Umeå kommun

Detaljplan antagen för gamla slakteriområdet på Teg

Dela

Detaljplan för fastigheten Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 på Teg är antagen av kommunfullmäktige. Fastigheterna ligger intill det som i dag rymmer Engelska skolan och som tidigare var ett slakteri.

Detaljplanen ska ge bra förutsättningar för att bygga flerbostadshus i 3–6 våningar. Antalet våningar ska varieras genom ”trappning” vilket också minskar påverkan på befintlig bebyggelse. Bebyggelsen ska byggas i kvarter och i delar av området blir det möjligt att ha till exempel handel och service på bottenvåningar.

Detaljplanen öppnar för att komplettera bebyggelsen längs Boställsvägens västra sida med radhus eller kedjehus i två våningar och det blir möjligt att bygga en förskola. Planen ska också säkra hållbar hantering av dagvatten, goda ljud- och utemiljöer i hela området och förbättra färdvägar för oskyddade trafikanter.

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget under ett samråd. Synpunkterna har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Mer information:

Läs mer på www.umea.se/aspgardan18.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum