Region Örebro län

Delårsrapport visar på fortsatt stora underskott

Dela

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar att gå med ett underskott på 500 miljoner under innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden, där kollektivtrafiken ingår, räknar med ett minus på 16,4 miljoner kronor. Folktandvårdsnämndens underskott beräknas vid årets slut bli 5 miljoner kronor. Det framgår av Region Örebro läns delårsrapport efter augusti månads utgång.

Delårsrapporten visar att kostnaderna i Region Örebro län har ökat med 5,3 procent under perioden januari – augusti. Motsvarande ökning förra året var 1,7 procents ökning. Antal årsarbetare har under året ökat med 161, främst inom hälso- och sjukvården.

Uppfyller inte kraven på god ekonomisk hushållning
Sammantaget för hela Region Örebro läns verksamhet, inklusive skatter, statsbidrag, finansiella kostnader och intäkter, beräknas ett överskott vid årets slut på 60 miljoner kronor, vilket är 190 miljoner kronor sämre än budget. Det är det lägsta resultatet på flera år, och det uppfyller inte lagens krav på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomin visar en klar försämring i hela regionsektorn jämfört med förra året. Elva regioner räknar med att gå med underskott i år, förra året gick sex regioner med underskott.

Absolut nödvändigt att komma till rätta med ekonomin med handlingsplaner
- Prognosen för helåret fortsätter att visa på en mycket allvarlig ekonomisk situation för våra verksamheter, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Alla nämnder arbetar nu med de handlingsplaner som styrelsen beställt. Nämnderna ska redovisa åtgärder för en ekonomi i balans.
- Inbromsning av tillväxten i Sveriges ekonomi betyder att ökningen av våra skattepengar kommer att mattas av. Det finns också en internationell oro som påverkar oss. Så det är absolut nödvändigt att vi kommer till rätta med vår ekonomi, för att kunna säkra en god verksamhet även i framtiden.

Åtgärder kommer att märkas
- En budget i balans är en förutsättning för att vi ska kunna fokusera på utveckling av våra verksamheter. Därför är de föreslagna åtgärderna nödvändiga, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande. Det kommer att innebära förändringar i verksamheten som både medarbetare och länsbor kommer att märka. Samtidigt är det viktigt att de förändringar som görs är kloka ur ett helhetsperspektiv.

Skapar också möjligheter till nytänkande
- Läget är allvarligt och innebär stora prövningar för våra verksamheter, och det kommer att krävas hårda prioriteringar de kommande åren, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd. Men det kan också skapa möjligheter att tänka annorlunda, att organisera verksamhet på ett annat sätt och att dra större nytta av kompetens och resurser över gränser. Digitaliseringen behöver skyndas på.

Mer information:
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, tel. 070 - 5242266 
Behcet Barsom, regionstyrelsens vice ordförande, tel. 019 - 6027497 
Torbjörn Ahlin, regionråd, tel. 019 - 6027454 

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Här är kulturaktörerna som får ekonomiskt stöd till följd av coronakrisen10.7.2020 09:23:00 CESTPressmeddelande

Det är nu klart vilka av länets kulturskapare och ideella föreningar som beviljas finansiellt stöd från Region Örebro läns kulturnämnd för att klara sig igenom den kris som coronapandemin medför. 48 kulturaktörer får dela på 1,5 miljoner kronor och 23 ideella föreningar delar på 350 000 kronor. "Med våra stödpaket vill vi stödja kulturen i länet för att överbrygga den tid under vilken pandemin slår hårt mot kulturlivet", säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden Region Örebro län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum