DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR sågar regeringens transportplan

Dela

DHR kommer med skarp kritik runt tillgänglighet mot Näringsdepartementets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 I2021/02884. Igår sände vi in ett remissvar.

DHR utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. DHR saknar konkreta mål när det gäller att uppfylla Agenda 2030, vi saknar beskrivning av hur Sverige med transportplanen kommer att uppfylla FN:s funktionsrättskonvention, planen saknar helt skrivningar om universell utformning samt brister i ansvarsbeskrivning.  Detta framgår av DHR:s remissvar som sändes in igår måndag.

DHR anser att planen saknar ett resonemang kring Agenda 2030:s mål 11. 2 om att tillgängöra hållbara transportsystem för alla. Vi saknar resonemang kring att ingen lämnas utanför (leave no onebehind) i genomförandet. 

 

Dessutom saknas resonemang kring universell utformning.  

- Universell utformning ska tillämpas inom allt från byggd miljö till information och kommunikation, berättar Karolina Celinska, DHR:s rättighetspolitiska samordnare.  

- När nya stora investeringar genomförs för ett framtida hållbart transportsystem, ska det göras utifrån principen om universell utformning. Förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen saknar helt skrivningar om universell utformning.  

- DHR lämnade dessutom ett tydligt medskick i förra remissen, avseende inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen 2022–2033, men det har tydligen inte beaktats alls här 

 

DHR menar också att planen bör förtydliga alla aktörers ansvar. 

 

DHR anser dessutom att personer med nedsatt rörelseförmåga aktivt måste involveras i genomförandet av transportpolitiken i praktiken.  

För mer info, kontakta DHR:s rättighetspolitiska samordnare Karolina Celinska:

08 6858034, 076 8378034

Nyckelord

Kontakter

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum