DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR backar inte

Dela
DHR har alltid kämpat för mänskliga och medborgerliga rättigheter. DHR som organisation grundades för att alla människor ska garanteras mänskliga och medborgerliga rättigheter och slippa diskrimineras.

I samband med valresultatet och de följande regeringsförhandlingarna har frågeställningar kommit till oss. Därför vill vi från DHR göra tydligt att vi aldrig kommer att svika vår grundsyn. De mänskliga rättigheterna är fastslagna av FN:s medlemsländer och av Sveriges riksdag.

Diskriminering, utfrysning och hatbrott, mot människor med nedsatt rörelseförmåga och mot andra, måste betraktas som oacceptabla från samhällets sida och behandlas med nolltolerans.

Tyvärr har vi sett ett klimat som blivit mindre tolerant, i Sverige och i hela vår omvärld. Att grupper ställs emot varandra och att vissa grupper framställs som problem. Vi accepterar inte att bli osynliggjorda, diskriminerade eller betraktade som kostnader. I konsekvens med detta kräver vi också rättigheter och inkludering för alla i samhället. Alla människor är lika värda, har universella rättigheter och ska inkluderas i samhället, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DHR kommer alltid att ta ställning för mänskliga rättigheter, även om det blir obekvämt. I det avseendet är DHR att lita på. Det är vår ståndpunkt, vi kommer inte att backa!

Nyckelord

Kontakter

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum