Vision

Delat ansvar för arbetsmarknadspolitiken riskerar att bli kommunens ansvar

Dela

Det måste finnas glasklara ansvarsgränser mellan kommunerna och staten för den framtida arbetsmarknadspolitiken. Utan en tydlig ansvarsfördelning riskerar svaga grupper som idag står långt bort från arbetsmarknaden att få det ännu svårare, menar Vision.

Vision välkomnar utredningen om kommunernas roll som leverantörer av arbetsmarknadsåtgärder när Arbetsförmedlingen reformeras. Idag lägger kommunerna mycket stora resurser, nästan fem miljarder kronor årligen, på arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa trots att det är ett statligt ansvar. Om ansvarsfördelningen ska förändras måste förutsättningarna klargöras.

- Det måste det vara tydligt vem som ska göra vad. Delat ansvar blir ofta ingens ansvar, eller hamnar i kommunernas knä. Visions medlemmar som arbetar med att planera och utföra arbetsmarknadsåtgärder i kommunerna behöver kontinuitet och klara förutsättningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision anser att arbetsmarknadsinsatser bör ske så nära den arbetssökande som möjligt och i samverkan mellan ansvarig aktör, det lokala näringslivet och övriga nätverk. Särskilt stort är behovet bland de grupper som idag står långt från arbetsmarknaden och som behöver mycket stöd i matchningen med lediga jobb.

Vision ser också en risk att andra kommunala verksamheter, som socialtjänsten, påverkas när ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är oklart. Idag saknar många arbetslösa ekonomiskt skydd och allt fler tvingas söka socialtjänstens stöd för att klara sin försörjning.

- Om socialtjänstens uppdrag utvidgas med nya målgrupper och uppdrag kan det innebära en ökad arbetsbelastning för Visions medlemmar inom socialtjänsten. Medarbetarna i socialtjänsten behöver fokusera på att ge stöd till personer med en social problematik utöver arbetslöshet, säger Veronica Magnusson.

Vision hoppas att den pågående utredningen Framtidens socialtjänst, som har i uppdrag att se över socialtjänstens uppdrag, gör det med beaktan av utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken.

Utredaren Margareta Winberg ska tydliggöra socialtjänstens uppdrag och ansvar samt analysera socialtjänstens roll och ansvar för frågor som kommunen normalt inte kan råda över. Socialtjänsten har blivit uppsamlingsstation för många områden där samhället brister och där konsekvenser av det i form av hemlöshet, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och kriminalitet ska lösas av socialtjänsten.

- Medborgarna vill bara att det ska funka när de behöver samhällets stöd. Det kräver att medarbetarna får en tydlighet och att varje aktör gör sin roll i att få fungerande arbetsmarknadsinsatser. Om ansvarsfördelningen är tydlig kan vi använda kompetens och resurser på bästa sätt och minska risken för att personer hamnar mellan stolarna, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 197 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

IT-strul kostar välfärden miljarder - rapport om välfärdens digiatala arbetsmiljö7.12.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

I denna rapport undersöker vi hur Visions medlemmar ser på sin digitala arbetsmiljö. Vi har frågat medlemmarna hur mycket tid de dagligen lägger på IT-system som krånglar eller hänger sig, att logga in och ut ur olika program, samt andra IT-relaterade problem. Jämfört med 2014, då en liknande undersökning genomfördes, har tidsåtgången ökat med åtta minuter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum