Funktionsrätt Sverige

"Det här är ingen budget för ökad delaktighet"

Dela
Trots högt ställda mål för funktionshinderspolitiken och löften i regeringsförklaringen om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället saknas funktionsrättsperspektivet i regeringens budgetproposition. ”Det ekonomiska läget må vara svårt, men vi är ändå förvånade över regeringens prioriteringar där stora satsningar görs inom vissa områden, medan behoven hos personer med funktionsnedsättningar förbises”, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige konstaterar att regeringen inte valt att justera för den ökande inflationen när det gäller statsbidragen till funktionsrättsorganisationer och vissa ersättningar i trygghetssystemen.
”Trots att våra förbund har en viktigare roll än någonsin ser vi en realsänkning av statsbidraget, vilket kommer att försvåra vårt arbete”, säger Nicklas Mårtensson.
Prognosen för utgifter för sjukpenning går ner trots ökande inflation och ingen uppräkning sker av schablonen för assistansersättningen.

Risk för sämre folkhälsa
Positiva satsningar inom vården, på exempelvis vårdplatser, kortade vårdköer och satsningar mot psykisk ohälsa, måste ställas emot neddragningar inom andra viktiga områden.
Hela utgiftsområdet för hälsovård, sjukvård och social omsorg minskas med 9 procent. Anslaget till folkhälsa och sjukvård föreslås halveras från dryga 33 miljarder 2022 till cirka 15 miljarder 2023.
”I budgetproppen fastslås att ”coronapandemin förstärkt utmaningarna i svensk vård” och tillsammans med de ständigt växande vårdköerna är dessa besparingar kontraproduktiva. De kommer att leda till fler utmaningar och ökade kostnader för försämringar i folkhälsan. Här kommer personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom att drabbas hårt.”

Fokus på högpresterande elever
På skolområdet görs stora satsningar på fler speciallärare, men regeringen väljer att slopa tidigare satsningar på en förstärkning av undervisningen i grundsärskolan och gymnasieskolan. Samtidigt görs en satsning på spetsklasser.
”Det säger oss att regeringen i det här läget hellre satsar på högpresterande elever i spetsklasser än på elever med funktionsnedsättning i särskolan”, kommenterar Nicklas Mårtensson.

Arbetskraft tas inte tillvara
Även Arbetsförmedlingen får stora neddragningar av sina förvaltningsanslag.
”Regeringen pekar på vikten av arbetslinjen och behovet av arbetskraft, samtidigt som en stor del av långtidsarbetslösheten består av personer med funktionsnedsättning som behöver adekvat stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, säger Nicklas Mårtensson. Här behövs Arbetsförmedlingens insatser mer än någonsin och vi har redan sett stora försämringar under de senaste åren.”

Leder inte till ökad delaktighet
Det görs nya satsningar för uppföljning av funktionshinderspolitiken via anslag till Myndigheten för delaktighet, men dessa möjliggörs genom minskning av andra anslag som har stor betydelse för hur politiken ska kunna genomföras.
”Det blir mindre till statsbidrag för granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention och för breda insatser som stimulerar universell utformning, som ju är en viktig princip i politiken. Vi har förståelse för åtstramningar i dagens svåra ekonomiska läge, men ser risken att de omfördelningar och prioriteringar som regeringen vill göra kommer att leda till att vi backar på viktiga, redan ansträngda områden. Detta är tyvärr inte en budget som kommer att leda till ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Kontakter

Om

Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A, Box 1386
172 27 Sundbyberg

http://www.funktionsratt.se

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Följ Funktionsrätt Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Funktionsrätt Sverige

Nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige mars 202310.3.2023 09:48:17 CET | Nyheter

Under våren 2023 har Funktionsrätt Sverige ett särskilt fokus på lagstiftningsfrågor som står högt på agendan i samband med det svenska ordförandeskapet i EU. Just nu laddar vi upp för en heldagskonferens om aktuella EU-frågor den 31 mars! I det här nyhetsbrevet kan du också läsa om vår nya patientföreträdarutbildning och om projektet Funktionsrättsbyrån, som nu har varit igång med öppen rådgivning i ett års tid.

Funktionsrätt Sverige lanserar unik patientföreträdarutbildning20.2.2023 14:19:27 CET | Pressmeddelande

Den 23 februari lanserar Funktionsrätt Sverige Patientföreträdarutbildningen. Utbildningen syftar till att vässa företrädarrollen och möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård. ”Nu ser vi fram emot att beslutsfattare, myndigheter och vårdföreträdare tar ansvar från sitt håll”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Skyddet för våld mot kvinnor med funktionsnedsättning måste stärkas inom EU1.2.2023 12:56:02 CET | Pressmeddelande

I dagarna två, med start idag anordnar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en konferens på temat ekonomisk egenmakt och arbetet mot mäns våld mot kvinnor. ”Det är mycket positivt att Sverige genom ordförandeskapet lyfter den här viktiga frågan på högsta EU-nivå. Kvinnor med funktionsnedsättning glöms ofta bort när dessa frågor diskuteras. Trots att de är särskilt utsatta, både vad gäller ekonomiskt beroende och våld i nära relationer”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare.

Funktionsrätt Sverige tar sats inför det nya året22.12.2022 10:56:18 CET | Nyheter

Vi lämnar ett år bakom oss, där det varit viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter - både i Sverige och i omvärlden. I Sverige har vi haft riksdagsval och fått en ny regering. Inför och efter valet har vi uppmärksammat våra beslutsfattare på vikten av jämlik hälsa och behovet av förbättrade livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Nu tar vi sats inför ett händelserikt 2023, som inleds med Sverige som ordförandeland i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum