DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR kommenterar remiss om assistans: ”Bra med krav på tillstånd”

Dela

DHR tycker att förslaget om krav på tillstånd för assistansanordnare är bra. Det är dock viktigt att den assistansberättigade kan få stöd i valet av utförare, så att oseriösa aktörer kan undvikas.

DHR har svarat på remiss S2020/09872: ”Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd”. Där föreslås bland annat att assistansersättning som huvudregel inte ska betalas ut för personlig assistans som har utförts i en enskild verksamhet som har bedrivits utan tillstånd.

Om verksamheten under avtalstiden har haft ett tillstånd som återkallats, eller på annat sätt har upphört att gälla, ska ersättning ändå betalas ut för assistans som har utförts innan den assistansberättigade har underrättats om att verksamheten saknade tillstånd.

-        Vi tycker att det är bra att det ställs krav på tillstånd för den personliga assistansen eftersom det är en förutsättning för god kvalitet. Det är dock viktigt att den assistansberättigade kan få stöd i valet av utförare, så att oseriösa aktörer kan undvikas, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.  

Hon menar också att individen kan behöva tid och hjälp att hitta ny assistans, om en anordnares tillstånd att bedriva verksamhet upphör att gälla.

Avtal

Ett annat förslag som DHR anser är positivt är att regeringen bör lämna i uppdrag till Socialstyrelsen att samråda med Försäkringskassan i ett par väsentliga frågor. Det handlar om att analysera vilka frågor som kan vara viktiga för anordnaren och den assistansberättigade att reglera i ett avtal, men också om att ta fram information om betydelsen av att dokumentera avtalsvillkoren skriftligt.

-        Det vore bra om intresseorganisationer som arbetar med frågan kunde få möjlighet att lämna synpunkter i det arbetet. Våra kunskaper är helt nödvändiga i sammanhanget, säger Åsa Strahlemo.

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”När drömmarna om det framtida Sverige formuleras saknar vi funktionshinderfrågorna”6.7.2021 12:52:34 CEST | Pressmeddelande

Regeringskrisen och kriminaliteten har efter den senaste tidens händelser stått i centrum i de partiledartal som hittills har hållits under Almedalsveckan. ”Vissa frågor kan hamna i skuggan i akuta kristider, men när drömmarna om det framtida Sverige nu ska formuleras förväntar vi oss att politikerna också lyfter fram funktionshinderperspektivet som ju genomsyrar alla samhällsfrågor”, kommenterar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Circle K stäms för diskriminering på grund av otillgängliga bensinstationer8.6.2021 09:59:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Hans Filipsson med stöd av DHR, Disability Rights Defenders Sweden och Talerättsfonden mot diskriminering lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Hans Filipsson, som har en funktionsnedsättning och använder rullstol, menar att han har utsatts för diskriminering då han inte har kunnat tanka på obemannade INGO-stationer tillhörande Circle K Sverige AB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum