Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal

Dela

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.


Nyligen har det stått att läsa i media om sjuksköterskor i Skåne som säger upp sig från regionen på grund av den tuffa arbetsmiljön. På flera arbetsplatser lyfter medarbetare själva att kortare arbetstid skulle vara en väg mot en mer hållbar arbetsmiljö, men istället för att tillmötesgå dessa förslag har regionen tagit in mångdubbelt dyrare hyrpersonal . Det utgör en kortsiktig arbetsgivarpolitik som inte löser grundproblemet utan snarare fördjupar det.


- Vänsterpartiet vill se att Region Skåne inleder resan mot 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet Skåne. Arbetstidsförkortning är en långsiktig lösning som vi menar är bra både för personalen och för patienterna. Vi vill börja på de arbetsplatser som är hårdast drabbade av sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Runt om i de svenska landstingen ses redan idag försök med arbetstidsförkortning som lett till strålande resultat: lägre sjukskrivningstal, högre kapacitet på operationsavdelningar och högre trivsel bland personalen.


- Det är naturligtvis högaktuellt just nu för en stor del av regionpersonalen i Skåne, och för Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Vi är som samhälle rikare idag än när beslutet om 40-timmarsvecka fattades i Riksdagen. Det är hög tid att ta nästa steg. Vi måste satsa på personalen och ge dem goda förutsättningar att göra ett riktigt gott jobb, avslutar Sara Svensson.


Läs hela motionen här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum