DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR kommenterar utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”

Dela

Förslagen i utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” behöver genomföras skyndsamt. Många människor som förlorat sin assistans lever i dag under mycket svåra omständigheter, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Åsa Strahlemo, foto: Linnea Bengtsson
Åsa Strahlemo, foto: Linnea Bengtsson

Förändringar i praxis har lett till att många människor med funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd i sin vardag inte längre beviljas personlig assistans. I dag har utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” överlämnats till socialministern, som därmed får en rad förslag på hur problemen med ökade avslag, minskad rättssäkerhet och otrygghet för individen kan åtgärdas.

Utredningen slår fast att personlig assistans har blivit allt svårare att få – något som DHR och funktionshinderrörelsen har påpekat i många år.

-        Det finns en flod av vittnesmål kring hur assistansen har urholkats. Folk vågar till exempel inte söka fler timmar från Försäkringskassan för assistansinsatser som de är i stort behov av, på grund av rädsla att då förlora alla sina assistanstimmar, säger Åsa Strahlemo.

Utredningen föreslår reformer för barn och vuxna med stora och varaktiga funktionsnedsättningar för totalt 2,7 miljarder kronor varav reformer för barn står för 1,3 miljarder kronor.

Utredarna vill bland annat utöka möjligheterna att beviljas personlig assistans, så att fler personer med omfattande funktionsnedsättningar och behov av stöd för att klara det dagliga livet kan beviljas insatsen. 

Ett annat förslag gäller föräldraansvaret vid omfattande medicinska behov hos barn. I föräldraansvaret ingår de hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska ombesörja, även hos ett barn som har assistansersättning. För den tiden beviljas inte assistansersättning. Nu förslår utredningen ett avsmalnat föräldraansvar vid just omfattande medicinska behov.

Ett ramverk för hälso- och sjukvården föreslås också, så att det blir mer tydligt vilket ansvar vården har vid vård av personer med omfattande funktionsnedsättningar. Förslagen innebär att personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som i sin vardag har behov av sjukvårdande insatser får möjlighet till ett sammanhållet stöd utan att förlora sin personliga assistans.

-        Personlig assistans är inte en vårdinsats så detta är ett viktigt förslag. Det blir mer tydligt var gränserna går mellan vård och assistans, men framför allt kan förslaget innebära att människor får det stöd som de behöver, säger Åsa Strahlemo.

DHR anser att utredningens förslag är bra, men det finns fortfarande områden som behöver hanteras så som den nuvarande uppdelningen av assistansen i grundläggande behov och omprövning av beslut.

-        När man hackar upp en människas liv och kräver att alla aktiviteter i vardagen ska klockas på minuten tas friheten ifrån den människan. Det går stick i stäv med lagens intentioner, säger Åsa Strahlemo.

Vad gäller omprövning av beslut menar DHR att det endast bör ske om individen begär det på grund av ändrade förhållanden.

-        Annars ska beslutet om personlig assistans ligga fast och inte omprövas efter en viss tid. Försäkringskassans ständiga omprövningar är oerhört stressande för människor, säger Åsa Strahlemo.

DHR menar att det allra viktigaste är att förslagen genomförs skyndsamt.

-        Av erfarenhet vet vi att förslag som kostar en del pengar ofta bereds i åratal och blir liggande på någon hylla. Nu är det viktigt att de realiseras.

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Nyckelord

Bilder

Åsa Strahlemo, foto: Linnea Bengtsson
Åsa Strahlemo, foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”När drömmarna om det framtida Sverige formuleras saknar vi funktionshinderfrågorna”6.7.2021 12:52:34 CEST | Pressmeddelande

Regeringskrisen och kriminaliteten har efter den senaste tidens händelser stått i centrum i de partiledartal som hittills har hållits under Almedalsveckan. ”Vissa frågor kan hamna i skuggan i akuta kristider, men när drömmarna om det framtida Sverige nu ska formuleras förväntar vi oss att politikerna också lyfter fram funktionshinderperspektivet som ju genomsyrar alla samhällsfrågor”, kommenterar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum