Svenska ESF-rådetSvenska ESF-rådet

Den gymnasiala yrkesutbildningen förstärker segregation och ojämlikhet - ny rapport presenteras i Almedalen

Dela

Gymnasiereformen som sjösattes 2011 är ett misslyckande när det gäller yrkesutbildningen. I en ny rapport slår forskarna Alexandru Panican och Enni Paul fast att gymnasiereformen har lett till ökad skolsegregation, försämrad kvalitet i undervisningen och att den socioekonomiska bakgrunden spelar större roll idag.

Kritiken mot gymnasiereformen är hård i den nya forskningsrapporten som presenteras av Svenska ESF-rådet och Forte under ett seminarium i Almedalen. Yrkesutbildningen skulle bli bättre på att underlätta övergången från skolan till arbetslivet, men den svarar inte mot branschernas krav. Ambitionen var också att klasstillhörighet inte skulle avgöra studie- och yrkesval, men istället har gymnasiereformen ökat klyftorna mellan elever som kommer från välbeställda, socialt stabila akademiska hem och de som inte gör det. Gymnasiereformen har också misslyckats med att bryta de könsstrukturer som finns i val av yrkesutbildning, istället har könssegregeringen ökat på några gymnasiala yrkesprogram. 

Välkommen till ett samtal där rapportförfattaren Alexandru Panican, docent, Lunds universitet diskuterar den gymnasiala yrkesutbildningens framtid tillsammans med: Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet, Lotta Naglitsch, undervisningsråd, Skolverket och Pär Lundström, expert kompetensförsörjning - ordförande yrkesnämnden ECY. Samtalet leds av Peter Salander.

Hur ska den gymnasiala yrkesutbildningen komma på rätt köl igen?

NÄR: 3 juli, kl. 8:00 - 8:50
VAR: Wisby Strand, Lojsta: program.almedalsveckan.info/event/user-view/59427

Svenska ESF-rådets övriga seminarier i Almedalen:

  • Vilken är Europeiska socialfondens roll på framtidens arbetsmarknad för unga i Sverige?
  • Skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap?
  • Är jag för gammal för att lära om? Och hur långt sträcker sig solidariteten över generationerna?
  • Hur skapas ett livslångt lärande?

Nyckelord

Kontakter

Annika Rosing, tf Kommunikationschef, Svenska ESF-rådet, 0705152008, annika.rosing@esf.se

Lars Wärngård, Samordnare, lars.warngard@gmail.com

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svenska ESF-rådet
Drottninggatan 9
80105 Gävle

http://www.esf.se

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Svenska ESF-rådet har funnits som myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten.

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.