Vision

Deltidsanställda kan gå miste om tusentals kronor i pensionslotteri

Dela

Deltidsanställda i kommun, region eller Svenska kyrkan som varit sjukskrivna innan 1998 och fram till pension kan få helt olika tjänstepensionsnivåer beroende på var de har jobbat. Genom att inte utnyttja en ventil i pensionsavtalet kan arbetsgivare spara in på pensionsutbetalningar, vilket skapar ett lotteri. För individen som drabbas kan det röra sig om tusentals kronor varje månad i utebliven pensionshöjning.

"Paragrafen skrevs för att skydda pensionen i framtiden men nu ser vi istället att arbetsgivare utnyttjar skrivningen som en pensionsrabatt", säger Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision.
"Paragrafen skrevs för att skydda pensionen i framtiden men nu ser vi istället att arbetsgivare utnyttjar skrivningen som en pensionsrabatt", säger Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision.

Pension beräknas normalt på den lön man haft innan man blev sjuk. I detta fall handlar det om löner som kan vara 20 år bakåt i tiden, vilket kan ge en låg tjänstepension. Pensionsavtalet PA-KL 85 ger en möjlighet att använda mer aktuella löner som många gånger ger en förbättrad tjänstepension.

- I några av de fall där Vision begärt överläggning har det rört sig om 2000- 4000 kronor mer per månad, livet ut. Det är en ansenlig summa som individen riskerar att gå miste om för att man inte känner till möjligheten att omräkna eller för att arbetsgivaren inte vill tillämpa den, säger Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision.

Det är arbetsgivaren som fattar beslutet. Omräkning är en möjlighet, ingen rättighet. Men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att arbetsgivare ser positivt på en omräkning för att få en förbättrad pension.

Paragrafen kom till år 1984 för att skydda framtida pensioner. Det fanns en farhåga att tjänstepensionen skulle kunna drabbas negativt om avståndet mellan sjukfallsår och pensionsavgång hade lång tid emellan. Dessutom kan individen haft en god lönekarriär på sitt deltidsarbete.

- Paragrafen skrevs för att skydda pensionen i framtiden men nu ser vi istället att arbetsgivare utnyttjar skrivningen som en pensionsrabatt, det vill säga tvärt emot SKR:s rekommendation. Det är svårt att tolka som något annat än ren snålhet från arbetsgivarens sida. För individen innebär det hela ett lotteri om man får möjlighet att höja sin pension eller inte, och det känns helt fel, säger Sari Wonsell.

Exempel: Medlem höjer sin pension med 9000 kronor per månad

En medlem som företräds av Vision arbetade totalt 34 år i Sollentuna kommun. Hen har varit sjukskriven och därefter arbetat halvtid med sjukersättning. När tjänstepension skulle betalas ut valde kommunen först att inte göra en jämförelseberäkning grundad på gamla och nyare löner. Tjänstepensionen beräknades på löner innan 1993 då medlemmen blev sjuk, vilket resulterade i lägsta möjliga garantinivå; 1 200 kronor per månad.

Sollentuna kommun har efter påtryckningar från Vision och media nu gjort omräkning utifrån färskare löner, enligt SKR:s rekommendation. Detta har resulterat i att medlemmen höjer tjänstepensionen till 10 800 kronor per månad.

För ytterligare information, kontakta Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision, tfn 08- 789 64 64.

Fakta: PA-KL 85

Medlemmar som omfattas av äldre tjänstepensionsavtal riskerar att få en låg tjänstepension. Tjänstepension i äldre avtal samordnas med allmän pension. I de fall den allmänna pensionen ensam når upp till individens maxnivå kan tjänstepensionen bli 0 kronor, i dessa lägen utges ett garantibelopp som har en lägstanivå på cirka 1 200 kronor per månad. För att skydda pensionen beräknades pensionen på löneunderlaget fram till insjuknandet. För de som hade många år kvar till pension innebar det dock att det gamla inkomstunderlaget inte följt med den löneutveckling arbetstagaren haft på sin ”friska del”.

När PA-KL förhandlades fram på 1980-talet fanns farhågan om att löneökningar på den friska anställningsdelen skulle kunna vara av värde att få tillgodoräkna sig. Därför har SKR och de fackliga organisationerna kommit överens om möjlighet till omräkning, något som även benämns som karriärsbestämmelsen. Genom en omräkning flyttas beräkningstidpunkten från sjukfallsåret fram till det år medlemmen fyller 65 år eller vid pensionsuttag innan 65 års ålder. I och med att lönerna efter sjukfallsåret är partiella så finns olika varianter på hur omräkning kan ske.

Kontakter

Bilder

"Paragrafen skrevs för att skydda pensionen i framtiden men nu ser vi istället att arbetsgivare utnyttjar skrivningen som en pensionsrabatt", säger Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision.
"Paragrafen skrevs för att skydda pensionen i framtiden men nu ser vi istället att arbetsgivare utnyttjar skrivningen som en pensionsrabatt", säger Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision.
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Nynäshamn3.6.2021 10:14:20 CEST | Pressmeddelande

I dag har Vision i Nynäshamn skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer. – En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. I dag tar vissa chefer ansvar för över 40 medarbetare. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Thomas Johansson, ordförande för Vision i Nynäshamn. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Nynäshamn är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med k

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Örebro kommun2.6.2021 10:02:40 CEST | Pressmeddelande

I dag skickar Vision i Örebro ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer. – En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. Många upplever i dag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Emma Bernhult, ordförande Vision Örebro. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Örebro är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum