Umeå kommun

Den externa arbetsmiljöutredningen slutförd och återkopplad till individ- och familjenämnden

Dela
På Individ- och familjenämndens möte 25 januari fick nämnden återkoppling från Feelgood om den genomförda arbetsmiljöutredningen som gjorts på placeringsgruppen och utredningsenheterna 0-18 år. Uppdraget utfördes under perioden maj–september 2022 och involverade medarbetare, chefer, fack och skyddsombud.

Syftet med nämndens uppdrag till Feelgood var att stärka en hållbar arbetsmiljö och grunda denna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stark dialog mellan chef och medarbetare. Utredningen hade följande fokusområden:

  • medarbetarnas behov av ett nära ledarskap
  • öppenhet på arbetsplatserna
  • hur processen för brister i anställningen fungerar
  • hur systematisk uppföljning av varför medarbetare slutar fungerar.

Vad visar rapporten kring ovanstående fokusområden?

Rapporten visar att både chefer och medarbetare har en önskan om nära ledarskap och att rollerna bör förtydligas så att förväntningarna överensstämmer. Arbetsplatserna upplevs som öppna, men medarbetarna önskar utökad dialog om organisatoriska förutsättningar som påverkar det dagliga arbetet. När det gäller brister i anställningen ska de följas upp och åtgärdas enligt gällande rutiner men det bör kommuniceras tydligare vad brister i anställningen är och i vilka situationer rutinen tillämpas. Orsakerna till att medarbetare slutar är många men utmärker sig inte i förhållande till andra arbetsplatser. Avgångssamtal sker tillsammans med enhetschef, men kommer i fortsättningen att kompletteras med ett samtal även med HR så att orsakerna följs upp systematiskt.

Fortsatt arbetsmiljöarbete

Berörda enheter har tagit fram handlingsplaner och aktivitetsplaner kopplade till dessa. En handlingsplan kommer att tas fram även på verksamhetsnivå och stämmas av mot enheternas planer. Förhoppningen är att rapporten kan utgöra en plattform för fortsatt arbetsmiljöarbete och att de handlingsplaner som tagits fram följs av aktiviteter för att stärka arbetsmiljön.

– Företagshälsovården har nu återredovisat utredningen av arbetsmiljön inom myndighetsutövningen, med hög svarsfrekvens från de anställda. Utredningen visar inte att på att det finns någon tystnadskultur inom myndighetsutövningen. Det finns en hög ambition att det ska vara en öppen dialog på arbetsplatsen. Förvaltningen och de fackliga organisationerna är överens om att arbeta vidare med resultatet för att säkra en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Vårt mål är att alla socialsekreterare ska vilja stanna kvar inom yrket, och vi kommer från nämndens sida finnas med hela vägen och stötta parterna i detta arbete, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

– Det känns positivt att få information om att det råder en samstämmig bild mellan både medarbetare, chefer och facken om vad som behövs göras framgent vilket har konkretiserats i handlingsplaner och aktivitetsplaner. Jag har därför förtroende för den fortsatta processen framåt och ser fram emot att se hur verksamheten utvecklas, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-206 70 81
hanna.lundinjernberg@umea.se

Mona Kårebrand Åberg
samordnare HR
Umeå kommun
070-16 23 41
mona.karebrandaberg@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum