ett utmärkt läge och omfattande mineralreserver. Utbuds- och efterfrågesituationen för koppar ser också fördelaktiga ut de kommande åren. Dessutom, eftersom användningen av ny teknik i branschen har utvecklats avsevärt de senaste åren har vi möjlighet att återöppna Viscaria på ett modernt och hållbart sätt. Vi strävar efter att bli en viktig aktör och ett referensprojekt i övergången till ett elektrifierat och mer hållbart samhälle.

För Copperstone har 2021 börjat med mycket intern energi. Vi har fortsatt att addera medarbetare till vårt team i Kiruna och senast tillkännagav vi rekryteringen av Marcello Imaña som ny chefsgeolog och medlem i ledningsgruppen. Vi har också stärkt vår finansiella kapacitet med cirka 260 MSEK genom emissioner, vilket gör det möjligt för oss att med full fart fortsätta vårt förberedande arbete och projektplanering för Viscaria. Just nu är vårt huvudfokus arbetet med ansökan om ett miljötillstånd som ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen i slutet av året. I april tillkännagav vi ett väldigt viktigt steg i den processen när vi bjöd in allmänheten till samråd. Vi vill skapa en öppen och god dialog med alla parter och samla värdefull kunskap och åsikter - från samebyar, liksom andra organisationer, allmänheten och myndigheter. Viscaria har potential att skapa cirka 250 arbetstillfällen och vårt mål är naturligtvis att samexistera med de intressen som redan finns i området. Detta är otroligt viktigt för oss och en helt avgörande faktor. Den offentliga dialogen kommer att fortsätta med flera aktiviteter de kommande månaderna.

Förutom ansökningsarbetet kommer vi att uppdatera våra mineralresurser ytterligare - ett resultat av fortsatt analys av tidigare genomförda borrningar vid Viscarias A- och B-zon. Under 2021 kommer vi också att fortsätta våra kärnborrningar i Viscaria för att samla in ytterligare information och därmed skapa de mest optimala förutsättningarna för återöppning av gruvan ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi planerar också att starta borrningar i Arvidsjaurprojektet för att säkra våra tillgångar i området och ytterligare undersöka framtida potential. Jag ser fram emot att utveckla Copperstone till ett modernt gruvföretag baserat i Kiruna och att fortsätta att rekrytera experter och talanger till vårt team.

Anna Tyni, VD Copperstone Resources

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscariafyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Aino Health utökar sitt erbjudande och tecknar samarbetsavtal med Health-techbolaget Zebrain22.6.2021 08:33:18 CEST | Pressmeddelande

Aino Health hjälper företag och organisationer att skapa en hälsosam kultur på arbetsplatsen, få engagerade anställda och sänka frånvaron. Företagets SaaS-lösning hjälper organisationerna att ta ledarskapet till nya nivåer, med positiva effekter på såväl dina anställdas välmående som organisationens. Nu utökar Aino Health sitt erbjudande och ekosystem inom Health Management genom att ingå samarbete med Health-techbolaget Zebrain. Zebrain är Sveriges första plattform för nätcoaching och kommer att ingå i Aino Healths ekosystem av tilläggstjänster som inkluderas i SaaS-tjänsten HealthManager. Det kompletterar Aino Healths värdeerbjudande genom sin metod och plattform för nätcoaching som minskar sjukfrånvaron både snabbare och mer effektivt. Samarbetet faller sig även naturligt då bolagen riktar sig mot samma slutkunder. "Zebrain är ett bra tillskott i Aino Healths heltäckande erbjudande till företag och organisationer om att sänka sjukfrånvaron. Medarbetarnas välmående är en viktig fakto

Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för andra kvartalet 202122.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det andra kvartalet 2021 måndagen den 12 juli 2021 cirka kl. 08.00 CEST. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com. Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/r43dvxoq De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer: UK: +44 3333000804 US: +1 6319131422 SE: +46 856642651 Kod: 95597845# För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det andra kvartalet 202121.6.2021 10:15:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det andra kvartalet 2021 onsdagen den 14 juli 2021 kl. 08.00. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 566 426 93 UK: +44 3333 009 263 US: +16 467 224 956 Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lös

Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt18.6.2021 16:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Projekten är belägna i Avesta kommun (Skallberget/Utterberget) och Hedemora kommun (Tjärnäs) och omfattar totalt vardera 74,4 MW och 24,8 MW. Projekten är fullt tillståndsgivna. Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna ett avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanl

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics uppnår primärt utfallsmått i kombinationsterapi av AML med eprenetapopt17.6.2021 10:25:55 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 17 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics rapporterar positiva resultat från en pågående fas 1/2-studie av bolagets läkemedelskandidat eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin i patienter med TP53-muterad akut myeloisk leukemi, AML. Studieresultaten visar att behandlingen uppnår studiens förutbestämda primära effektmått med fullständig remission i 37% av de utvärderade fallen. Studieresultaten baseras på en analys av 30 evaluerbara patienter där fullständig remission (CR) uppmättes i 37% av fallen. Den sammanlagda remissionsfrekvensen i kombination med ofullständig remission (CRi), CR/Cri, var 53%. Enligt studiens tillämpade design (Simon 2-stage) uppnåddes därmed det förutbestämda primära effektmåttet avseende fullständig remission. I den fortsatta delen av fas 1/2-studien ingår elva patienter som erhåller kombinationsterapin och monitoreras avseende säkerhet och behandlingse

MSAB lanserar ny lösning för omedelbar digital bevissäkring i fält17.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

MSAB lanserar Raven, en innovativ mobilapp-lösning för polis och andra brottsbekämpande myndigheter. Raven är en bärbar produkt som består av en avancerad uppsättning av verktyg för mobila enheter. Lösningen är speciellt utformad för användare i fält som snabbt behöver extrahera data ur mobiltelefoner och förvandla den till användbar bevisföring. "Så vitt jag vet är det helt unikt att ha en så lättviktig och kraftfull teknik ute på fältet", säger Joel Bollö, VD för MSAB. ”Digitala bevis behöver ofta samlas in vid en incident eller en brottsplats från vittnen och offer för att erhålla värdefulla insikter. Men ingen vill lämna ifrån sig sin mobiltelefon eller vara utan den tills det tekniska labbet fått fram bevisen ur den – det kan ta dagar eller veckor. För att undvika detta måste polis utrustas med lösningar på fältet för att snabbt och enkelt extrahera samtyckebaserade digitala bevis. Det är här Raven kommer till sin rätt, då det är en unik lösning för snabb tillgång till kritiska be

Terranet rekryterar ny utvecklingschef från Mercedes-Benz17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag meddelar Terranet (TERRNT B) att Mercedes-Benz utvecklingschef för Navigation & Maps, Nihat Küçuk, börjar som teknik- och utvecklingschef (CTO och SVP Product Management) för det växande teamet i Lund samt i Stuttgart, Tyskland. Nihat Küçuk har en lång gedigen erfarenhet som innovationschef på Mercedes-Benz och tidigare även som entreprenör, dels inom fordonsindustrin och dels inom mobilitet. Han kommer närmast från Mercedes-Benz där han sammantaget arbetat över femton år, nu senast som chef för den enhet som utvecklar ny sensor funktionaliteter för navigationssystem inom Mercedes-Benz koncernen. Under de senaste året har Terranet haft ett gemensamt utvecklingsprojekt under Nihat Küçuks ledning där VoxelFlow används till att mata säkerhetsdata in i Mercedes-Benz utvecklingsprojekt för navigationssystemet LiveMap. Terranet har de senaste veckorna påbörjat fälttester av VoxelFlow i fordon och under det kommande året kommer den patenterade teknologin att paketeras och förberedas för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum