BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Det här ville barn och unga prata med Bris om 2015

Dela

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner, skolan, familjekonflikter och kärlek. Det var de fem vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om med Bris kuratorer under 2015. Under året ökade de stödjande kontakterna till Bris med tre procent.

Bris har tagit fram färsk statistik över sina kontakter med barn och unga under 2015. Siffrorna visar att antalet stödjande kontakter steg från 23 370 under 2014 till 24 081 förra året, en ökning med tre procent*.

– Att kontakterna ökat visar på att fler barn och unga vågar ta kontakt med en vuxen om något svårt händer. De barn som kan och vill berätta för oss om saker som känns jobbigt och ångestfyllt visar på ett oerhört mod. Och jag är säker på att en stödjande kontakt med en vuxen gör stor skillnad för det enskilda barnet, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Psykisk ohälsa och dåligt mående vanligaste anledningen till kontakt 
”Jag tänker mer och mer på döden, jag vet inte riktigt varför men så är det.  Tanken kommer oftare och oftare. Jag vill inte direkt ta livet av mig men jag vill inte finnas längre. Jag bryr mig inte om jag lever eller dör då livet känns meningslöst. Jag har mått dåligt så länge att jag verkligen inte orkar.” 
– Tjej 15

Under förra året var psykisk ohälsa och dåligt mående det vanligaste samtalsämnet i Bris stödverksamhet, något mer än var femte kontakt (22 procent) handlade om. Detta samtalsämne innefattade kontakter om alltifrån tillfällig nedstämdhet och oro till depression, självskadebeteende och barn som på allvar funderade på att avsluta sitt liv.

– Psykisk ohälsa har under flera år varit det vanligaste ämnet i vår stödverksamhet, det är en återspegling av att området inte prioriteras i samhället. För att vända den här trenden krävs en förstärkning av de tidiga insatserna för barn som mår dåligt, till exempel ökade resurser till elevhälsan. Det behövs även ökad kompetens om barns psykiska ohälsa hos professionella som möter barn och unga. Vi efterlyser dessutom politisk handlingskraft för ökad prioritet av barns hälsa i samhällets alla delar, säger Magnus Jägerskog.

Vänner var det näst vanligaste samtalsämnet i Bris stödverksamhet (20 procent), därefter kom skolan med 14 procent, följt av familjekonflikter (13 procent) och kärlek (12 procent).

De vanligaste ämnena varierade en del beroende på vilken stödkanal som användes. I mejlen och chatten var psykisk ohälsa och dåligt mående det vanligaste ämnet medan vänner var vanligast i telefonen.

 

Topp 10 vanligaste ämnena i Bris stödjande kontakter 2015: 
Psykisk ohälsa och dåligt mående: 22 % 
Vänner: 20 % 
Skola: 14 % 
Familjekonflikter: 13 % 
Kärlek: 12 % 
Familjen: 8 % 
Myndighetskontakter: 8 % 
Kropp och utseende: 7 % 
Vuxna: 5 % 
Mobbning: 5 %

* ”Stödjande kontakter” innefattar endast de kontakter där Bris kuratorer uppfattat att barnet eller den vuxna hört av sig för att få stöd, hjälp och information. Detta innebär att det är långt fler som hör av sig Bris, men de kontakterna räknas inte som en stödjande kontakt. 

För mer information, kontakta: 
Jeanette Ramnitz, pressekreterare 
jeanette.ramnitz@bris.se 
070-779 95 06 

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se .

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum