DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Det här visste vi redan!

Dela

DHR har länge pekat på att klyftorna och fattigdomen ökat, även inom socialförsäkringen.

Socialförsäkringen har urholkats de senaste 30 åren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport som publiceras idag. De offentliga socialförsäkringarna täcker en allt mindre del av inkomstbortfallet när personer blir sjuka, arbetslösa eller föräldralediga. Så ser det ut från 1990-talet fram till slutet av 2010-talet, enligt ISF.

-Det här är ju något vi själva sett, säger Åsa Strahlemo, men rapporten visar i detalj hur illa det är. Det är alltså en systematiskt nedmontering av den försäkring som ska ge hjälp, stöd och skydd.

-När vi påtalat detta så har vi fått höra att vi överdriver. Men det har vi inte gjort. Utan det här pågår här och nu. Detta samtidigt som Sverige ska uppfylla målen i Agenda 2030. Hur går det ihop?

Sjukersättningens reala värde, det vill säga köpkraften, har varit i det närmsta konstant under den studerade perioden. Den högsta inkomstrelaterade sjukersättningen uppgick 2018 till 18 399 kronor i månaden. Om sjukersättningen hade följt löneutvecklingen sedan 2003 hade ersättningen uppgått till 23 502 kronor i månaden samma år.Sjukersättning och aktivitetsersättning ska ge ekonomisk trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. De introducerades 2003 och ersatte det som kallats förtidspension.

-Detta samtidigt som egenavgifterna har ökat för färdtjänst och hemtjänst och nya avgifter införts på hjälpmedel i många regioner, säger Åsa Strahlemo.

Karolina Celinska, DHR:s rättspolitiska samordnare, menar att rapporten bekräftar den bild av fattigdom som DHR länge har påtalat.

-Inte nog med att uppskrivningar har dröjt flera år - sedan så har de ändå inte haft effekt, för att värdet hunnit urholkas ännu mer.

- Tyvärr händer exakt samma sak med assistansersättningen just nu., avslutar Karolina Celinska.

För mer info kontakta:

Åsa Strahlemo, tel: 0705088029

Karolina Celinska, tel: 0768378034

Nyckelord

Kontakter

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum