Uppsala stift

Det händer i Uppsala stift

Dela

I bifogad fil återfinns det som händer i Uppsala stifts regi under november månad.

Utöver detta sker mycket i de lokala församlingarna - väl värt att bevaka. I allhelgonahelgen lyses kyrkogårdarna upp och kyrkorna hålls öppna när många vill minnas sina anhöriga som går bort. Läs mer på församlingarnas hemsidor - adresserna finns samlade på https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/forsamlingar 

Bilder

Dokument

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2017-12-31) 789 144 personer varav 62,3 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Ragnar Persenius som är biskop i Uppsala stift. I stiftet finns 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.