Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Den sociala ekonomin måste stärkas

Dela

EU behöver en handlingsplan för att främja den idéburna sektorn och ett hållbart företagande. I en fråga till EU-kommissionen krävde därför EU-parlamentariker Jens Nilsson (S) på torsdagen besked om hur organisationer och företag inom den sociala ekonomin ska stärkas.

- Europaparlamentet, EU:s medlemsländer och det civila samhället har alla länge krävt åtgärder för att främja framväxten av sociala ekonomiföretag. Dagens besked från kommissionen är förvisso positivt men det behövs mer, säger Jens Nilsson, som leder parlamentets intergrupp för social ekonomi.

Han vill framför allt se åtgärder som synliggör den sociala ekonomins möjligheter och ger idéburna verksamheter ökad tillgång till offentlig upphandling.

Till social ekonomi räknas bland annat kooperativa företag, ideella föreningar och andra verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

Forskningen visar att sådana företag generellt skapar bättre kvalitet eftersom de drivs av sociala värden, inte av vinsthunger. Därmed utgör de ett tydligt alternativ till privata vinstmaximerande företag, inte minst inom välfärden.

- Från i stort sett alla håll är vi överens om att den här typen av organisationer och företag är en viktig del av omvandlingen och utvecklingen av dagens samhälle, välfärdssystem och ekonomier, säger Jens Nilsson.

Kraven på en handlingsplan för att stödja framväxten av dessa verksamheter presenterades redan år 2016 i den så kallade Bratislavadeklarationen, undertecknad av tio EU-länder. Och än en gång i Madridöverenskommelsen från i år, som stöds av nio medlemsländer.

Även kommissionens egen expertgrupp om socialt entreprenörskap, GECES har i sin rapport från 2016 krävt att EU-kommissionen lägger fram en handlingsplan.

-Vi kommer att fortsätta följa frågan. Närmast vid vårt möte i slutet av oktober, med bland andra EU-kommissionens vice ordförande Jyri Katainen och arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen, säger Jens Nilsson.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet