Det första digitala stödet för barnobesitas används nu i Stockholm

Dela

Evira är det första digitala stödet för behandling av barnobesitas, eller barnfetma som det också kallas, som ingår i den offentligt finansierade vården i Sverige. Från och med 1 juni ersätter Region Stockholm vårdgivare som behandlar barn med obesitas med hjälp av validerade digitala behandlingsverktyg. Evira är det första systemet som uppfyller regionens krav.

Detta är ett stort genombrott för en vårdform som kan hjälpa barn till ett friskare liv. Evira är den första vetenskapligt bevisat effektiva digitala stödet för klinisk beteendebehandling av barnobesitas. Detta grundar sig på ett par vetenskapliga studier och på resultat i nationella kvalitetsuppföljningar publicerade i Vården i Siffror.

Evira är ett digitalt stöd för kliniskt behandling av barnobesitas som har tagits fram i samarbete med ledande forskare vid Karolinska Institutet. Evira hjälper familjer att följa sina resultat och de får därmed bättre förmåga att ta kontroll över barnens hälsa. Evira hjälper även kliniker hantera sina patienter och prioritera sitt arbete. Datainsamling, analyser och kommunikation möjliggör ett helt nytt behandlingssätt.

I en ny artikel som publicerats 31 maj i den prestigefyllda tidsskriften International Journal of Obesity har oberoende forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med det svenska startup-företaget Evira AB visat signifikant bättre resultat för digitalt stödd klinisk behandling jämfört med traditionell behandling av barnobesitas. I studien jämför forskarna resultaten för en grupp som har fått behandling med hjälp av Evira med en slumpvis utvald matchad kontrollgrupp som fått behandling vid andra kliniker i Sverige. De barn och ungdomar som fått kliniskt stöd med hjälp av Evira har dubbelt så bra viktförändring jämfört med standardbehandling i Sverige.

Evira har tidigare testats i en mindre och kortare randomiserad studie som också visade mycket bra resultat. Vården i Siffror där Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisar olika vårdresultat har också siffror som visar på betydelsen av Evira. I Region Stockholm har resultaten för behandling av barnobesitas gått ner under flera år, men en kraftig förbättring kunde ses under 2021. Denna förbättring berodde enbart på förändring på en klinik, Barnsjukhuset Martina, den klinik som använde Evira. Detta visar att det digitala stödet var fortsatt effektivt även efter att den vetenskapliga studien avslutats. 

“Det här är fantastiskt glädjande”, säger Pernilla Danielsson-Liljeqvist, huvudförfattare för artikeln, och en av sveriges ledande experter på behandling av barnobesitas. “Det är första gången vi har sett goda resultat för ungdomar vilket är ett viktigt genombrott för livsstilsbehandling för denna viktiga patientgrupp.”

Barnobesitas är ett stort folkhälsoproblem. Sjukvården i Sverige erbjuder riktat stöd till familjer där ett barn har obesitas med målsättning att hjälpa dem upprätta mer hälsosamma vanor och en hälsosam livsstil. Claude Marcus, en av initiativtagarna till Evira och professor vid Karolinska Institutet, säger att ungefär var tionde barn i Sverige har obesitas, en siffra som ökat kraftigt de senaste åren. Obesitas i barndomen leder till kraftigt risk för försämrad hälsa, stort lidande och förtida död. Lyckligtvis normaliseras de flesta av hälsoriskerna vid framgångsrik viktminskning.

“Det är extremt glädjande resultat och bra att artikeln kommer ut nu”, säger Claude Marcus. “Det innebär att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för den här typen av effektiva hjälpmedel vilket behövs för att de ska bli tillgängliga för många fler som behöver det”. Sammantaget har dessa resultat övertygat Region Stockholm att man bör satsa på digital behandling av barnfetma. Claude Marcus vill också ge en eloge till Region Stockholm: “Regionen har haft direkt inblick i behandlingen vid centrum för vikthälsa vid Barnsjukhuset Martina och agerat väldigt snabbt utifrån resultaten.” Redan nu har fem barnmottagningar inom Region Stockholm börjat behandla barn med digitalt stöd från Evira.

Vidare säger Claude Marcus att vid jämförelser med andra kliniker som arbetar specifikt med barnobesitas går det att konstatera att kliniken som använt Evira har kunnat ta emot dubbelt så många patienter per heltidsanställd, vilket möjliggör påtaglig kostnadseffektivitet.

Nyckelord

Kontakter

Claude Marcus, professor, delägare Evira AB
mail: claude@evira.se
tel 0707486159

Andreas Drangel, produktchef Evira AB
mail: andreas@evira.se
tel 0767658341

Länkar

Om

Evira AB
NYBROGATAN, 34
11439 STOCKHOLM

http://www.evira.se
Bolag som utvecklar stödsystem för behandling av övervikt och obesitas (fetma)

Följ Evira AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.