DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR positivt till att hanteringen av bilstödet ses över

Dela

DHR har länge jobbat för ett bättre bilstöd, så att människor med funktionsnedsättning ska få större frihet, oberoende och ökade möjligheter att delta i samhällslivet. I den allmänna debatten och i ett remissvar hösten 2019 har förbundet uppmärksammat flera problem som regeringen nu vill utreda.

I dag kom besked om att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att lämna förslag på hur Trafikverket kan stärka och effektivisera bedömningar av behov av fordonsanpassning, inför prövning av rätten till bilstöd.

Samtidigt får Försäkringskassan i uppdrag att lämna förslag på hur hanteringen av handläggningen av enklare bilstödsärenden ska kunna ske snabbare. I dialog med Transportstyrelsen ska Trafikverket också lämna förslag på hur kunskapen om fordonsanpassning och teknikutvecklingen på området bäst kan systematiseras. Syftet är att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att färdas ergonomiskt och trafiksäkert i motorfordon.

-        Vi har länge påtalat problemen med bland annat de långa handläggningstiderna, som ofta är år och inte månader, och är glada för att regeringen vill förbättra bilstödet på flera fronter. Dock ser vi ett stort behov att flytta hela hanteringen av bilstöd från Försäkringskassan till Trafikverket, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

DHR menar att handläggarna på Försäkringskassan inte har den kompetens som krävs för att hantera ärendena, som bli allt mer tekniska.

-        Saknas kompetensen finns också risken att besluten blir felaktiga, säger Åsa Strahlemo.

För mer information och kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

DHR:s remissvar från 2019 finns här: https://dhr.se/remissvar

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Pressinbjudan till riksdagsseminarium: Staten behöver ge en officiell ursäkt till dem som bott på institution9.3.2021 07:49:24 CETPressinbjudan

Vipeholmsanstalten och andra institutioner för personer med funktionsnedsättning är en del av Sveriges historia som många inte känner till. Nu arrangerar DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt riksdagsseminarium, där vi lyfter historiska fakta och förklarar varför staten behöver ge alla de människor som placerades på dessa institutioner en offentlig ursäkt.

Inbjudan till riksdagsseminarium: Staten behöver ge en officiell ursäkt till dem som bott på institution1.3.2021 08:42:46 CETPressinbjudan

Vipeholmsanstalten och andra institutioner för personer med funktionsnedsättning är en del av Sveriges historia som många inte känner till. Nu arrangerar DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt riksdagsseminarium, där vi lyfter historiska fakta och förklarar varför staten behöver ge alla de människor som placerades på dessa institutioner en offentlig ursäkt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum