Moment Group

Detta har jag sett fram emot!

Dela

Den 1 maj i år tillträdde jag som tillförordnad VD/Koncernchef för Moment Group. Jag har min bakgrund i konsumentvarubranschen och har haft ledande positioner i konsumentvaru- och serviceföretag såsom Carlsberg, Selecta, Procter & Gamble m fl. Nuförtiden har jag fokuserat på kortare uppdrag som interims VD och kommer närmast från tjänsten som tillförordnad VD för den svenska klädkedjan Twilfit, som vi tog igenom en företagsrekonstruktion och försäljning.

Otto Drakenberg
Otto Drakenberg

Det jag är speciellt motiverad av är att åstadkomma kraftfulla och varaktiga lönsamhetsförbättringar och det är något jag vill bidra med också inom Moment Group, för såväl aktieägarnas som medarbetarnas bästa!

När jag tidigare i år rekryterades till rollen som tf VD/Koncernchef för Moment Group kunde ingen av oss föreställa sig vilken annorlunda situation vi och vår koncern skulle befinna oss i redan nu under våren. Det som attraherade mig mest med att anta utmaningen som tf VD/Koncernchef för Moment Group är att jag bedömer att det finns en stor inneboende lönsamhetspotential i flera delar av koncernen och att vi har en mycket stark know-how i våra verksamhetsområden, som alla är bland de bästa inom sin del av upplevelsebranschen. Därtill har styrelsen uttalat en stark önskan om att bolaget skall nå verklig lönsamhetsförbättring på relativt kort sikt. Allt detta sammantaget är riktigt bra förutsättningar anser jag!

Mitt uppdrag är att fortsätta det viktiga arbetet med att skapa en kraftfullt förbättrad lönsamhet för koncernen, som påbörjats under Josefin Dalums ledning. Men först måste jag och ledningen säkerställa att vi tar oss igenom nuvarande situation där den övervägande delen av våra verksamheter, till följd av myndighetsbeslut, står helt stilla med en mycket ansträngd likviditet som följd.

Här och nu är det avgörande att vi fortsätter att minska vår kostnadsmassa så att den hålls till ett minimum under den nästan helt nedstängda period vi går igenom, samtidigt som vi måste skapa förutsättningar för att vara snabbfotade när väl affärsmöjligheterna öppnar upp igen. Vi ser också kontinuerligt över alla de offentliga stödåtgärder som tillgängliggörs så att vi får maximal draghjälp av dessa samtidigt som kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter.

Att coronaopandemn drabbar oss nu är speciellt tråkigt då starten av 2020 visade tydliga tecken på förbättringar inom flera av våra verksamhetsområden. Jag är övertygad om att vi kan återta det momentum som fanns i koncernen i början av året när väl hjulen i samhället börjar snurra igen och de mötesrestriktioner som just nu lamslår vår bransch upphävs. Därför vill jag att våra verksamheter, samtidigt som de hanterar coronarelaterade effekter, även planerar för en snabb och lönsam återhämtning så snart det är möjligt.

För att vi skall vara framgångsrika på kort och lång sikt är det min erfarenhet att det krävs några saker;

Få rätt fakta och idéer på bordet – vi skall fatta våra beslut så långt det går på en kombination av känsla för affären, erfarenhet och databaserad analys– inte enbart känsla och erfarenhet.

Ta de tuffa besluten – vi måste våga ta alla beslut som säkrar bolagets överlevnad och sätter oss i rätt position för lönsam tillväxt när möjligheterna återigen uppstår.

Ta personligt ansvar för att verkligt samarbete kommer till stånd – vi måste utnyttja den enorma kompetens och erfarenhet som finns inom koncernens verksamhetsområden, i ledningen och i styrelsen. När vi gör detta på ett proaktivt och prestigelöst sätt är jag säker på att vi kan gå stärkta ur detta stålbad.

Genomför allt väsentligt som beslutats – när vi väl tagit beslut om något så är det 100% kraft på genomförandet som gäller.

Dessa fyra saker låter kanske inte märkvärdiga var för sig, men när de kombineras och sätts i system är det ett väldigt kraftfullt verktyg som kommer göra Moment Group till en vinnare på vägen framåt!

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef

Kontakter

Bilder

Otto Drakenberg
Otto Drakenberg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

VD har ordet - hämtat från rapporten 1 jan-30 jun 202024.7.2020 09:13:36 CESTPressmeddelande

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighets-restriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan14.5.2020 17:52:25 CESTPressmeddelande

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

ÅRETS föreställning av Alla tiders ÅSA-NISSE på VALLARNAS FRILUFTSTEATER 2020 flyttas till sommaren 2021 8.5.2020 12:09:41 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group AB Regeringen beslöt den 11 mars att följa Folkhälsomyndigheternas restriktioner att stoppa ALLA allmänna sammankomster och offentliga träffpunkter med fler än 500 personer. Därefter från och med söndag den 29 mars får allmänna tillställningar ha max 50 deltagare. Detta gör att vi från Vallarnas friluftsteater har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lyftas under en snar framtid, men med rådande situation fattar vi nu beslutet att flytta vår verksamhet till 2021. Självklart vidtar vi detta beslut med omtanke om publikens och medarbetarnas hälsa och i förhållande till Coronavirusets framfart (covid-19) i Sverige. Därav finner vi att det blir bäst att 2020 års buskis Alla Tiders Åsa-Nisse flyttas till sommaren 2021 och blir 25 års jubileumsföreställningen. ”Inget har egentligen förändrats när det kommer till bokningsläget. Förutom att vi flyttat föreställningen ett år. De som redan bokat en biljett till årets föreställning behål

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum