Europeiska investeringsbanken

Den svenska allmänheten anser att internationella investeringar är nyckeln för att begränsa klimatförändringarna

Dela

Enligt den svenska allmänheten bör den nationella regeringen och internationella organisationer som Världsbanken, FN och EU leda kampen mot klimatförändringarna.

LUXEMBURG, den 27 februari 2019 – Europeiska investeringsbanken (EIB) offentliggjorde i dag, i samarbete med det internationella marknadsundersökningsföretaget YouGov, den fjärde serien av EIB:s klimatundersökning där man har undersökt medborgarnas inställning till klimatförändringarna i EU, USA och Kina. I denna fjärde omgång fokuserar man på EU-medborgarnas uppfattningar om globala investeringar för att bekämpa klimatförändringarna på ett effektivt sätt.

Denna nya uppsättning uppgifter från EIB avslöjar att den svenska allmänheten hellre ser att globala investeringar görs för att bekämpa klimatförändringarna än att medlen enbart används nationellt. 42 % av svenskarna anser att Sverige utan tvekan bör investera i alla länder där behov finns. Detta är 12 % fler än i Frankrike och 4 % fler än i Tyskland och Italien. Samtidigt anser nästan var fjärde svensk (23 %) att klimatinvesteringarna bör hållas inom Sverige och att varje land ska ansvara för att vidta åtgärder inom de egna gränserna.

Från ett svenskt perspektiv bör den nationella regeringen tillsammans med internationella organisationer, till exempel EU, Världsbanken och FN, visa vägen i kampen mot klimatförändringarna. Denna uppfattning delas av 48 % av allmänheten. Vidare anser 21 % att medborgarna har den viktigaste rollen genom att de personligen kan bidra till lägre koldioxidutsläpp i sin vardag.

När det gäller de globala problem som klimatförändringarna kommer att medföra anser svenskarna att de globala effekterna mest troligen kommer att bli fler extrema väderförhållanden, till exempel orkaner, översvämningar och torka (72 %), stigande havsnivåer (64 %) och en ökad brist på livsmedel och vatten (60 %).

Dessa globala framtidsutsikter delades av fler än svenskarna. I 12 av de 30 länder som ingick i undersökningen, till exempel Italien, Tyskland, Irland och Spanien, var fler människor positivt inställda till investeringar för att hjälpa utvecklingsländerna i motsats till klimatinvesteringar inom de egna gränserna.

Inom EU råder delade uppfattningar. 35 % av EU-medborgarna anser att deras länder bör satsa på att hjälpa utvecklingsländerna med att bekämpa klimatförändringarna. 33 % anser däremot att varje land bör ansvara för att hantera sina egna klimatförändringsproblem snarare än att investera på annat håll.

Liknande siffror ses i USA: 35 % av de amerikanska medborgarna ser hellre att klimatinvesteringar i utvecklingsländer prioriteras, medan 27 % anser att investeringarna bör hållas inom landet. Omvänt vill endast 22 % av de kinesiska medborgarna se klimatinvesteringar i utvecklingsländerna samtidigt som 31 % anser att varje land ska ansvara för att finansiera sina egna klimatinitiativ.

Emma Navarro (EIB:s vicepresident med ansvar för finansiering av klimatåtgärder och miljö) har kommenterat EIB:s klimatundersökningsresultat på följande sätt: ”Klimatförändringarna är en av de mest brådskande prioriteringarna i vår tid. Det är en stor utmaning för världen och därför måste vi finna en gemensam global lösning. Varje åtgärd som vi vidtar kan bidra till att avhjälpa detta gemensamma hot. Att investera i klimatanpassning och klimatbegränsning i utvecklingsländerna kommer inte bara att hjälpa de enskilda länder som drabbas hårdast av de allvarliga negativa effekter som den globala uppvärmningen innebär. Det kommer dessutom att gynna oss alla.”

Vidare har hon påmint om följande: ”Som världens största multilaterala givare inom klimatfinansiering lägger EIB största prioritet vid och har som största ambition att bekämpa klimatförändringarna. Klimatåtgärder stod för mer än 29 % av vår totala utlåning 2018. Dessutom är vi på god väg att fullgöra vårt åtagande att öka vår klimatfinansiering till 35 % av alla våra investeringar i utvecklingsländerna före 2020.”

Figur 1 – Svenskarnas uppfattning om nationella kontra globala investeringsprioriteringar för klimatet

 • Mitt land bör utan tvekan investera i alla länder där behov finns – 42 %
 • Mitt land bör inte investera i andra länder, utan varje land bör ansvara för sin del – 23 %
 • Mitt land bör främst investera i mer närliggande länder där behov finns – 18 %
 • Vet inte – 15 %
 • Klimatförändringarna finns inte över huvud taget – 2 %

Figur 2 – Rangordning av globala effekter som de svenska medborgarna anser vara det mest troliga resultatet av klimatförändringarna

 • En ökad förekomst av extrema väderhållanden (t.ex. orkaner, översvämningar och torka) – 72 %
 • Stigande havsnivåer – 64 %
 • En ökad brist på livsmedel och vatten – 60 %
 • En mindre biologisk mångfald (t.ex. utrotning av insekter, djurarter och växter) – 57 %
 • Obeboeliga regioner/länder som tidigare varit beboeliga – 53 %
 • Fler migranter – 53 %
 • Hälsohot (t.ex. fler epidemier) – 51 %
 • Ökenspridning (fruktbar jord omvandlas till öken) – 47 %
 • Ett ökat krigshot på grund av knappa resurser – 42 %
 • Större klyftor mellan länderna – 40 %

För mer information – vänligen kontakta:

Linus Kajander, presskontakt för EIB, King Street PR

+46 (0) 73 686 00 78 

Linus.kajander@kingstreetpr.se

Nyckelord

Kontakter

Linus Kajander, presskontakt för EIB, King Street PR

+46 (0) 73 686 00 78

Linus.kajander@kingstreetpr.se

Bilder

Om

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbankenEuropeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål i och utanför Europa. EIB är verksamt i omkring 160 länder. Banken är världens största klimatinvesterare genom att 100 miljarder amerikanska dollar har avsatts för klimatåtgärder i fem år fram till 2020 till stöd för Parisavtalet.

Om EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken (EIB) har inlett ett samarbete med det internationella marknadsundersöknings- och dataföretaget YouGov för att på djupet undersöka medborgarnas inställningar till klimatförändringarna. Syftet med undersökningen är att skapa ett underlag till den bredare debatten om klimatförändringarna och få kännedom om medborgarnas uppfattningar och förväntningar i fråga om klimatåtgärder.EIB:s klimatundersökningsdata kommer att publiceras i sex olika omgångar 2018 och 2019, där varje dataserie handlar om ett specifikt tema och fokusområde. 25 000 personer deltog i undersökningen och en representativ panel valdes ut för varje land.

 

Följ Europeiska investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar svenskarnas uppfattningar om ansvaret och de politiska lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män. - 64 % av svenskarna är för en koldioxidskatt på flygresor. - 88 % är för skolundervisning om klimatförändringar och avfallssortering. - 77 % är för ekonomiskt stöd till de samhällen och arbetstagare som drabbas hårdast av energiomställningen.

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av svenskarna tänker byta till en grön energileverantör och 39 % har redan gjort detta15.1.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskarna är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 39 % av svenskarna anger att de redan har bytt till en grön energileverantör (14 procentenheter högre än EU-genomsnittet) och 64 % tänker göra detta snart. - 70 % av svenskarna anger att de är beredda att flyga mindre för semesterresor, men Sverige ligger fortfarande 5 procentenheter under EU-genomsnittet (75 %). - Sverige ligger också betydligt efter övriga EU då endast 53 % av invånarna planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, jämfört med 78 % av EU-medborgarna.

Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser15.5.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen i kampen mot klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU. Resultaten visar även tydligt att de nuvarande politiska strategierna inte lever upp till svenskarnas förväntningar i dagsläget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum