Qred Holding AB (publ)

Delårsrapport Q4: Intäkterna ökar med 66%

Dela

Qred fortsätter växa under lönsamhet. Under 2019 ökade ränteintäkterna med 66% jämfört med 2018 samtidigt som rörelsemarginalen var 17% för helåret. Den starka tillväxten drivs av fortsatt internationell expansion tillsammans med intensifierade satsningar på produktutveckling och maskininlärning.

Emil Sunvisson och Jason Francis
Emil Sunvisson och Jason Francis

Januari – december 2019

2019 har inneburit ett år av fortsatt kraftig tillväxt för Qred med ränteintäkter som ökade med 66% jämfört med 2018. Tillväxten sker både i  etablerade marknader som Sverige och Finland såväl som i nyare marknader som Danmark och Nederländerna. Stora investeringar görs i förbättringar i Qreds produkterbjudande, vilket resulterat i ökade kostnader. Värden för föregående år anges inom parentes.

 • Låneportföljen ökade med 76% till 588,5 mkr (333,5) 
 • Ränteintäkterna ökade med 66% till 226 mkr (136) 
 • Rörelsens intäkter ökade med 47% till 192,3 mkr (130,6)
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till 31,7 mkr (30,9)
 • Periodens resultat ökade med 7% till 28,0 mkr (26,2)

Fjärde kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 33% till 53,5 mkr (40,4)
 • Rörelseresultatet minskade med 35% till 7,9 mkr (12,2)
 • Periodens resultat minskade med 10% till 8,2 mkr (9,1)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Lanseringen av Qred Factoring innebär start av fakturaköp som en ny verksamhetsgren. Verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Qred Factoring AB som nyttjar en digital plattform.
 • Qred AB har inlämnat ansökan om tillstånd för betalningsinstitut till Finansinspektionen.
 • Bolagsstämman den 4e december beslutade att Bolagets firma ska ändras från Qred AB (publ) till Qred Holding AB (publ). Det verksamhetsdrivande dotterbolaget Qred Företagslån AB har i samband med detta ändrat firma till Qred AB, vilket bättre reflekterar verksamheten och är mer internationellt gångbart.
 • Qred har under det fjärde kvartalet börjat förmedla lån till andra långivare mot en   provisionsbaserad ersättning vilket medför provisionsintäkter respektive provisionskostnader.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.

Delårsrapport samt presentation

Läs Qreds delårsrapport för det fjärde kvartalet 2019 här: https://wp.qred.com/se/wp-content/uploads/2020/02/qred-ab-publ-delrsrapport-q4-2019-1.pdf 

Bolaget kommer att hålla en kort presentation fredagen den 28e februari kl 13 med efterföljande frågestund. Presentationsmaterialet finns att läsa här.

Video: Delta via videosamtal

Telefon: ‪+46 8 505 450 85‬ PIN: 462 283 023#‬

 

CEO Emil Sunvisson kommenterar Q4 2019
Fler videor

Kontakter

Bilder

Emil Sunvisson och Jason Francis
Emil Sunvisson och Jason Francis
Ladda ned bild

Länkar

Om

Qred Holding AB (publ)
Qred Holding AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 STOCKHOLM

020-150 333https://qred.com/se/

Qred är Sveriges snabbast växande fintech-företag och marknadsledande i Norden inom företagslån upp till en miljon kronor. Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna och har även en pågående etablering i Brasilien. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 2,5 miljarder kronor till investeringar och rörelsekapital hos småföretag. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse. Qred omsatte 126 mkr 2018 och har för närvarande ca 55 anställda i Stockholm, Helsingfors och Riga. 

Följ Qred Holding AB (publ)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Qred Holding AB (publ)

Qred ökar intäkter med 90% under första kvartalet 202028.5.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Qred växte kraftigt under årets första kvartal och intäkterna ökade med 90 %. Dessutom ökade antalet månatliga användare på plattformen med 47 % från föregående år. I början av mars blev Qred utsedda av Financial Times till Sveriges snabbast växande företag och placerades på 8e plats i Europa på den årliga listan över Europas 1000 snabbast växande företag. Från mitten av mars ändrades situationen på marknaden till följd av pandemin orsakad av coronavirusets utbrott. Qreds digitaliserade affärsmodell har bidragit till att effekterna kunnat pareras på ett positivt sätt. “Vi har kunnat bemöta de begränsningar i rörligheten som coronautbrottet orsakat tack vare vår digitaliserade process och molnbaserade affärsmodell. Dessutom har vi en balanserad kundbas som sträcker sig över många branscher vilket sprider risken ytterligare”, säger Andrea Romander på Qred. Pandemin har dock skapat en osäkerhet i ekonomin och betalningsförmågan för bolagets kunder kommer med stor sannolikhet att försämras

Ändrat datum för Qred Holding AB (publ) årsstämma 202027.5.2020 16:45:00 CESTPressmeddelande

Qred har tidigare enligt kallelse meddelat att årsstämman 2020 skulle hållas torsdagen den 28 maj 2020. På grund av tekniska problem vid utskicket av tidigare kallelse har styrelsen beslutat om att flytta årsstämman till tisdagen den 30 juni 2020, klockan 09:00. Stämman kommer att hållas i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna datumändring kan medföra. Ny kallelse kommer att publiceras inom kort.

Qred kallar till bolagsstämma29.4.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Qred kallar till bolagsstämma Qred Holding AB (publ) (“Qred”) kallar aktieägare till ordinarie bolagsstämma kl 09:00 den 28 maj 2020 i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Kallelsen finns i sin helhet på Qreds hemsida eller på denna länk. Qred publicerar årsredovisning Idag publicerar även Qred sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen i sin helhet samt mer information finns att läsa på Qreds hemsida eller på denna länk. Qred gör extra reservering för kreditförluster på 32,6 mkr. Till följd av Coronautbrottet förväntas kreditförlusterna för redan utgivna lån att öka. En extra avsättning på 32,6 mkr kommer att göras i det första kvartalet för förväntade men ännu ej konstaterade kreditförluster. Qred pausar preferensaktieprogram fram till november Många preferensaktieägare har begärt inlösen av preferensaktier efter Coronautbrottet. Inlösen är villkorat av styrelsens beslut. Av de preferensaktieägare som begärt att få inlösen i maj (totalt 2953 aktier, motsvarande 29,5 mkr) har

Qred Holding AB publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm17.4.2020 14:00:00 CESTPress release

Qred Holding AB (publ) (the “Company”) has issued a senior secured bond loan of EUR 40,000,000 on 17 June 2019, within a total framework amount of EUR 100,000,000, on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate and mature on 17 June 2022. The Company will apply for listing of the bonds on the Corporate Bond list at Nasdaq Stockholm during May 2020 and the bonds are planned to be admitted to trading at Nasdaq Stockholm during May or early June 2020. In connection with this, the Company has prepared a prospectus. The prospectus has been approved by, and registered with, the Swedish Financial Supervisory Authority in accordance with the Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017 of the European Parliament and of the Council. The prospectus will be available on the Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se) and on the Company’s website (wp.qred.com/se/bond-information). For further information, please contact: Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Communicat

Qred återköper obligationer för att stärka det egna kapitalet27.3.2020 16:30:00 CETPressmeddelande

Qred Holding AB (publ) (“Företaget”) har återköpt obligationer till ett nominellt värde om EUR 7 300 000. Återköpet avser Företagets seniora säkerställda obligation med ett nominellt belopp om EUR 40 000 000 (ISIN: SE001250726). Obligationen har en rörlig ränta motsvarande EURIBOR 3m plus 8,5 procent och förfaller till betalning i juni 2022. Den genomsnittliga köpeskillingen motsvarar 75,75 procent av obligationens nominella belopp. Företaget innehar efter förvärven ett nominellt belopp om EUR 7 300 000.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum