Solna stad

Delårsrapport: Solna stad har en stark ekonomi

Dela

Den senaste delårsrapporten visar att Solna stad fortsätter ha en stark ekonomi och klarar de finansiella målen. Samtidigt som staden hanterat stora utmaningar under den pågående pandemin och lågkonjunkturen, fortsätter den positiva utvecklingen med god och hållbar tillväxt.

– Samtidigt som Solna stad har hanterat stora utmaningar under den pågående pandemin fortsätter den positiva utvecklingen med stabil tillväxt och en stark ekonomi i balans. Staden klarar de finansiella målen och redovisar ett ekonomiskt överskott, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Solna stad klarar de finansiella målen om resultatmål, investeringstak och skattesats, med god måluppfyllelse och ett ekonomiskt överskott. Det visar delårsrapporten för januari till augusti 2020, som godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober. Årsprognosen visar på ett resultat på cirka 409 miljoner kronor, och samtliga nämnder redovisar överskott eller balans.

Ställt om och anpassat verksamheter

Solna stad har hanterat stora utmaningar under den pågående pandemin och ett omfattande arbete har genomförts för att ställa om verksamheter, säkra bemanningen och fördela resurser inom stadens verksamheter. Utgångspunkten har varit att i enlighet med den nationella och regionala strategin begränsa smittspridningen och skydda sköra grupper.

Förbättrade kunskapsresultat

Trots den pågående pandemin har stadens grundskolor lyckats hålla samma nivå eller förbättrat resultatet från föregående år. Meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ligger på samma nivåer som föregående år medan andelen elever som är behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet har ökat från 88,0 procent till 90,2 procent.

Solna fortsätter växa

Samtidigt har arbetet med en hållbar stadsutveckling fortsatt enligt plan. Kommunstyrelsen har hittills i år överlämnat fem förslag till detaljplaner med exploateringsavtal till kommunfullmäktige för antagande. Projekten innebär över trehundra nya lägenheter, ny förskola och skola samt flera nya arbetsplatser. Parallellt har planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan fortsatt liksom de förberedande arbetena för tunnelbanans utbyggnad genom Solna. Under året har även stadens översiktsplan aktualiserats, med tillkommande uppdateringar.

Lägre arbetslöshet än genomsnittet i länet och riket

Delårsrapporten visar även på en fortsatt god utveckling inom näringsliv och arbetsmarknad, trots lågkonjunkturen och den pågående pandemin. Under 2019 tillkom cirka 3 500 nya arbetstillfällen i Solna, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Ökningen har fortsatt även under 2020, om än med en något dämpad takt. Solna fortsätter att vara en attraktiv plats för såväl stora företag som små företag – staden utsågs för trettonde året i rad till Sveriges mest företagsvänliga kommun i den årliga rankningen av Svenskt Näringsliv.

Även om arbetslösheten har ökat i hela landet på grund av lågkonjunkturen och den pågående pandemin så ligger arbetslösheten i Solna på en lägre nivå än genomsnittet för såväl länet som resten av riket. Försörjningsstödet ligger fortsatt på samma låga nivåer som tidigare år.

Kontakter

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum