PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Delbetänkande i utredningen Framtidens socialtjänst presenteras

Dela

Regeringens utredare, Margareta Winberg, presenterade idag ett delbetänkande i utredningen Framtidens socialtjänst. Namnet på delbetänkandet är ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst” (2018:32).

Några lagförslag presenterades inte idag, utan kommer först i slutbetänkandet i december.

-          PRO välkomnar självklart den förebyggande ansatsen, men efterlyser mer konkreta förslag, säger Susanne Öhrling, sakkunnig hos Pensionärernas riksorganisation, PRO.

-          PRO har stora förväntningar på det kommande slutbetänkandet. Vi förväntar oss lagförslag som ersätter skälig levnadsnivå med goda levnadsvillkor. En äldreomsorg av god kvalitet är viktig för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Det är därför hög tid att stoppa åldersdiskrimineringen, säger Susanne Öhrling.

Kontakter

Sten Söderberg, pressekreterare PRO, tel 08-701 6710, e-mail: sten.soderberg@pro.se

Bilder

Susanne Öhrling
Susanne Öhrling
Ladda ned bild

Om

PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas Riksorganisation
Box 3274
103 65 Stockholm

08-701 67 00http://www.pro.se

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet.

Följ PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

PRO välkomnar pengar till välfärdsteknik och fler mobila hemvårdsteam16.4.2018 11:29Pressmeddelande

Regeringen presenterade idag vårbudgeten. Bland annat föreslås 350 miljoner kronor för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Det kan handla om digitala trygghetslarm och kameraövervakning hos äldre och sjuka personer. PRO har drivit frågan om att välfärdstekniken måste utvecklas i kommunerna och välkomnar sådana riktade investeringar. - Det är viktigt att äldre själva får inflytande och beslutanderätt över hur tekniken används, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO. Särskilt viktigt är detta för personer med bristande beslutsförmåga, till exempel personer med demenssjukdomar. I de kommunala pensionärsråden finns också kunskap och kompetens som kommunerna måste ta tillvara. Regeringen bedömer att 400 miljoner kronor behöver tillföras hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten och korta köerna. - PRO välkomnar fler mobila hemvårdsteam, fortsätter Christina Tallberg. Det är oacceptabelt att äldre ska behöva hamna på akutmottagningar f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum