Umeå kommun

Detaljplan för 35 lägenheter i Umeå centrum antagen

Dela

På den yta som idag är parkering vid korsningen Magasingatan och Västra Norrlandsgatan planeras för ett flerbostadshus med 35 lägenheter. Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för ett hus där det också ska finnas ytor för en verksamhetslokal i bottenplan.

I bottenvåning ska det finnas verksamhetslokaler. Entréplanet ska betonas eller utföras som en sockelvåning. Betoningen kan exempelvis ske med ett avvikande material eller genom högre och större fasadöppningar likt skyltfönster.
I bottenvåning ska det finnas verksamhetslokaler. Entréplanet ska betonas eller utföras som en sockelvåning. Betoningen kan exempelvis ske med ett avvikande material eller genom högre och större fasadöppningar likt skyltfönster.

– Det blir ett bra tillskott på lägenheter i ett centralt läge. Det är mycket på gång i det här området som man kan säga ligger i ett läge där handeln i centrala stan börjar, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Tomten är idag obebyggd men gällande detaljplan har byggrätt för ett flerbostadshus i fyra våningar. Den nya detaljplanen medger en större exploatering. Byggnadshöjden mot Magasingatan blir fyra till sex våningar. Längs Västra Norrlandsgatan tillåts fyra våningar. Nedtrappningen sker med hänsyn till det kulturhistoriskt värdefulla Tornhuset som angränsar fastigheten i öst. Anpassning säkerställs också genom att byggnaden närmast Tornhuset ska utformas med en ljus och matt kulör.

Enligt översiktsplanen ska bottenvåningar inom Centrumfyrkanten domineras av kommersiella lokaler. För att säkerställa att planområdet får en allmän målpunkt ska minst 100 m2 av bottenplan upplåtas för centrumskapande verksamheter, som till exempel handel.

Entréplan ska betonas eller utföras som en sockelvåning. Betoningen kan exempelvis ske med ett avvikande material eller genom högre och större fasadöppningar likt skyltfönster.

Fasadmaterial ska vara i tyngre material såsom tegel, putsat eller slammat tegel, puts eller sten.

Bilparkering tillåts inte i markplan. Därför blir det ett parkeringsgarage under jord där man kan använda befintlig nedfart utmed Götgatan. I korsningen Magasinsgatan och Västra Norrlandsgatan i kvarterets sydvästra hörn är ett område prickmark för att inte försämra sikten i korsningen.

Kontakter

Bilder

I bottenvåning ska det finnas verksamhetslokaler. Entréplanet ska betonas eller utföras som en sockelvåning. Betoningen kan exempelvis ske med ett avvikande material eller genom högre och större fasadöppningar likt skyltfönster.
I bottenvåning ska det finnas verksamhetslokaler. Entréplanet ska betonas eller utföras som en sockelvåning. Betoningen kan exempelvis ske med ett avvikande material eller genom högre och större fasadöppningar likt skyltfönster.
Ladda ned bild
Ett nytt flerbostadshus med 35 lägenheter planeras vid korsningen Magasingatan och Västra Norrlandsgatan. Illustration Arkinova.
Ett nytt flerbostadshus med 35 lägenheter planeras vid korsningen Magasingatan och Västra Norrlandsgatan. Illustration Arkinova.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum