Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Det är inte folket som är galet – det är psykiatrin!

7.7.2017 21:03 | Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Dela

Redan efter ett par dagar på Almedalen kan vi sammanfatta responsen som ”väldigt positivt bemötande”. Den absoluta majoriteten som tagit emot KMR:s medlemstidning ”mänskliga rättigheter” plus flygblad är helt med oss när det gäller psykiatrin: Det är inte folket som är galet – det är psykiatrin!

Ett grundläggande fel med psykiatrin är deras diagnossystem. Det sväller ut och omfattar allt fler människor med vardagsproblem och barn med tonårsproblem. Dessa sjukförklaras idag och behandlas med starka personlighetsförändrande, beroendeframkallande och enormt dyra psykiatriska droger. Som ändå inte fungerar.

Psykisk ohälsa är idag den ledande anledningen till sjukskrivning i Sverige. Som ett resultat av psykiatrins ständigt nya och utvidgade diagnoskriterier har sjukskrivningarna av psykiska orsaker nått rekordantal för fjärde året i rad. På fem år har antalet sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos mer än fördubblats. Dessutom är dessa sjukskrivningar 70 procent längre än alla andra sjukskrivningar. Det resulterar i sin tur i lika drastisk ökning av förtidspensioneringar. De senaste tio åren har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar ökat med 75% för de som är under 30 år.

Andelen kvinnor som insjuknar i psykiska problem har ökat med 71 procent mellan 2010 och 2015.

Så gott som alla går på psykdroger. Inga blir botade – snarare tvärtom, de blir sämre, som generaldirektören på Socialstyrelsen skriver i samband med den första samlade utvärderingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser mot psykisk sjukdom.
Den som drabbas av psykisk sjukdom löper en ökad risk att dö i förtid, att få sämre fysik, att få problem i relationer och att tappa fotfästet på arbetsmarknaden med ekonomisk utsatthet som följd”

Det är inte folket som är galet – det är psykiatrin!

Här är lite respons från Almedalen 2016:

Två kvinnor (bild ovan): Gotland har Sveriges högsta antal diagnoser av barn med ADHD. Det är hemskt det där. Vi stöder er helhjärtat.

Kvinna i gymnasienämnd: Jag är så trött på alla diagnoser. Jag kände en narkoman som klarade att sluta själv. Sedan fick han en ADHD-diagnos – och amfetamin. Han blev narkoman igen.

Äldre kvinna: Jag jobbade inom psykiatrin ett tag. Det var oerhört jobbigt. Jag såg allt de gjorde, drogade ner människor, gav elchocker och faktiskt dödade människor. Jag tog tjänstledigt, men kom tillbaka, såg att det var ännu värre, och slutade helt. Aldrig jag går in där igen. Det är jättebra det ni gör. Människor fattar inte detta.

Politiker: Min son fick en ADHD-diagnos när han var åtta år. Vi vägrade ge honom amfetamin. Nu är han ishockeyproffs i NHL. De klarar sig utan droger.

Kvinnlig specialpedagog, logoped, yrkesvägledare och civilekonom; arbetar med diagnosbarn på flera skolor: Den här utvecklingen inom psykiatrin är inte bra. De förstår inte långtidseffekterna av medicinerna eller hur de fungerar i kroppen, dosstorlekar etc. Vi måste ändra på värderingarna, de är hundra år gamla. Jag håller seminarium om detta.

Idrottsledare, tidigare ordförande inom en handikapporganisation: Min fru jobbar som yrkesvägledare inom skolor med dessa diagnoser. Mycket av de här problemen kommer från miljögifter, vitamin och näringsbrister. Inte minst trauman, många som får dessa diagnoser har varit med om djävliga saker de första fem-tio åren. Uppslitande skilsmässor, etc. Jag jobbar med tjejer som är väldigt bra i fotboll, men har ändå ADHD. Det går jättebra. Lite uppmuntran bara. Psykiatrin kan inte hjälpa dessa barn.

Kulturarbetare: Titta på Amish folket. De har aldrig tagit en vaccination. De har inga ADHD-ungar. Det är något vi har skapat.

Lärare: Jag har slutat skolan för det var så mycket diagnoser. Jag hade 25-30 elever, klart barnen blir stökiga.

Kvinna: Det är mumma för läkemedelsbolagen med högkostnadsskydd för mediciner.

Psykolog: Jag har slutat jobba som psykolog i skolan, klarade inte av alla nerdrogade barn.

Polis: Ja, jag vet, vi tar ungdomarna. De flesta tar Concerta.

Anledningen till att folk inte gillar psykiatrin är enkel. Professor Peter Gøtzsche, ordförande för nordiska Cochrane-institutet, hävdar i sin bok ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” att psykiatrin är rent kriminell (han jämför dem faktiskt med MC-gängen och den organiserade maffian); att psykofarmaka dödar 539 000 människor i förtid.

”Om det verkligen var sant att psykiatriska mediciner hjälpte ... då borde vi se antalet personer som får förtidspension, och som inte kan arbeta, gå ner. Men vad har vi sett – det motsatta.”

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039
129 06 Hägersten

http://www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja övergrepp inom psykiatrin och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Syftet är att verka för mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården
Moderorganisationen heter Citizens Commission on Human Rights – CCHR och är belägen i Los Angeles.
Idag finns det omkring 250 avdelningar över hela världen.
KMR är en registrerad ideell förening i Sverige utan politisk eller religiös inriktning.
CCHR startades 1969 i New York av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, som skrev 24 böcker om psykiatrins övergrepp, bl.a. den klassiska ”Psykisk sjukdom en myt” som startade reformeringen av psykiatrin på 1960-talet. Thomas Szasz var en drivande kraft för ytterligare reformering av psykiatrin sedan 1960 och var verksam i CCHR fram till sin död 2012.
För mer information gå till:
www.kmr.nu
www.facebook.com/KMR.nu

Emailadress:
info.kmr@telia.com