BioInnovation

Det svensk-finska forskningssamarbetet fortsätter – nu startar gemensam utlysning kring biobaserade produkter

Dela

I dag öppnar det strategiska forskningsprogrammet BioInnovation tillsammans med Business Finland och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka skogsnationerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stödja en utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter från skogsråvara.

I samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige. Det var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Den här utlysningen är en konkret effekt av det samarbete som startades mellan länderna i och med överlämnandet av presenten.

– Nya biobaserade produkter har en plats på globala marknader. Både Sverige och Finland är starka inom utvecklingen av sådana produkter. Samarbetsmöjligheterna mellan ländernas bioprodukt- och biomaterialkompetenser bedöms vara väldigt goda och vi är glada över att kunna fortsätta forskningssamarbetet i den här formen, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Erbjudandet riktar sig till projekt som möjliggör processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo.

Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor och forskningsinstitut.

- Såväl finska som svenska företag och forskarorganisationer har spetskompetens inom biobaserade produkter. Den här utlysningen ger en ny möjlighet att kombinera dessa kunskaper och öppnar för samverkan i laboratorie- och pilotanläggningar. Målet är att skapa nya konkurrenskraftiga biobaserade produkter för den globala marknaden, säger Tuula Savola, Bioeconomy Program Manager, Business Finland.

För mer information kontakta
Anna Wiberg, programchef BioInnovation, +46 (0)76 129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se.
Tuula Savola, Bioeconomy program Manager, Business Finland, +358 295 05 56 67, tuula.savola@businessfinland.fi.

Fakta om utlysningen
Den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Den finska delen av utlysningen finansieras av Business Finland. Budgeten för finansiering av svenska parter är 27 miljoner kronor. Budgeten för finansiering av finska parter är ungefär 2 miljoner Euro. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget. Sista ansökningsdag är den 14 juni och projekten som ska pågå under 2,5 år beräknas kunna starta i slutet av september.

Länk till utlysningen på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/bioinnovation-utveckling-av-nyckelteknologier-for-tillverkning-av-2017-05559/

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/  

Business Finland erbjuder en bred variation av service som finns till för att stödja innovationsverksamhet, internationalisering, investeringar och turism. www.businessfinland.fi

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara15.5.2017 10:31Pressmeddelande

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten. Lignin är en huvudbeståndsdel i trä. Av lignin kan man tillverka bioolja genom hydrokrackning, så det bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska miljöpåverkan från transportsektorns. – Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för

Nedbrytningsbar odlingsduk underlättar för odlaren och miljön23.2.2017 13:38Pressmeddelande

Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. I samverkan med flera parter utvecklas nu en odlingsduk av biobaserade råvaror från skog och åker som bryts ner naturligt och underlättar för både bönderna och miljön. Den kommer att testas i större skala under årets odlingssäsong. Hantering av odlingsduk av plast kan vara en smutsig historia. Likt haven håller också många av världens odlingsarealer sakta men säkert att fyllas med plast, och exakt vad det får för långsiktiga konsekvenser för mikroklimatet och grödorna är inte till fullo utrett. I Sverige måste odlaren enligt lag lyfta duken ur jorden i slutet av säsongen och kasta eller återvinna den. Fördelen med biobaserade odlingsdukar är att de inte behöver avlägsnas då de naturligt bryts ner succesivt utan att skada miljön. Odlingsdukar går också att impregnera med olika typer av tillskott för markförbättring eller insektsavvisande ämnen. En typ

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum