Uppsala stift

Det händer i Uppsala stift, september 2018

Dela

Ned finns en sammanställning av det som sker i Uppsala stifts regi under september månad. Utöver det händer mycket i församlingarna, väl värt att bevaka.

Församlingarnas hemsidor finns samlade på www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/forsamlingar 

Plats och tid
Händelse
Kontaktperson
Uppsala
3 september
Egendoms- och fastighetsutskottet
Sammanträde
Christine Öhrlund
018-68 07 52
christine.ohrlund@svenskakyrkan.se
Uppsala
3-4 september
Sorgegruppsarbete
I samarbete med Fjellstedtska skolan ges verktyg och praktiska tips för att leda sorgegrupp.
Sanna Lindström
018-68 07 60
sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se
Sigtuna
3-5 september
Kyrkoherdeutbildning
Behörighets- givande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar/arbetsledande komministrar.
Olof Norberg
018-68 07 64
olof.norberg@svenskakyrkan.se
Uppsala
4 september
Psykisk ohälsa och åldrande
En inspirationsdag i samband med diakonins månad och i samarbete med Sveriges kristna råd
Sanna Lindström
018-68 07 60
sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se
Uppsala
4 september
Stiftsstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde
Mats Lagergren
018-68 07 01
mats.lagergren@svenskakyrkan.se
Uppsala
5 september
Domkapitel
Sammanträde
Lisa Sjöstrand
018-68 07 24
lisa.sjostrand@svenskakyrkan.se
Undersvik
7-8 september
Att vara förtroendevald
Församlingens grundläggande uppdrag, om att vara förtroendevald i Svenska kyrkan.
Nina Carlsson Garlöv
018-68 07 84
nina.garlov@svenskakyrkan.se
Sigtuna
10-12 september
Kyrkoherdeutbildning
Behörighets- givande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar/arbetsledande komministrar.
Olof Norberg
018-68 07 64
olof.norberg@svenskakyrkan.se
Bro
11, 12 och 23 september
Biskopsvisitation
Biskop Ragnar Persenius visiterar Bro församling
Rose-Marie Rönnblom
018-68 07 63
rose-marie.ronnblom@svenskakyrkan.se
Gävle
13 september
Nomineringsval
700 röstberättigade, präster, diakoner och valda elektorer samlas för att utse kandidater till höstens biskopsval
Lisa Sjöstrand
018-68 07 24
lisa.sjostrand@svenskakyrkan.se
Söderhamn
13 september
Om begravningsverksamheten
En studiedag för kyrkorådets ledamöter och ledningen för begravningsverksamheten.
Peter Berglund
018-68 07 03
peter.berglund@svenskakyrkan.se
Uppsala
13 september
Ta makten över ditt liv
SeSam anordnar, i samverkan med Uppsala stift, föreläsningar för dem som har eller direkt arbetar med och för människor med funktionshinder.
Mats Lagergren
018-68 07 01
mats.lagergren@svenskakyrkan.se
Uppsala
14-16 september
Kyrkomusiksymposium
En mötesplats för kyrkomusiker över hela landet och unikt forum för samtal kring de stora framtidsfrågorna.
Maria Oldeberg-Huusko
018-68 07 55
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se
Uppsala
17-18 september
Miljö, mat och klimat
I samarbete med Fjellstedtska skolan inbjuds till teologisk reflexion kring arbete med hållbar utveckling
Sanna Lindström
018-68 07 60
sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se
Gävle
18 september
Gymnasielagen
I samarbete med Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande erbjuds distansutbildningar i asylrätt.
Susanna Rosenhorn
018-68 07 00 
susanna.rosenhorn@svenskakyrkan.se
Uppsala
19 september
Webb-verkstad
En dag för webbredaktörer att arbeta med och utveckla församlingens hemsida
Christel Törnros
018-68 07 19
christel.tornros@svenskakyrkan.se
Undersvik
19-21 september
Diakonikonferens
Dagar för inspiration och reflektion kring församlingens diakonala uppdrag.
Sanna Lindström
018-68 07 60
sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se
Uppsala
20 september
Stiftsstyrelsen
Sammanträde
Mats Lagergren
018-68 07 01
mats.lagergren@svenskakyrkan.se
Ovansjö-Järbo
21-23 september
Distriktsstyrelse
Svenska Kyrkans Ungas i Uppsala stift styrelse sammanträder
Johanna Knutsson
018-68 07 16
johanna.knutsson@svenskakyrkan.se
Enånger-Njutånger
26, 27 och 30 september
Biskopsvisitation
Biskop Ragnar Persenius visiterar Enånger-Njutånger församling
Rose-Marie Rönnblom
018-68 07 63
rose-marie.ronnblom@svenskakyrkan.se
Uppsala
29-30 september
De ungas kyrkomöte
Ett forum för att lyfta barns och ungas syn på de frågor som behandlas på kyrkomötet
Johanna Knutsson
018-68 07 16
johanna.knutsson@svenskakyrkan.se

Bilder

Länkar

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2017-12-31) 789 144 personer varav 62,3 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. I stiftet finns 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum