DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Det ska inte vara frivilligt att följa diskrimineringslagen”

Dela

DHR har svarat på remissen av delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området SOU (2020:79). Att utredningen föreslår åtgärder som ska förbättra efterlevnaden av lagen är positivt, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande.

Utredningen föreslår bland annat att det inte längre ska finnas en uttrycklig bestämmelse i diskrimineringslagen om att Diskrimineringsombudsmannen i samband med sin tillsyn ska försöka få dem som omfattas att frivilligt följa bestämmelserna.

-        Det tycker vi är bra. En tillsynsmyndighet ska inte ha i uppgift att hänvisa till frivillighet i förhållande till en lag. Det borde vara självklart för alla att följa lagen, i synnerhet när det handlar om så viktiga saker som mänskliga rättigheter, säger Åsa Strahlemo.

I utredningen föreslås vidare att regeringen eller lämplig myndighet, förslagsvis Diskrimineringsombudsmannen (DO), ska ges rätt att utfärda föreskrifter om krav på arbetsgivare och utbildningssamordnare inom högre utbildning, när det gäller arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. Ett rådgivande organ med ledamöter från bland annat det civila samhället bör inrättas, i syfte att ge Diskrimineringsombudsmannen råd och stöd i det arbetet.

-        Här vill vi påpeka hur viktigt det är att synpunkter från funktionshinderrörelsen efterfrågas och används i arbetet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Våra erfarenheter är värdefulla och måste tas tillvara, säger Åsa Strahlemo.

Vite eller sanktionsavgift

En diskutabel fråga är huruvida vitesföreläggande är den mest lämpliga sanktionen vid överträdelser av bestämmelserna om aktiva åtgärder. Utredningen bedömer att vitesföreläggande kan vara tillräckligt, men DHR tvekar;

-        Vi ser en risk för att ett hot om vite inte motiverar till att följa diskrimineringslagen på samma sätt som straff eller sanktionsavgifter. Vi tror faktiskt att sanktionsavgifter kan vara nödvändiga i sammanhanget, säger Åsa Strahlemo.

I övrigt noterar DHR att utredningen betonar att skydd mot diskriminering är grundat i de mänskliga rättigheterna. Ändå fortgår diskriminering av personer med funktionsnedsättning och många som har diskriminerats får inte hjälp till upprättelse.

-        Vi tycker därför att DO måste kunna driva fler diskrimineringsmål på begäran av enskilda. Ett förtydligande av DO:s uppdrag bör göras med den utgångspunkten, säger Åsa Strahlemo.

För mer information, var god kontakta: Eugenia Rudenberg, jurist på DHR, 08- 685 80 36, 070 – 10 88 442, eugenia.rudenberg@dhr.se

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”När drömmarna om det framtida Sverige formuleras saknar vi funktionshinderfrågorna”6.7.2021 12:52:34 CEST | Pressmeddelande

Regeringskrisen och kriminaliteten har efter den senaste tidens händelser stått i centrum i de partiledartal som hittills har hållits under Almedalsveckan. ”Vissa frågor kan hamna i skuggan i akuta kristider, men när drömmarna om det framtida Sverige nu ska formuleras förväntar vi oss att politikerna också lyfter fram funktionshinderperspektivet som ju genomsyrar alla samhällsfrågor”, kommenterar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Circle K stäms för diskriminering på grund av otillgängliga bensinstationer8.6.2021 09:59:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Hans Filipsson med stöd av DHR, Disability Rights Defenders Sweden och Talerättsfonden mot diskriminering lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Hans Filipsson, som har en funktionsnedsättning och använder rullstol, menar att han har utsatts för diskriminering då han inte har kunnat tanka på obemannade INGO-stationer tillhörande Circle K Sverige AB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum