DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR Västra Götaland protesterar mot höjda kostnader för sjukresor

Dela

Den 13 januari förslog Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen en höjning av både egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor. Nu protesterar DHR Västra Götaland, som anser att förslaget är provokativt och diskriminerande.

Att ha högkostnadsskydd och låga egenavgifter till sjukresor är en del i arbetet med att göra hälso- och sjukvården jämlik. Människor med låga inkomster och/eller lång resa till sitt sjukvårdsbesök skall inte behöva ta ställning till om de har råd eller inte att besöka sjukvården. Kan du inte åka kollektivt eller med egen bil, kan du få intyg för att resa med sjukresetaxi.

-        För många med nedsatt rörelseförmåga fungerar det ofta inte att åka med kollektivtrafik. Då är sjukresetaxi/rullstolstaxi det alternativ som står till buds. En klar majoritet som lever med nedsatt rörelseförmåga har låga inkomster. Avgifter för sjukresor, patientavgifter, läkemedel, hjälpmedel och färdtjänst är ofta en stor del av dessa gruppers månatliga utgifter, säger Mohammed Jaber, ordförande för DHR Västra Götaland.

Han menar att förslaget bryter mot FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att det rimmar dåligt mot Agenda 2030.

-        Särskilt anmärkningsvärt är att förslaget slår hårdast mot dem med de största funktionsnedsättningarna och generellt sett lägsta inkomsten. Det gör att förslaget går tvärtemot regionens egna målsättningar om jämlika levnadsvillkor för befolkningen i Västra Götalandregionen, säger han.

DHR Västra Götaland anser att egenavgiften för en sjukresa aldrig får vara högre än vad motsvarade resa skulle kosta med allmänna kommunikationer. DHR Västra Götaland vill också att högkostnadsskyddet ska gälla efter 20 resor.

-        Det känns provokativt och diskriminerande att öka kostnaden för personer med omfattande funktionsnedsättningar med 56 procent, säger Mohammed Jaber.

DHR Västra Götaland har nu har skickat in en skrivelse i ärendet till Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen.

För mer information och kommentarer, var god kontakta: Mohammed Jaber, ordförande för DHR Västra Götaland, telefon 0733 - 145 145, mohammed.jaber@dhr.se

Bakgrund

- För resa med sjukresetaxi föreslås 56 % höjning från 80 till 125 kronor.

- För resa med egen bil föreslås höjd egenavgift från 100 till 125 kronor, 25 % höjning.

- Högkostnadsskydd föreslås höjas från 1650 kronor till 2000 kronor – 18 % höjning.

- För resa med kollektivtrafiken föreslås en 70 procentig höjning av egenavgiften från 20–34 kronor.

Förslaget om höjning av egenavgiften till sjukresor ligger som nr 19 till regionstyrelsen den 26 januari och beslutas slutgiltigt på Regionfullmäktige den 16 februari. Höjningen skall gälla från 1/7 2021. 

Nyckelord

Kontakter

Mohammed Jaber, ordförande för DHR Västra Götaland, telefon 0733 - 145 145, mohammed.jaber@dhr.se

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum