Region Örebro län

Delårsrapport visar på fortsatt stora underskott

Dela

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar att gå med ett underskott på 500 miljoner under innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden, där kollektivtrafiken ingår, räknar med ett minus på 16,4 miljoner kronor. Folktandvårdsnämndens underskott beräknas vid årets slut bli 5 miljoner kronor. Det framgår av Region Örebro läns delårsrapport efter augusti månads utgång.

Delårsrapporten visar att kostnaderna i Region Örebro län har ökat med 5,3 procent under perioden januari – augusti. Motsvarande ökning förra året var 1,7 procents ökning. Antal årsarbetare har under året ökat med 161, främst inom hälso- och sjukvården.

Uppfyller inte kraven på god ekonomisk hushållning
Sammantaget för hela Region Örebro läns verksamhet, inklusive skatter, statsbidrag, finansiella kostnader och intäkter, beräknas ett överskott vid årets slut på 60 miljoner kronor, vilket är 190 miljoner kronor sämre än budget. Det är det lägsta resultatet på flera år, och det uppfyller inte lagens krav på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomin visar en klar försämring i hela regionsektorn jämfört med förra året. Elva regioner räknar med att gå med underskott i år, förra året gick sex regioner med underskott.

Absolut nödvändigt att komma till rätta med ekonomin med handlingsplaner
- Prognosen för helåret fortsätter att visa på en mycket allvarlig ekonomisk situation för våra verksamheter, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Alla nämnder arbetar nu med de handlingsplaner som styrelsen beställt. Nämnderna ska redovisa åtgärder för en ekonomi i balans.
- Inbromsning av tillväxten i Sveriges ekonomi betyder att ökningen av våra skattepengar kommer att mattas av. Det finns också en internationell oro som påverkar oss. Så det är absolut nödvändigt att vi kommer till rätta med vår ekonomi, för att kunna säkra en god verksamhet även i framtiden.

Åtgärder kommer att märkas
- En budget i balans är en förutsättning för att vi ska kunna fokusera på utveckling av våra verksamheter. Därför är de föreslagna åtgärderna nödvändiga, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande. Det kommer att innebära förändringar i verksamheten som både medarbetare och länsbor kommer att märka. Samtidigt är det viktigt att de förändringar som görs är kloka ur ett helhetsperspektiv.

Skapar också möjligheter till nytänkande
- Läget är allvarligt och innebär stora prövningar för våra verksamheter, och det kommer att krävas hårda prioriteringar de kommande åren, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd. Men det kan också skapa möjligheter att tänka annorlunda, att organisera verksamhet på ett annat sätt och att dra större nytta av kompetens och resurser över gränser. Digitaliseringen behöver skyndas på.

Mer information:
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, tel. 070 - 5242266 
Behcet Barsom, regionstyrelsens vice ordförande, tel. 019 - 6027497 
Torbjörn Ahlin, regionråd, tel. 019 - 6027454 

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Solceller - en lysande investering för BRF Karlavagnen19.11.2019 10:13:00 CETPressmeddelande

Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

Här är länets mest cykelvänliga arbetsplatser18.11.2019 14:23:00 CETPressmeddelande

Cykelparkering med tak, tillgång till verkstad för cykelservice och cykelaktiviteter med personalen. Det är några exempel på åtgärder som årets deltagare i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats nu prisas för. - De här arbetsplatserna är goda förebilder eftersom de underlättar för sina anställda att ta cykeln till jobbet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen och arrangör av utmaningen.

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga17.11.2019 07:35:00 CETPressmeddelande

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum