DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR kommenterar: Pensionssystemet behöver bli mer flexibelt

Dela

Att höja pensionsåldern innan problem med arbetslöshet och fattigdom i vissa grupper är åtgärdade är oklokt. Det anser DHR, som har lämnat ett yttrande gällande promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, S2021/02250.

Åsa Strahelmo, foto: Linnea Bengtsson
Åsa Strahelmo, foto: Linnea Bengtsson

DHR har tidigare lyft det faktum att inte alla personer med funktionsnedsättning kan arbeta i högre ålder än i dag. Förbundet saknar nu en bredare konsekvensanalys i promemorian, utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

-        En person som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan arbeta längre än till 65 år kommer att spara ihop mindre pensionspengar till sig själv. Vi ser en hög risk att människor tvingas avsluta sitt yrkesliv med försörjningsstöd eftersom sjukersättning många gånger är svår att få, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande.

Hon tillägger att detta kan slå ännu hårdare mot kvinnor med funktionsnedsättning, eftersom kvinnor oftare än män arbetar deltid och generellt har lägre lön.

Sjukersättningen

Många personer med sjukersättning kan förlora på den planerade reformen eftersom sjukersättning på garantinivå ibland understiger de intjänade pensionspengar som en pension skulle ge. DHR menar att regeringen därför måste justera sjukersättningens nivåer genom att indexera till inkomst i stället för pris, justera skattesatsen till jobbskatteavdragets nivå och se till att garantinivån höjs årligen i takt med kollektivavtalen.

-        Om inte detta görs kommer människor med funktionsnedsättning som grupp att fortsätta att ligga långt efter alla andra vad gäller levnadsvillkor, säger Åsa Strahlemo.

Flexibla ålderstak

I promemorian nämns den ekonomiska drivkraften som en faktor som kan bidra till att människor kommer att vilja arbeta i högre ålder än i dag.

-        Med det i åtanke bör inte ålderstaken vara generella, utan anpassas efter individens vilja och förutsättningar. De personer med funktionsnedsättning som vill och kan yrkesarbeta ännu längre än till 66 år eller riktåldern måste kunna ta del av stödinsatser som finns, till exempel stöd till arbetshjälpmedel, säger Åsa Strahlemo.

DHR hävdar att detta även måste gälla åldersgränsen för rätt till assistansersättning, merkostnadsersättning och handikappersättning samt bilstöd, som kommer att justeras från 65 till 66 år.

-        Vi menar att personer med funktionsnedsättning även i högre ålder ska ha möjlighet att yrkesarbeta, men också vara aktiva genom exempelvis föreningsliv eller förtroendeuppdrag. Det förutsätter att insatser och stöd erbjuds utan en fastställd åldersgräns, säger Åsa Strahlemo.                              

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

För mer information om remissyttrandet, var god kontakta: Kristian Cornell, ombudsman, DHR, 070-315 80 36, kristian.cornell@dhr.se eller Eugenia Rudenberg, jurist, DHR, 070-108 84 42, eugenia.rudenberg@dhr.se

Nyckelord

Bilder

Åsa Strahelmo, foto: Linnea Bengtsson
Åsa Strahelmo, foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Circle K stäms för diskriminering på grund av otillgängliga bensinstationer8.6.2021 09:59:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Hans Filipsson med stöd av DHR, Disability Rights Defenders Sweden och Talerättsfonden mot diskriminering lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Hans Filipsson, som har en funktionsnedsättning och använder rullstol, menar att han har utsatts för diskriminering då han inte har kunnat tanka på obemannade INGO-stationer tillhörande Circle K Sverige AB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum