Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal

Dela

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.


Nyligen har det stått att läsa i media om sjuksköterskor i Skåne som säger upp sig från regionen på grund av den tuffa arbetsmiljön. På flera arbetsplatser lyfter medarbetare själva att kortare arbetstid skulle vara en väg mot en mer hållbar arbetsmiljö, men istället för att tillmötesgå dessa förslag har regionen tagit in mångdubbelt dyrare hyrpersonal . Det utgör en kortsiktig arbetsgivarpolitik som inte löser grundproblemet utan snarare fördjupar det.


- Vänsterpartiet vill se att Region Skåne inleder resan mot 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet Skåne. Arbetstidsförkortning är en långsiktig lösning som vi menar är bra både för personalen och för patienterna. Vi vill börja på de arbetsplatser som är hårdast drabbade av sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Runt om i de svenska landstingen ses redan idag försök med arbetstidsförkortning som lett till strålande resultat: lägre sjukskrivningstal, högre kapacitet på operationsavdelningar och högre trivsel bland personalen.


- Det är naturligtvis högaktuellt just nu för en stor del av regionpersonalen i Skåne, och för Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Vi är som samhälle rikare idag än när beslutet om 40-timmarsvecka fattades i Riksdagen. Det är hög tid att ta nästa steg. Vi måste satsa på personalen och ge dem goda förutsättningar att göra ett riktigt gott jobb, avslutar Sara Svensson.


Läs hela motionen här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Beslut om utebliven finansiering för Skånes folkhögskolor – Vänsterpartiet i Skåne kritiska till minskad satsning på folkbildning31.1.2019 15:01:28Pressmeddelande

Dagens beslut i Regionala Utvecklingsnämnden går tillbaka till tidigare beslut på riksnivå. Under 2018 fattade den dåvarande regeringen beslut om en satsning på utökade folkhögskoleplatser med tio miljoner extra. Alliansens budget på räcker inte till för att täcka de platser som öppnats upp med den gamla satsningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum